Bảng mã lỗi photocopy Toshiba e-studio 257/307/357

Photocopy Đức Lan gửi đến các bạn kỹ thuật bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357 có hướng dẫn chi tiết sửa máy. Tài liệu sửa máy photo do chúng tôi biên soạn đầy đủ các bước sẽ giúp các bạn mới vào nghề hoặc có những bạn chuyên làm máy photocopy Ricoh, Xerox …hãng khác nhưng khách hàng có sử dụng máy photocopy Toshiba thì bộ tài liệu này sẽ giúp các bạn sửa máy nhanh chóng hơn để bàn giao máy sớm nhất cho khách.

Xem thêm:

Thuê máy photocopy quận Bình Thạnh

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Toshiba e-studio 5560c, 6560c, 7560c, 8560c

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh mp 6002, 7502, 9002

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 456, 506

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 457 chi tiết có hướng dẫn cách sửa

Mời các bạn kỹ thuật tham khảo tài liệu bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357 do Đức Lan biên soạn.

Mã lỗi: C010
Bất thường động cơ chính: Động cơ chính không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC động cơ chính
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101 / 151) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN1 của động cơ chính có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế động cơ chính. 6. Thay thế bảng LGC. 2 Có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên bo mạch chính của động cơ không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ chính. 4. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN308-8 đầu ra từ bảng LGC có luôn ở mức “L” không? 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho cực đầu vào CPU IC22-98 có luôn là “L” không? 3. Thay thế bảng LGC.

Mã lỗi: C040
Bất thường động cơ PFP: Động cơ PFP không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Động cơ PFP Bảng PFP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109 / 159) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu CN506 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN246 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế động cơ PFP. 8. Thay thế bảng PFP. 9. Thay thế bảng LGC. 2 Đèn LED trên bảng động cơ PFP có sáng mà không nhấp nháy không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ PFP. 4. Thay thế bảng PFP. 5. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng PFP Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN246-7 đầu ra từ bảng PFP có luôn ở mức “L” hay không. 2. Kiểm tra xem điện áp được cung cấp cho cực đầu vào của máy vi tính IC5-17 có luôn ở mức “L” hay không. 3. Thay thế bảng PFP. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C130
Bất thường ở khay ngăn kéo trên: Động cơ của khay ngăn kéo trên không quay hoặc khay ngăn kéo trên không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-242 / 243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [B], / [7] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C140
Bất thường ở khay ngăn kéo dưới: Động cơ của khay ngăn kéo dưới không quay hoặc khay ngăn kéo dưới không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-242 / 243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [B], / [7] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C150
Bất thường ở khay ngăn kéo trên PFP: Động cơ của khay ngăn kéo trên PFP không quay hoặc khay ngăn kéo trên PFP không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng PFP Bảng LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-278 / 280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng PFP. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [D], / [3] / [D]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng PFP. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C160
Bất thường ở khay ngăn kéo dưới PFP: Động cơ của khay ngăn kéo dưới PFP không quay hoặc khay ngăn kéo dưới PFP không di chuyển bình thường
Nguyên nhân:
Bảng PFP Bảng LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-278 / 280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng PFP. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [D], / [3] / [D]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng PFP. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C180
Bất thường về động cơ nâng khay LCF: Mô tơ nâng khay LCF không quay hoặc khay LCF không chuyển động bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LCF Bo mạch LGC Cảm biến khay lên khay LCF moto LCF
Biện pháp khắc phục:
1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) Có 2 Không 1. Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 2 Cảm biến đáy khay LCF và cảm biến trên khay LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [A], / [5] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1, CN2 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1A0
Bất thường động cơ hàng rào cuối LCF: Động cơ hàng rào cuối LCF không quay hoặc hàng rào cuối LCF không chuyển động bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng LCF Bảng LGC Động cơ hàng rào cuối LCF Hàng rào cuối nhà / cảm biến vị trí dừng
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-207) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LCF. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Các cảm biến vị trí nhà / dừng của hàng rào LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [D], / [5] / [C]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1B0
Bất thường động cơ vận chuyển LCF: Động cơ vận chuyển LCF không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ vận tải LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-122 / 172) Có 2 Không 3 2 Động cơ vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Kiểm tra xem đầu ra CN3-10 của tín hiệu khóa PLL từ bảng LCF có luôn ở mức “L” hay không. 4. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho cực đầu vào của máy vi tính IC103-17 có luôn ở mức “L” hay không. 5. Thay thế động cơ vận chuyển LCF. 6. Thay thế bảng LCF. 7. Thay thế bảng LGC. 3 Động cơ vận chuyển LCF Bo mạch LCF Bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN1, CN3 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế động cơ vận chuyển LCF. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC.

Hướng dẫn sửa các lỗi trên bộ phận scan (dàn quang) máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357.

Mã: C260
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Lỗi phát hiện đỉnh: Không phát hiện được ánh sáng của đèn chụp (tham chiếu màu trắng) khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Bộ ống kính Bảng SLG Bảng điều khiển biến tần / Bảng LED Đèn chụp.
Biện pháp khắc phục:
1 Đèn phơi sáng có sáng không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-267) Có 2 Không 3 2 Bảng CCD Bảng SLG 1. Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng CCD và SLG có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem tấm chỉnh bóng có bị bẩn không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch CCD có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Đèn phơi sáng Bảng điều khiển biến tần / LED Bảng SLG 1. Kiểm tra xem các đầu nối của đèn phơi sáng và bảng biến tần / bảng LED có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra bảng SLG nếu chân kết nối CN21 bị ngắt kết nối hoặc dây nịt bị đoản mạch hoặc hở mạch. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C270
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không TẮT trong một khoảng thời gian nhất định: Xe vận chuyển không dịch chuyển khỏi vị trí nhà của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
Bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Các toa tàu có chuyển động nhẹ về hướng cấp liệu không? Các toa tàu có ở vị trí khác với vị trí nhà không? Có 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ quét có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG. Không 1. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C280
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí home vận chuyển không BẬT trong một khoảng thời gian nhất định: Vận chuyển không đến vị trí nhà của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
Bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Các toa tàu có phát ra tiếng ồn lớn sau khi họ đến vị trí nhà không? Có Cảm biến vị trí toa xe không được BẬT. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Thay thế cảm biến vị trí nhà vận chuyển. 3. Thay thế bảng SLG. Không Các toa tàu được dừng ở vị trí nhà và không di chuyển. 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C290
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Rò rỉ cầu chì dàn scan: Nguồn 24V cho hệ thống quét không được cung cấp khi máy quét khởi động sau khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Cầu chì trong bảng SLG hệ thống quét
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem có cầu chì nào trong hệ thống quét bị xì không. 2 Bảng SLG Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Kiểm tra xem đầu ra 24V và dây tiếp đất có bình thường không.

Mã: C3D0
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Lỗi ghi đè bộ nhớ bảng EPU: Việc ghi đè bộ nhớ bảng EPU không thành công.
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận xử lý Kiểm tra xem bộ phận xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. Bo mạch bộ nhớ EPU Kiểm tra xem dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D1
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Bộ nhớ bo mạch EPU Lỗi phát hiện bộ phận mới: Bo mạch EPU phát hiện thiết bị quy trình như một thiết bị mới khi thiết bị được khởi động ở chế độ bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Đơn vị quy trình 1. Nếu đơn vị quy trình đã được thay thế bằng đơn vị mới trước khi khởi động thiết bị, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại ở chế độ thay thế EPU ([7] + [START]). 2. Nếu đơn vị quy trình chưa được thay thế, hãy kiểm tra phần sau. 3. Kiểm tra xem bộ xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không, và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 4. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D2
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Lỗi phát hiện bộ nhớ bo mạch EPU lỗi cũ: Bo mạch EPU không thể phát hiện thiết bị quy trình mới khi thiết bị được khởi động ở chế độ thay thế EPU ([7] + [START]).
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bảng bộ nhớ EPU của đơn vị xử lý 1. Kiểm tra xem đơn vị xử lý có phải là đơn vị mới không. Nếu là thiết bị mới, hãy kiểm tra những điều sau: 2. Kiểm tra xem thiết bị xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không, và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 3. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Hướng dẫn sửa các lỗi trên bộ phận sấy, quá nhiệt, thiếu nhiệt máy photocopy Toshiiba e-studio 257, 307, 357.

Mã: C410
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ nhiệt áp Nhiệt điện trở hoặc lò sưởi bất thường khi BẬT nguồn: Sự bất thường của cuộc gọi bảo dưỡng nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của trục cuốn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Sau khi khắc phục sự cố gây ra lỗi [C410], hãy thực hiện như sau: 1. BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. 2. Nhập “2002”, sau đó nhấn [START]. 3. Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1” hoặc “2” thành “0”, sau đó nhấn [OK] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C410]). 4. TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái sẵn sàng bình thường.

Mã: C430
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Sự bất thường của điện trở nhiệt: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện sau một khoảng thời gian xác định từ BẬT nguồn (bao gồm cả trạng thái sẵn sàng).
Nguyên nhân:
Bộ điều chỉnh chuyển mạch
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Kiểm tra kết nối đất của trục lăn nhiệt 1. Kiểm tra xem bộ nhiệt áp có được vặn chặt vào thiết bị không, không có khe hở. Lưu ý: • Vặn chặt các vít trong khi dùng tay nhấn bộ nhiệt áp. • Khuyến khích sử dụng trình điều khiển để sửa bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra xem lò xo lá nối đất trong bộ nhiệt áp có bị tiếp xúc do biến dạng không. Hình 8-1 5. Kiểm tra nguồn điện Thay bộ điều chỉnh chuyển mạch. 6. Xóa bộ đếm trạng thái • Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “4” thành “0” cho [C430] và “5”, “7” hoặc “9” thành “0” cho [C440], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C410]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong c ases sau đây. Thay đổi chúng thành “0” tương ứng. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “4” hoặc “5” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C trở lên: “9” – Nhiệt độ nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ được phát hiện bởi điện trở nhiệt cạnh là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” chỉ trong khi in.

Mã: C440
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Sự bất thường của rulo sấy bộ nhiệt áp: Nhiệt độ của rulo sấy bộ nhiệt áp đã vượt quá phạm vi kiểm soát hoặc thậm chí không đạt đến phạm vi.
Nguyên nhân:
Bộ điều chỉnh chuyển mạch
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Kiểm tra kết nối đất của trục lăn nhiệt 1. Kiểm tra xem bộ nhiệt áp có được vặn chặt vào thiết bị không, không có khe hở. Lưu ý: • Vặn chặt các vít trong khi dùng tay nhấn bộ nhiệt áp. • Khuyến khích sử dụng trình điều khiển để sửa bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra xem lò xo lá nối đất trong bộ nhiệt áp có bị tiếp xúc do biến dạng không. Hình 8-1 5. Kiểm tra nguồn điện Thay bộ điều chỉnh chuyển mạch. 6. Xóa bộ đếm trạng thái • Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “4” thành “0” cho [C430] và “5”, “7” hoặc “9” thành “0” cho [C440], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C410]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong c ases sau đây. Thay đổi chúng thành “0” tương ứng. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “4” hoặc “5” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C trở lên: “9” – Nhiệt độ nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ được phát hiện bởi điện trở nhiệt cạnh là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” chỉ trong khi in.

Mã: C450
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị nhiệt áp Sự bất thường của điện trở nhiệt trong quá trình in: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện trong quá trình in.
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt cạnh 1. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem nhiệt điện trở cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. 3. Kiểm tra xem dây quấn của nhiệt điện trở cạnh có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái 1. Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “6” thành “0”.

Mã: C4C0
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Bộ bộ sử dụng cầu chì phát hiện mới / cũ bất thường
Nguyên nhân:
Đơn vị Fuser. bảng PC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bộ nhiệt áp. 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Các dây nịt có bị hở mạch không? 3. Thay thế bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra bo mạch PC 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch không? 3. Thay thế bảng.

Mã: C550
RADF I / F error: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa RADF và bộ phận dàn quang.
Nguyên nhân:
Bảng RADF bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch RADF và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng RADF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng SLG Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C551
Lỗi phát hiện mô hình bộ nạp tài liệu: Một bộ nạp tài liệu tùy chọn không tương thích với thiết bị này được lắp đặt.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
RADF Kiểm tra xem RADF đã cài đặt có phải là một tùy chọn dành riêng cho mô hình hay không. Thay thế RADF bằng thiết bị dành riêng cho mô hình.

Mã: C570
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và bo mạch CNV
Nguyên nhân:
Bảng CNV bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC • Kiểm tra xem bo mạch LGC và bo mạch CNV đã được kết nối đúng cách chưa. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng CNV Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng CNV có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C580
Lỗi giao tiếp giữa bảng CNV và bộ hoàn thiện
Nguyên nhân:
Bo mạch CNV Finisher controller Bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị • Kiểm tra xem MJ-1101, MJ-1106, MJ-1032 hoặc MJ-1033 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không (08-4548). Bo mạch CNV • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch CNV và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng CNV có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C5A0
Giao tiếp EEPROM bất thường (bảng LGC)
Nguyên nhân:
Bảng EEPROM LGC
Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa.

Mã: C8E0
Sự bất thường trong giao tiếp ADF: Hệ thống phải dừng lại do xảy ra sự bất thường về điều khiển
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: C940
Bất thường động cơ-CPU
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Engine-CPU và FROM Kiểm tra xem mẫu dây dẫn giữa Engine-CPU và FROM có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng mạch LGC Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: C970
Biến áp cao áp bất thường: Rò rỉ của bộ sạc chính được phát hiện.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
2. Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không. 3. Kiểm tra xem điện cực kim có bị hỏng hoặc lưới sạc chính bị biến dạng hay không. 4. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào trên điện cực kim hoặc lưới sạc chính hay không. 5. Kiểm tra xem con lăn chuyển và kim tách đã được lắp chắc chắn chưa. 6. Kiểm tra xem con lăn chuyển hoặc kim tách có được tháo ra không. 7. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào bám trên trục lăn hoặc kim tách không.

Hướng dẫn sửa các lỗi hộp laser máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357.

Mã: CA10
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ phận quang học laser Bất thường động cơ đa giác: Động cơ đa giác không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ đa giác có quay không? Có 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. 3. Thay thế bộ phận quang học laser. Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của dây nịt có bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN314) và thiết bị quang laze hay không. Kết nối lại nó một cách an toàn nếu vậy. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch hay không và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bộ phận quang học laser. 5. Thay thế bảng LGC

Mã: CA20
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị quang laser Lỗi phát hiện H-Sync: Bo mạch PC phát hiện H-Sync không thể phát hiện chùm tia laser.
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Dây nịt có bị hở mạch và các đầu nối bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN313) và bộ phận quang học laser không? Có 1. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. Không 1. Thay thế bảng LGC. 2. Thay thế bộ phận quang học laser

Mời các bạn tham khảo thêm: Hướng dẫn sửa các lỗi trên bộ phận FINISHER (SORTER) máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357, 457, 507

Hướng dẫn sửa các lỗi kẹt giấy máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357.

Photocopy Đức Lan hướng dẫn khắc phục các lỗi kẹt giấy tại các cụm feed (lấy giấy), kẹt giấy trục regist, kẹt giấy trên nắp nạp giấy tự động, kẹt giấy bộ phận sấy, kẹt giấy bộ đảo hai mặt. Mời các bạn theo dõi bài viết sau.

Mã lỗi: E010
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát: Giấy đã đi qua bộ nhiệt áp không đến được cảm biến thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối ra Bảng LGC Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN309 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108 / 158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E020
Dừng kẹt giấy ở cảm biến thoát: Mép sau của giấy không vượt qua cảm biến thoát sau khi mép trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối ra Bảng LGC Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN309 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108 / 158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E030
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển giấy khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Cảm biến Tham khảo bảng sau Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến trong vùng kẹt giấy có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến • Thay bo mạch LGC. 3 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến đăng ký 03- [FAX] BẬT / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [6] / [A] Khu vực thoát Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến thoát 03- [FAX] BẬT / [9] / [B] ADU ADU Cảm biến lối vào ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / [D] Cảm biến lối ra ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / E] Khu vực cho ăn (Thiết bị chính) Nắp tiếp liệu Cảm biến vận chuyển thứ hai 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Nắp bên LCF LCF Cảm biến nguồn cấp LCF 03- [FAX] TẮT / [4] / [C] PFP Nắp bên PFP Cảm biến cấp trên ngăn kéo trên PFP 03 – [FAX] TẮT / [2] / [B] Cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP 03- [FAX] TẮT / [3] / [B] Bộ cầu Bộ phận cầu Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-1 03- [FAX] BẬT / [ 4] / [G] 03- [FAX] ON / [3] / [G] Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 03- [FAX] ON / [4] / [F] 03- [FAX] ON / [3] / [G] Nắp JSP Nắp JSP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP 03- [FAX] BẬT / [3] / G] Nắp OCT Nắp OCT Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT 03- [FAX] BẬT / [3] / [G]

Mã: E061
Cài đặt kích thước giấy không chính xác (sai khổ giấy) cho ngăn trên: Kích thước giấy trong ngăn thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E062
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới: Kích thước giấy trong ngăn thứ 2 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E063
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn trên PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E064
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E065
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích thước giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E090
Ổ cứng bất thường gây kẹt: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh được in.

Mã: E110
Nạp sai ADU [bộ đảo giấy mặt hai, duplex] (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã đi qua ADU không đến được cảm biến đăng ký trong khi in hai mặt
Nguyên nhân:
ADU ly hợp bảng LGC Con lăn trong ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký đầu tiên. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp ADU có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN304 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn trong ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E120
Nạp sai khay (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ khay nạp tay không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nạp giấy Bỏ qua con lăn nạp giấy Bỏ qua con lăn cấp liệu Tấm ngăn cách
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204) Cảm biến giấy bỏ tay có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [D]) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp tay và cảm biến giấy nạp có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nạp giấy tay và cảm biến giấy nạp. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp liệu Vòng đệm ngăn cách • Kiểm tra con lăn nạp liệu ống tay và tấm đệm ngăn cách. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E130
Nạp nhầm ngăn trên (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ ngăn trên không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất. Bảng LGC Bộ ly hợp nạp ngăn kéo trên Con lăn nạp ngăn trên Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn trên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-201) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp cấp liệu ngăn trên. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn trên Con lăn tách • Kiểm tra con lăn nạp ngăn trên, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E140
Nạp nhầm ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy được nạp từ ngăn dưới không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2 Bảng LGC Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo dưới Con lăn cấp liệu ngăn kéo dưới Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo dưới có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-202) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp ngăn kéo dưới có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo dưới. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn dưới Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn dưới, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E150
Nạp sai cho ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn trên PFP): Giấy được nạp từ ngăn trên PFP không đến được cảm biến nạp ngăn trên của PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Bo mạch PFP Bảng LGC PFP ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Con lăn cấp liệu ngăn kéo trên Con lăn tách
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp trên ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-226) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn trên PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn trên PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E160
Nạp sai ngăn kéo dưới PFP (Giấy không tới cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP): Giấy được nạp từ ngăn dưới PFP không đến cảm biến nạp ngăn dưới PFP
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. PFP board LGC board PFP ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP trục nạp ngăn kéo dưới, Trục tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [3] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-228) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E190
Nạp sai LCF (Giấy không đến được cảm biến nạp LCF): Giấy được nạp từ LCF không đến được cảm biến nạp LCF.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF Bo mạch LCF Bo mạch LGC Ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF Con lăn cấp liệu LCF Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên LCF. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp LCF không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [4] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN7 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu LCF Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn cấp liệu LCF, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E200
Kẹt vận chuyển ngăn trên (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Có (cao -speed / lowspeed) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nạp Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E210
Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Có (cao -speed / lowspeed) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nạp Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E220
Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn dưới.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn Transwfer
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E270
Bỏ qua kẹt xe (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký. Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nguồn cấp dữ liệu Ly hợp ADU Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay cảm biến đăng ký • Thay bo mạch LGC 3 Có phải ly hợp nguồn cấp phụ / ly hợp ADU không (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204 / 222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp phụ / ly hợp ADU có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không • Kiểm tra nếu các chân kết nối bị ngắt kết nối và dây nịt bị hở mạch • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch không • Thay thế ly hợp nguồn cấp phụ / ly hợp ADU • Thay bo mạch LGC 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký Repl ace nó nếu tôi t bị mòn.

Mã: E280
Kẹt vận chuyển ADU (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã đi qua ADU và cảm biến vận chuyển thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình in hai mặt
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký. Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nguồn cấp dữ liệu Ly hợp ADU Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC.3 Là vòng tránh ly hợp nạp / ly hợp ADU hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-204 / 222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp phụ / ly hợp ADU có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên Bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nguồn cấp phụ / ly hợp ADU. • Thay thế Bảng LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. ace nó nếu nó bị mòn.

Mã: E300
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Có (cao -speed / lowspeed) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nạp Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E310
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn Transwfer
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E320
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E330:
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Có (cao -speed / lowspeed) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nạp Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E340
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn Transwfer
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E350
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E360
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP): Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP sau khi đã qua cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Bảng PFP Bảng LGC Bộ ly hợp vận chuyển PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển PFP
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp trên ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-226) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển PFP • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3C0
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Có (cao -speed / lowspeed) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nạp Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3D0
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn Transwfer
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3E0
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp LCF.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E410
Nắp trước bị kẹt: Nắp trước đã bị mở trong quá trình in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở nắp trước Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp trước có mở không? Có Đóng nắp. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp trước có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp trước có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN310 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở nắp trước. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Hiệu điện thế 24V được cung cấp từ bộ nguồn? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [2] / [A]) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24 V có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.

Mã: E420
Kẹt nắp bên PFP mở: Nắp bên PFP đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở nắp bên PFP Bảng PFP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp bên PFP có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp bên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp bên PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở nắp bên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch PFP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E430
Kẹt mở ADU: ADU đã mở trong khi in
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở ADU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 ADU có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng ADU. Không 2 2 Công tắc đóng / mở ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [F]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay bo mạch LGC.

Mã: E440
Kẹt nắp nạp giấy mở: Nắp nạp giấy đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện đóng / mở nắp nguồn cấp dữ liệu Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp nguồn cấp dữ liệu có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Cảm biến phát hiện đóng / mở nắp thức ăn có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [E]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến phát hiện đóng / mở nắp nguồn có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến phát hiện đóng / mở nắp nạp. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E450
Kẹt nắp bên LCF mở: Nắp bên LCF đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở nắp bên LCF Bảng LCF Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp bên LCF có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp bên LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [4] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp bên LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN7 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở nắp bên LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch LCF. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E480
Kẹt bộ phận cầu mở: Bộ phận cầu nối đã bị hở trong quá trình in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở đơn vị cầu Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối có bị hở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng thiết bị. Không 2 2 Công tắc đóng / mở bộ cầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [E]: e-STUDIO206L / 256/306 / 03- [FAX] ON / [4] / [E]: e- STUDIO356 / 456/506) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở bộ cầu có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN302 / CN400 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở bộ cầu. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E510
Kẹt giấy không đến được cảm biến lối vào ADU: Giấy không tiếp cận được với cảm biến lối vào ADU sau khi nó được chuyển trở lại trong phần thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào ADU Bảng LGC Động cơ lối ra Cảm biến lối ra ADU Bảng mạch lối ra Bảng LGC Các con lăn trong con lăn Lối ra ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến lối vào ADU không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến lối vào ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối vào ADU có bị ngắt kết nối không . • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng MOT và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (e-STUDIO206L / 256/306) • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng MOT2 và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (e-STUDIO356 / 456/506) • Thay thế cảm biến lối vào ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Động cơ thoát (quay ngược lại) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-121 / 171): e-STUDIO206L / 256/306 (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-124 / 174): e-STUDIO356/456/506 Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN431 trên board MOT có bị ngắt kết nối không. (e-STUDIO206L / 256/306) • Kiểm tra xem đầu nối CN405 trên bo mạch MOT2 có bị ngắt kết nối hay không. (e-STUDIO356 / 456/506) • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC và bảng MOT có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (e-STUDIO206L / 256/306) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC và bảng MOT2 có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (e-STUDIO356 / 456/506) • Thay thế mô tơ thoát. • Thay thế bảng MOT. (e-STUDIO206L / 256/356/506) • Thay thế bo mạch MOT2. (e-STUDIO356 / 456/506) • Thay bo mạch LGC.

Mã: E520
Dừng kẹt trong ADU: Giấy không đến được cảm biến lối ra ADU sau khi đã qua cảm biến lối vào ADU.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối ra ADU Bảng LGC Cảm biến lối ra ADU Bảng MOT Bảng MOT2 Các con lăn trong ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến thoát ADU không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến lối ra ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [E]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Động cơ ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-119) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN402 và CN404 trên bo mạch MOT / MOT2 có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN303 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát ADU. • Thay thế bo mạch MOT / MOT2. • Thay thế bo mạch LGC. 4 ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E550
Kẹt giấy còn lại trên đường vận chuyển: Giấy còn lại trên đường vận chuyển khi in xong (do nạp nhiều giấy).
Nguyên nhân:
Cảm biến Tham khảo bảng sau Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến trong vùng kẹt giấy có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến đăng ký 03- [FAX] BẬT / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [6] / [A] Khu vực thoát Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến thoát 03- [FAX] BẬT / [9] / [B] ADU ADU Cảm biến lối vào ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / [D] Cảm biến lối ra ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / [E] Khu vực cho ăn (Thiết bị chính ) Nắp nguồn cấp dữ liệu Cảm biến vận chuyển thứ hai 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Nắp bên LCF LCF Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF 03- [FAX] TẮT / [4] / [C] Nắp bên PFP PFP Cảm biến cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP 03- [FAX] TẮT / [2] / [B] Cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP 03- [FAX] TẮT / [3] / [B] Bộ cầu Bộ phận cầu Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-1 03- [FAX] BẬT / [4] / [G] 03- [FAX] ON / [3] / [G] Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 03- [FAX] ON / [4] / [F] 03- [FAX] ON / [3 ] / [G] Nắp JSP Nắp JSP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP 03- [FAX] BẬT / [3] / [G] Nắp OCT Nắp đậy OCT Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT 03- [FAX] BẬT / [3] / [G] Bộ hoàn thiện Cửa bộ hoàn thiện Cảm biến trong người hoàn thành

Mã: E570
Kẹt giấy không đến được cảm biến lùi: Giấy đã qua cảm biến thoát không đến được cảm biến lùi
Nguyên nhân:
Cảm biến ngược Bảng LGC Con lăn thoát Động cơ ngược Bảng MOT2
Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra giấy • Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 2 2 Cảm biến lùi có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ thử nghiệm: 03- [FAX] ON / [9] / [C]) Có 3 Không – Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch giữa cảm biến ngược và đầu nối CN304 không trên bảng LGC. Chỉnh sửa nếu có bất thường. – Thay cảm biến lùi. – Thay bo mạch LGC. 3 Động cơ đảo ngược có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-123 / 173) Có Kiểm tra con lăn thoát. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay dây nịt bị hở mạch giữa mô tơ đảo ngược và đầu nối CN304 trên bo mạch LGC (và cả các đầu nối CN401 và CN406 trên bo mạch MOT2) hay không. Chỉnh sửa nếu có bất thường. • Thay thế động cơ đảo ngược. • Thay thế bo mạch MOT2. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E580
Dừng kẹt ở cảm biến đảo ngược: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến đảo ngược sau khi cạnh đầu của nó đã chạm đến cảm biến này
Nguyên nhân:
Cảm biến ngược Bảng LGC Con lăn thoát Động cơ ngược Bảng MOT2
Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra giấy • Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 2 2 Cảm biến lùi có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ thử nghiệm: 03- [FAX] ON / [9] / [C]) Có 3 Không – Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch giữa cảm biến ngược và đầu nối CN304 không trên bảng LGC. Chỉnh sửa nếu có bất thường. – Thay cảm biến lùi. – Thay bo mạch LGC. 3 Động cơ đảo ngược có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-123 / 173) Có Kiểm tra con lăn thoát. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay dây nịt bị hở mạch giữa mô tơ đảo ngược và đầu nối CN304 trên bo mạch LGC (và cả các đầu nối CN401 và CN406 trên bo mạch MOT2) hay không. Chỉnh sửa nếu có bất thường. • Thay thế động cơ đảo ngược. • Thay thế bo mạch MOT2. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E712
Kẹt giấy không đạt đến cảm biến đăng ký: Giấy ban đầu được nạp từ khay nạp ban đầu không đến được cảm biến đăng ký.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký ban đầu Bo mạch RADF Con lăn nhận Thay thế nó nếu nó bị mòn Con lăn nạp Thay thế nó nếu nó bị mòn. Con lăn tách Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn nhận Con lăn nạp liệu Con lăn tách Làm sạch chúng nếu vết bẩn. Cảm biến đăng ký gốc • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [H]) • Kiểm tra kết nối (CN74) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN74) • Kiểm tra dây

Mã: E714
Kẹt nhận tín hiệu nạp: Tín hiệu nạp được nhận ngay cả khi không có bản gốc nào tồn tại trên khay nạp ban đầu.
Nguyên nhân:
Cảm biến trống
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến trống • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [B]) • Kiểm tra đòn bẩy • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra dây

Mã: E721
Kẹt giấy không tiếp cận cảm biến đọc: Bản gốc không tiếp cận cảm biến đọc sau khi nó đã vượt qua cảm biến đăng ký (khi quét mặt ngược) hoặc cảm biến đảo ngược (khi quét mặt ngược).
Nguyên nhân:
Đọc cảm biến Bảng RADF Con lăn đăng ký Thay thế nó nếu nó bị mòn. Đọc con lăn Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đăng ký Con lăn đọc Làm sạch con lăn đăng ký và con lăn đọc nếu chúng bị ố vàng. Đọc cảm biến • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [G]) • Kiểm tra kết nối (CN76) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN76) • Kiểm tra khai thác

Mã: E722
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát (trong khi quét): Bản gốc đã qua cảm biến đọc không đến được cảm biến thoát khi nó được vận chuyển từ phần quét sang phần thoát.
Nguyên nhân:
Ban đầu cảm biến thoát / cảm biến lùi Bảng RADF Con lăn đọc Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn đọc Làm sạch con lăn đọc nếu nó bị ố vàng. Cảm biến lùi / lối ra ban đầu • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [E]) • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Khai thác đánh dấu

Mã: E724
Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đăng ký sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng RADF Con lăn đăng ký Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn đăng ký Làm sạch con lăn đăng ký nếu nó bị ố vàng. Cảm biến đăng ký • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [H]) • Kiểm tra kết nối (CN74) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN74) • Kiểm tra khai thác

Mã: E725
Dừng kẹt ở cảm biến đọc: Cạnh sau của tài liệu gốc không vượt qua cảm biến đọc sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Đọc bảng RADF Đọc bên trong Con lăn đọc Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Đọc con lăn Làm sạch con lăn đăng ký nếu nó bị ố vàng. Đọc cảm biến • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [G]) • Kiểm tra kết nối (CN75) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra khai thác

Mã: E726
Kẹt nhận tín hiệu vận chuyển / lối ra: RADF nhận tín hiệu tiếp nhận vận chuyển / lối ra từ thiết bị khi không có bản gốc nào ở vị trí chờ tiếp xúc.
Nguyên nhân:
Bảng RADF Bảng SLG Bộ điều chỉnh chuyển mạch
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng SLG • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ chặt Nguồn điện chuyển mạch • Kiểm tra xem đầu ra 24V và 5V của nguồn điện chuyển mạch có bình thường không. • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác

Mã: E731
Dừng kẹt ở cảm biến thoát: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến thoát sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát Bo mạch RADF Con lăn thoát Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát Làm sạch con lăn đăng ký nếu nó bị ố vàng. Cảm biến lối ra • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [E]) • Kiểm tra kết nối (CN74) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN74) • Kiểm tra khai thác

Mã: E860
Nắp truy cập kẹt RADF mở: Nắp truy cập kẹt RADF đã mở trong quá trình vận hành RADF.
Nguyên nhân:
Công tắc nắp truy cập kẹt RADF Bảng RADF
Biện pháp khắc phục:
Nắp truy cập kẹt RADF Đóng nắp truy cập kẹt RADF nếu nó được mở. Loại bỏ nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng nó. Công tắc nắp truy cập kẹt RADF • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [C]) • Kiểm tra kết nối (CN8) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Khai thác đánh dấu

Mã: E870
Kẹt mở RADF: RADF đã mở trong quá trình hoạt động của RADF.
Nguyên nhân:
Cảm biến đóng / mở RADF Cảm biến đóng / mở RADF có được điều chỉnh trong phạm vi quy định không? Bảng RADF
Biện pháp khắc phục:
RADF Đóng RADF nếu nó được mở. Loại bỏ nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng nó. Cảm biến đóng / mở RADF • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [D]) • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Khai thác đánh dấu

Mã: E871
Nắp đậy kẹt giấy ở trạng thái sẵn sàng đọc: Kẹt giấy do mở nắp truy cập kẹt giấy RADF hoặc nắp trước trong khi RADF đang đợi tín hiệu bắt đầu quét từ thiết bị.
Nguyên nhân:
Cảm biến nắp truy cập kẹt RADF Bo mạch RADF
Biện pháp khắc phục:
Nắp truy cập kẹt RADF Nắp trước Đóng nắp truy cập kẹt RADF hoặc nắp trước nếu chúng được mở ở trạng thái sẵn sàng đọc. Cảm biến nắp truy cập kẹt RADF • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON [7] / [C]) • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra dây

Mã: E910
Kẹt tại cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1: Giấy không đến được cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 sau khi đã qua cảm biến thoát.
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 Bảng LGC Bộ phận cầu cổng đơn vị điện từ
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận cầu nối không và loại bỏ nó nếu có. 2 2 Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] OFF / [3] / [F]) / 03- [FAX] OFF / [4] / [F]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên LGC bo mạch bị ngắt kết nối với cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) hoặc dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J681 của thiết bị cầu nối có bị ngắt kết nối hay không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1. 3. Thay thế bảng LGC. 3 Bộ phận cầu cổng điện từ có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-232) Có 4 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối khỏi bộ điện từ cổng đơn vị cầu hay dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J681 của thiết bị cầu nối có bị ngắt kết nối hay không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế bộ điện từ cổng đơn vị cầu. 3. Thay thế bảng LGC. 4 Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ nhiệt áp quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-113 / 163) Có Kiểm tra xem các con lăn trong con lăn thoát, lò xo áp suất và bộ phận cầu nối có bị mòn không. Không Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ phận cầu.

Mã: E920
Dừng kẹt ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến.
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 Bảng LGC Bộ phận cầu cổng đơn vị điện từ
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận cầu nối không và loại bỏ nó nếu có. 2 2 Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] OFF / [3] / [F]) / 03- [FAX] OFF / [4] / [F]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên LGC bo mạch bị ngắt kết nối với cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) hoặc dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J681 của thiết bị cầu nối có bị ngắt kết nối hay không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1. 3. Thay thế bảng LGC. 3 Bộ phận cầu cổng điện từ có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-232) Có 4 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối khỏi bộ điện từ cổng đơn vị cầu hay dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J681 của thiết bị cầu nối có bị ngắt kết nối hay không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế bộ điện từ cổng đơn vị cầu. 3. Thay thế bảng LGC. 4 Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ nhiệt áp quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-113 / 163) Có Kiểm tra xem các con lăn trong con lăn thoát, lò xo áp suất và bộ phận cầu nối có bị mòn không. Không Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ phận cầu.

Mã: E930
Kẹt tại cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2: Cạnh sau của tờ giấy không chạm tới cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1.
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận cầu nối không và loại bỏ nó nếu có. 2 2 Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] OFF / [3] / [G]) / 03- [FAX] OFF / [4] / [G]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên LGC bo mạch bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) hoặc dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J523 của bộ cầu nối có bị ngắt kết nối không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2. 3. Thay thế bảng LGC. 3 Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ nhiệt áp quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-113 / 163) Có Kiểm tra xem các con lăn trong con lăn thoát, lò xo áp suất và bộ phận cầu nối có bị mòn không. Không Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ phận cầu.

Mã: E940
Dừng kẹt ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2: Cạnh sau của giấy không chạm tới cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2.
Nguyên nhân:
Bộ cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận cầu nối không và loại bỏ nó nếu có. 2 2 Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] OFF / [3] / [G]) / 03- [FAX] OFF / [4] / [G]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên LGC bo mạch bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) hoặc dây nịt bị hở mạch. Kiểm tra xem đầu nối J523 của bộ cầu nối có bị ngắt kết nối không. Chỉnh sửa nếu có. 2. Thay thế cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2. 3. Thay thế bảng LGC. 3 Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ nhiệt áp quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-113 / 163) Có Kiểm tra xem các con lăn trong con lăn thoát, lò xo áp suất và bộ phận cầu nối có bị mòn không. Không Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ phận cầu.

Mã: E950
Kẹt giấy không đến được cảm biến vận chuyển của bộ tách lệnh: Giấy đã đi qua cảm biến thoát không đến được cảm biến vận chuyển của bộ tách lệnh.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP Bảng JSP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp JSP. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng JSP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP. • Thay thế bảng JSP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch JSP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E951
Dừng kẹt giấy ở cảm biến vận chuyển bộ tách lệnh: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển bộ tách lệnh
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP Bảng JSP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp JSP. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng JSP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP. • Thay thế bảng JSP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch JSP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E960
Kẹt giấy không đến được cảm biến vận chuyển khay bù: Giấy đã đi qua cảm biến thoát không đến được cảm biến vận chuyển khay bù.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT Bo mạch OCT Bo mạch LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp OCT. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [G]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp OCT có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch OCT có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng OCT và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT. • Thay thế bảng OCT. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bo mạch PC • Thay thế bo mạch OCT. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E961
Dừng kẹt giấy ở cảm biến vận chuyển khay bù: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển khay bù.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT Bo mạch OCT Bo mạch LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp OCT. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [G]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp OCT có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch OCT có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN302 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng OCT và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT. • Thay thế bảng OCT. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bo mạch PC • Thay thế bo mạch OCT. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E9F0
Bấm lỗ kẹt: Đấm không được thực hiện đúng cách. [MJ-1025 (Khi MJ-6005 được cài đặt)] Kẹt đột: Đột không được thực hiện đúng cách. [MJ-1024 (khi MJ-6004 được cài đặt)] [MJ-1101 (khi MJ-6101 được cài đặt)] Nguyên nhân:
MJ-1101 (khi MJ-6103 được lắp đặt) Động cơ đột lỗ Punch HP Cảm biến điều khiển lỗ đục lỗ Bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 (khi MJ-6103 được lắp đặt) Động cơ đột • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến HP • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Điều khiển đục lỗ Bảng PC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác
MJ-6008 Punch motor (M15) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột (S36) Đo điện áp trên chân CN3.3 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến hướng quay trục đột lỗ (S35) bất thường Đo điện áp trên chân CN3.9 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến đồng hồ động cơ đột lỗ (S37) bất thường Đo điện áp trên chân CN3.6 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN3, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bấm lỗ (HP).

Mã: EA10
Kẹt giấy chậm vận chuyển: Giấy đã qua bộ phận cầu nối không đến được cảm biến đầu vào. Kẹt giấy chậm vận chuyển: Giấy đã qua bộ phận cầu nối không đến được cảm biến đầu vào. [MJ-1024/1031/1101] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến cho ăn (S22) Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Động cơ đầu vào (M1) Bảng PC giao diện (I / F) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Gỡ giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Cảm biến lối vào Có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến lối vào (S1) không? Điện từ cổng • Khe hở giữa tấm đệm và trục con lăn lối vào có khác 0,60 ± 0,20mm khi cuộn điện từ cổng (SOL2) được kéo không? • Dây nối giữa cổng solenoid (SOL2) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN22) có bị ngắt kết nối hoặc mở mạch không? Động cơ lối vào Dây buộc giữa động cơ lối vào (M1) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN7) có bị ngắt kết nối hoặc mở mạch không? Kiểm tra dây đai Dây nối giữa cổng solenoid (SOL2) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN22) có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không?
MJ-1106 Gỡ giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Cảm biến nạp liệu (S22) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến nạp liệu (S22) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt dẫn hướng truyền tải và bề mặt trên của đầu bộ đệm nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) (TẮT điện từ: 1,5 đến 2,1 mm , BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Động cơ lối vào (M1) Kiểm tra dây đai giữa động cơ lối vào (M1) và bảng điều khiển bộ hoàn thiện (CN26). Nếu có bất thường, hãy sửa lại. Bo mạch PC giao diện (I / F) Kiểm tra sự cố định giữa dây điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) và bo mạch PC giao diện (CN6), Nếu có bất thường, hãy sửa nó. • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN5, CN6, CN7) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN25, CN27) • Kiểm tra độ chặt

Mã: EA20
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy không đi qua cảm biến đầu vào. [MJ-1025 / MJ-1031] Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã đi qua cảm biến đầu vào nhưng không đến hoặc vượt qua cảm biến đường dẫn nạp hoặc cảm biến khay xử lý. [MJ-1024] Kẹt giấy chậm vận chuyển: Giấy đã đi qua cảm biến đầu vào không đến được cảm biến vận chuyển. [MJ- 1101
Nguyên nhân:
Bộ điều khiển bộ hoàn thiện cảm biến vận chuyển MJ-1101 Bo mạch PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến truyền tải • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (S2) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC Kiểm tra bo mạch (CN22)
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA21
Kẹt giấy lỗi kích thước: Giấy không tiếp cận với cảm biến vì giấy ngắn hơn thông số kỹ thuật. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Bảng điều khiển hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN26) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA22
Kẹt giấy vận chuyển (Cảm biến phát hiện cạnh đục lỗ của Bộ hoàn thiện): Cảm biến vị trí giấy trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện phát hiện giấy ngắn hơn khổ giấy được chấp nhận. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Bảng điều khiển hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN26) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA23
Kẹt giấy vận chuyển (cảm biến vận chuyển): Giấy đang được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện bị dừng lại ở cảm biến đầu ra ở 27,56 inch hoặc lâu hơn. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA24
Kẹt giấy vận chuyển (giữa cảm biến đầu vào và vận chuyển): Mép trước của giấy đã vượt qua cảm biến lối vào trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện không đến được cảm biến vận chuyển. [MJ-1101 / MJ-1106
Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA25
Kẹt vận chuyển giấy (sau khi thoát ra khỏi khay giấy): Cảm biến phát hiện giấy của khay hoàn thiện sẽ phát hiện giấy sau khi chồng giấy thoát ra khỏi khay hoàn thiện. [MJ-1101 / MJ-1106] Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (sau khi thoát giấy xếp): Giấy được phát hiện trong cảm biến khay hoàn thiện sau khi tập giấy đã thoát ra khỏi khay hoàn thiện. [MJ-1032] Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (sau khi thoát ngăn xếp giấy): (1) Giấy được phát hiện trong cảm biến khay hoàn thiện sau khi tập giấy đã thoát ra khỏi khay hoàn thiện. (2) Không thể phát hiện giấy trong cảm biến thoát của tay kẹp sau khi tập giấy đã thoát ra khỏi khay hoàn thiện. [MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA26
Kẹt giấy vận chuyển (yêu cầu lệnh dừng): Nhận được lệnh dừng vận hành thiết bị trong khi giấy đang được vận chuyển trong Bộ hoàn thiện. [MJ-1101 / MJ-1106] Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (yêu cầu lệnh dừng): Thiết bị được yêu cầu dừng trong quá trình vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA27
Kẹt giấy vận chuyển (giấy chưa được lắp vào): Thiết bị phát hiện kẹt giấy không được lắp vào nhưng cảm biến lối vào được BẬT trước khi thiết bị dừng. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA28
Kẹt giấy vận chuyển (trì hoãn hoạt động của tấm giữ giấy): Đã cố gắng bắt đầu thao tác hỗ trợ cánh tay để làm rơi giấy trên khay hoàn thiện, nhưng thao tác hỗ trợ cánh tay trước đó vẫn chưa hoàn tất. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA29
Kẹt giấy vận chuyển (trì hoãn vận chuyển ngăn xếp): Khay đệm được mở rộng để thả một tập giấy vào khay hoàn thiện nhưng tập giấy trước đó vẫn chưa thoát ra. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến lối vào Cảm biến vận chuyển Bộ hoàn thiện contoller Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến khay xử lý (S12) Mô tơ cánh tay trợ lực (M10) mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến lối vào • Kiểm tra cảm biến (S1) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN22) • Kiểm tra khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cam giữ giấy Có cơ khí không vấn đề khi cam giữ giấy được quay? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6, CN13, CN11, CN18, CN26) • Kiểm tra dây

Mã: EA2A
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (giữa đường dẫn vào và cảm biến đường dẫn giữa): Cạnh trên của giấy đã vượt qua cảm biến đường vào, nhưng không đến được cảm biến đường giữa trong đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1032]

Mã: EA2B
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn giữa): Giấy vẫn ở cảm biến đường dẫn giữa trong một thời gian dài hơn quy định trong khi được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1032]

Mã: EA2C
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (giữa đường dẫn vào và cảm biến đường dẫn phụ): Cạnh trên của giấy đã vượt qua cảm biến lối vào, nhưng không chạm tới cảm biến đường phụ trong đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1032]

Mã: EA2D
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ): Giấy vẫn còn ở cảm biến đường dẫn phụ trong thời gian dài hơn quy định trong khi được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1032]

Mã: EA2E
Vận chuyển giấy kẹt còn lại trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ): Giấy được phát hiện trong cảm biến đường dẫn phụ khi BẬT nguồn hoặc đóng nắp. [MJ-1032] Nguyên nhân:
MJ-1032
Biện pháp khắc phục:
MJ-1032 Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn giữa (S7) Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn phụ (S8) Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế Sensor.

Mã: EA31
Đường vận chuyển giấy kẹt còn lại. [MJ-1101 / MJ-1106] Vận chuyển giấy kẹt còn lại trong Bộ hoàn thiện: Giấy được phát hiện trong cảm biến đường vào hoặc cảm biến đường dẫn giữa khi BẬT nguồn hoặc đóng nắp. [MJ-1032] Vận chuyển giấy còn lại kẹt trong Bộ hoàn thiện: Giấy được phát hiện trong bất kỳ cảm biến đường dẫn nào khi BẬT nguồn hoặc đóng nắp. [MJ-1033] Nguyên nhân:
Bộ điều khiển bộ hoàn thiện cảm biến vận chuyển MJ-1101 Bo mạch PC
MJ-1106 Cảm biến vận chuyển (S2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến truyền tải • Kiểm tra cảm biến (S2) • Kiểm tra đầu nối (CN22) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC • Kiểm tra borad • Kiểm tra đầu nối (CN22) • Kiểm tra độ khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển máy hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN6) • Kiểm tra độ khai thác
MJ-1033Entrance cảm biến đường dẫn (S1) bất thường Đo điện áp trên TP1 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN1) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA32
Thoát kẹt giấy còn lại. [MJ-1101 / MJ-1106] Thoát giấy kẹt còn lại trong Bộ hoàn thiện: Giấy được phát hiện trong cảm biến khay hoàn thiện khi BẬT nguồn. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến khay xử lý Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến khay xử lý (S12) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến khay xử lý • Kiểm tra cảm biến (S12) • Kiểm tra đầu nối (CN11) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN11) • Kiểm tra độ khai thác
Bộ hoàn thiện MJ-1106 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN18) • Kiểm tra độ khai thác
MJ-1032 Sự bất thường của cảm biến khay hoàn thiện (S4) Đo điện áp trên TP14 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
MJ-1033 Cảm biến khay hoàn thiện (S2) bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN8) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA40
Lỗi mở nắp: Nắp trước hoặc nắp khay cố định bị mở trong quá trình vận chuyển giấy. [MJ-1101 / MJ-1106] Kẹt mở nắp Bộ hoàn thiện: (1) Kẹt giấy xảy ra khi bất kỳ nắp nào được mở ra trong quá trình vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (cho đến khi quá trình thoát giấy hoàn tất sau khi nhận được lệnh B ). (2) Kẹt giấy xảy ra khi ngừng cung cấp điện áp 24V trong quá trình vận chuyển giấy. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 / MJ-1106 Giá đỡ khóa nắp Nếu nó bị hỏng. Công tắc nắp trước (SW1) Công tắc đóng / mở khay văn phòng phẩm (SW2) Bảng điều khiển bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
Nắp MJ-1101 / MJ-1106 • Đóng nắp trước hoặc khay văn phòng phẩm nếu chúng được mở ra. Công tắc nắp trước (SW1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Công tắc đóng / mở khay văn phòng (SW2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch điều khiển bộ hoàn thiện • Kiểm tra đầu nối (CN16) • Kiểm tra bo mạch
MJ-1032 Cảm biến đóng / mở đường phụ (S12) bất thường Đo điện áp trên TP12 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Công tắc nắp trước (SW1) bất thường Đo điện áp trên TP77 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi công tắc BẬT và trong phạm vi 3,3V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế công tắc. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN10, CN13) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các công tắc, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA50
Kẹt ghim: Dập ghim không được thực hiện đúng cách. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện MJ-1101
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện MJ-1101 • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hoặc trên khay hoàn thiện hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Kẹt có được xóa bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo tờ ghim bị trượt ra khỏi hộp dập ghim không? • Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến nhiễu kim bấm (S11) có chuyển động trơn tru không. • Kiểm tra xem đầu nối CN2 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi kim bấm hay dây nịt bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. • Kiểm tra các dây nịt trong kim bấm có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch không. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1032 Cảm biến vị trí bắt đầu ghim kim ghim (S17) bất thường Đo điện áp trên TP23 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Đơn vị ghim dập ghim cảm biến trống (S18) bất thường Đo điện áp trên TP24 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN17) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA60
Kẹt giấy đến sớm: Kẹt giấy xảy ra do giấy từ thiết bị đến Bộ hoàn thiện quá sớm. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hoặc trên khay hoàn thiện hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Kiểm tra xem có bất kỳ sự ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị đứt trên cảm biến lối vào (S1) hay không. Chỉnh sửa nếu có. • Kiểm tra xem đầu nối CN7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối vào (S1) và dây nịt có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: EA70
Lỗi vị trí nhà của đai thoát ngăn xếp: Đai thoát của ngăn xếp không ở vị trí chính. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến vị trí nhà thoát ra khỏi đai ngăn xếp Động cơ vận chuyển ngăn xếp Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà thoát ra khỏi đai ngăn xếp Động cơ vận chuyển ngăn xếp Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp Kiểm tra xem đầu nối CN11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp (S9) hay không và dây nịt có bị hở mạch không. Chỉnh sửa nếu có. Động cơ vận chuyển ngăn xếp Có phải dây nịt giữa động cơ vận chuyển ngăn xếp (M5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10) bị ngắt kết nối hoặc mở mạch không?
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà lối ra đai xếp Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị đứt cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp (S9) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp (S9) và dây nịt có bị hở mạch không. Chỉnh sửa nếu có. Động cơ vận chuyển ngăn xếp Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) và dây nịt có được mở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: EA80
Kẹt ghim: Dập ghim không được thực hiện đúng cách. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Công tắc vị trí nhà Stitcher Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe, hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hoặc trên khay ghim không. Loại bỏ nó nếu có. • Tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và loại bỏ các kim ghim bị mắc kẹt trong bộ ghim. Công tắc vị trí nhà của thợ khâu • Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên có bị ngắt kết nối hay dây nịt bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. • Kiểm tra xem các công tắc vị trí chính của máy khâu có hoạt động bình thường không.

Mã: EA81 Việc phát hiện vị trí nhà của khâu yên xe vận chuyển thứ 3 động cơ ổ lăn kết thúc bất thường.

Mã: EA90
Kẹt mở cửa: Nắp giao hàng hoặc nắp đầu vào đã mở ra trong quá trình in. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ điều khiển máy khâu yên xe cảm biến Bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Kiểm tra xem cửa khâu yên xe đã đóng chưa. • Kiểm tra xem các đầu nối J10 và J11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên có bị ngắt kết nối khỏi bất kỳ công tắc mở nắp nào không (cảm biến nắp phân phối [P13] và cảm biến nắp đầu vào [P19]) hoặc dây nịt có bị hở mạch không. Chỉnh sửa nếu có. • Kiểm tra xem các công tắc mở nắp được lưu ý ở trên có hoạt động bình thường không.

Mã: EAA0
Giấy còn lại trong Bộ hoàn thiện đường khâu yên: Giấy còn lại trong Bộ hoàn thiện đường khâu yên [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy hộp nối (S26) Đường vận chuyển-2 (S27) Đường vận chuyển-3 (S28) Con lăn đẩy (S29) Bo mạch PC giao diện (I / F) Bo mạch điều khiển máy khâu yên
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Giấy Không sử dụng giấy ngắn hơn thông số kỹ thuật. Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến (S26) • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra khai thác Đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến (S27) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra khai thác Đường vận chuyển-3 ( S28) • Kiểm tra cảm biến (S28) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC giao diện (I / F) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN1, CN2, CN5, CN7, CN8) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển máy khâu yên • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN10, CN13, CN20) • Kiểm tra độ chặt

Mã: EAB0
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên: Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên [MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1106 Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) Cảm biến nạp liệu (S22) Đường vận chuyển-2 (S27) Đường vận chuyển-3 (S28) Con lăn đẩy (S29) Động cơ đầu vào (M1) Điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL9) Giao diện bảng PC (I / F) Bảng điều khiển máy khâu yên Bảng điều khiển bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
Giấy MJ-1106 Không sử dụng giấy lâu hơn thông số kỹ thuật. Con lăn vận chuyển Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi con lăn vận chuyển được quay. Cảm biến nạp liệu (S22) • Kiểm tra cảm biến (S22) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến (S26) • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến (S27) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra khai thác Đường dẫn vận chuyển-3 (S28) • Kiểm tra cảm biến (S28) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) • Kiểm tra đầu nối ( CN20) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt dẫn hướng chuyển tải và bề mặt trên của đầu bộ đệm nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) (TẮT điện từ : 1,5 đến 2,1 mm, BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Động cơ đầu vào (M1) • Kiểm tra động cơ (M1) • Kiểm tra đầu nối (CN26) • Kiểm tra khai thác Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL9) • Kiểm tra điện từ (SOL9) • Kiểm tra đầu nối (CN26) • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC giao diện (I / F) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN1, CN2, CN5, CN7, CN8) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển máy khâu yên • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN10, CN13, CN20) • Kiểm tra độ chặt
MJ-1033 Sự bất thường của động cơ vận chuyển-2 (M2) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đường vào đường khâu yên xe (S4) Đo điện áp trên TP2 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN13, CN1) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EAB1
Kẹt giấy ngắn: Kẹt giấy ngắn (Saddle Stitch Finisher) [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến nạp liệu (S22) Cảm biến phát hiện giấy hộp nối (S26) Đường vận chuyển-2 (S27) Đường vận chuyển-3 (S28) Con lăn đẩy (S29) Bo mạch PC giao diện (I / F) Bo mạch điều khiển máy khâu yên Bảng điều khiển bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Cảm biến nạp liệu (S22) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển -3 cảm biến (S28) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC (I / F) • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra bo mạch Bộ điều khiển máy khâu yên bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch Bo mạch điều khiển Finisher • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: EAC1
Việc phát hiện vị trí nhà của động cơ lưỡi gấp kết thúc bất thường.

Mã: EAD0
Kẹt hết thời gian chờ lệnh kết thúc in: Quá trình in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa bảng SYS và bảng LGC khi kết thúc in.
Nguyên nhân:
Bảng SYS Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có quay bình thường không? Có Không 2 2 Thay thế bo mạch PC • Thay bo mạch SYS. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: EAE0
Kẹt thời gian chờ nhận: Quá trình in đã bị gián đoạn do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi giấy được vận chuyển từ thiết bị đến bộ hoàn thiện.
Nguyên nhân:
Bộ điều khiển Finisher bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
1 Máy hoàn thiện có hoạt động không? Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Không 2 2 Các phiên bản của Bộ hoàn thiện, Bộ hoàn thiện Saddle Stitch và phần mềm chuyển đổi có phải là phiên bản mới nhất không? Có Tải xuống chương trình cơ sở trong phiên bản mới nhất. Không 3 3 • Kiểm tra xem điện áp (24V) có được cung cấp cho bộ hoàn thiện hay không. • Kiểm tra kết nối của bo mạch LGC và bo mạch IPC • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch IPC và đầu nối I / F của bộ hoàn thiện của phía thiết bị có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem dây nịt kết nối đầu nối I / F của phía bộ hoàn thiện và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị hở mạch hay không.

Mã: EAF1
Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ nip con lăn thoát ngăn xếp: Việc phát hiện vị trí nhà của động cơ nip con lăn thoát ngăn xếp kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị kẹt trong khi vận chuyển, vì vậy nó được coi là kẹt giấy. [MJ-1032 / MJ-1033]

Mã: EAF2
Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ trượt đơn vị kim bấm: Việc phát hiện vị trí nhà của động cơ trượt đơn vị kim bấm kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị kẹt trong khi vận chuyển, vì vậy nó được coi là kẹt giấy. [MJ-1032 / MJ-1033]

Mã: EAF3 Lỗi phát hiện vị trí nhà của mô tơ cánh tay Gripper: Việc phát hiện vị trí nhà của cánh tay máy gắp kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị kẹt trong khi vận chuyển, vì vậy nó được coi là kẹt giấy. [MJ-1033] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Động cơ kẹp (M3) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà của cánh tay nắm (S13) Đo điện áp trên chân CN10.8 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến lối ra cánh tay cầm (S26) Đo điện áp trên TP27 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EB30
Kẹt thời gian chờ sẵn sàng: Thiết bị phán đoán rằng việc vận chuyển giấy đến bộ hoàn thiện bị vô hiệu hóa do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi bắt đầu in.
Nguyên nhân:
Bảng IPC Bảng LGC Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem đầu nối trên thiết bị có bị ngắt kết nối với bộ hoàn thiện hoặc dây nịt bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: EB50
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra việc nạp giấy sắp tới bị sai.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng LGC Con lăn trên đường vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 ADU Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] / ON / [9] / [A]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn Không 3 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bảng LGC có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không. 3. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: EB60
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra hiện tượng nạp sai giấy sắp tới (phát hiện lại sau khi không phát hiện thấy kẹt giấy ở [EB50]).
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng LGC Con lăn trên đường vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [E]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Con lăn • Kiểm tra con lăn. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: ED10
Phát hiện bất thường ở vị trí nhà của động cơ điều chỉnh Skew (M1): Động cơ điều chỉnh Skew không ở vị trí nhà. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Động cơ điều chỉnh xiên Điều khiển lỗ đục lỗ Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Mô tơ điều chỉnh xiên Xoay mô tơ điều chỉnh xiên và sửa cơ chế của nó nếu nó không quay trơn tru. Cảm biến HP xiên Mô tơ điều chỉnh xiên Bo mạch PC điều khiển đục lỗ Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển đục lỗ (bo mạch HP) có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến HP nghiêng (S2) và mô tơ điều chỉnh xiên hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: ED11
Lỗi phát hiện vị trí nhà của mô tơ điều chỉnh Sideways (M2): Mô tơ điều chỉnh Sideways không ở vị trí nhà. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Động cơ điều chỉnh lối đi ngang Bảng điều khiển lỗ đục lỗ PC
Biện pháp khắc phục:
Mô tơ điều chỉnh sang ngang Xoay mô tơ điều chỉnh sang ngang và sửa cơ cấu của nó nếu nó không quay trơn tru. lệch sang một bên Cảm biến HP Động cơ điều chỉnh nghiêng Bộ điều khiển bấm lỗ Bo mạch PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển bấm lỗ PC (bo mạch HP) có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến HP lệch sang một bên (S3) và động cơ điều chỉnh sang bên không, hoặc dây nịt bị hở mạch . Chỉnh sửa nếu có.

Mã: ED12
Lỗi vị trí màn trập: Màn trập không ở vị trí nhà. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Bộ ly hợp màn trập Cảm biến đóng / mở màn trập Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Bộ cảm biến đầy giấy có thể di chuyển Bộ điều khiển hoàn thiện Bo mạch PC Cảm biến đóng / mở cửa trập
Biện pháp khắc phục:
Cửa trập MJ-1101 Mở và đóng cửa trập. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Cảm biến đóng / mở cửa trập Bộ ly hợp màn trập Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng / mở cửa trập (S4) và ly hợp cửa trập (CLT1) hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1106 Cảm biến đầy giấy của khay di động Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi thiết bị truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN12) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Cửa trập Mở và đóng cửa trập. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến đóng / mở cửa trập Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến đóng / mở cửa trập (S4) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN12) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng / mở cửa trập (S4) hay không và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Bộ ly hợp màn trập Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi bộ ly hợp màn trập (CLT1) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED13
Lỗi vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước: Tấm căn chỉnh phía trước không ở vị trí nhà. [MJ- 1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ căn chỉnh phía trước Tấm căn chỉnh phía trước Cảm biến vị trí nhà Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Tấm căn chỉnh phía trước Di chuyển tấm căn chỉnh phía trước. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Động cơ căn chỉnh phía trước Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước (S7) và động cơ căn chỉnh phía trước (M9) hay dây nịt đang mở mạch. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1106 Tấm căn chỉnh phía trước Di chuyển tấm căn chỉnh phía trước. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S7) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S7) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ căn chỉnh phía trước Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ căn chỉnh phía trước (M5) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED14
Lỗi vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau: Tấm căn chỉnh phía sau không ở vị trí nhà. [MJ- 1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ căn chỉnh phía trước Tấm căn chỉnh phía trước Cảm biến vị trí nhà Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh Phía sau. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Động cơ căn chỉnh phía sau Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bo mạch PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC có bị ngắt kết nối với cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) và động cơ căn chỉnh phía sau (M10) hay dây nịt đang mở mạch. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1106 Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh phía sau. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía sau Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía sau (S8) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ căn chỉnh phía sau Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED15
Lỗi vị trí nhà chèo: Cánh chèo không ở vị trí nhà. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ mái chèo Cảm biến vị trí mái chèo Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Động cơ căn chỉnh phía sau Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cánh khuấy Xoay cánh khuấy. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Cảm biến vị trí mái chèo Động cơ mái chèo Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bo mạch PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà mái chèo (S3) và động cơ cánh khuấy (M8) hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1106 Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh phía sau. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ căn chỉnh phía sau Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.
MJ-1033 Động cơ vận chuyển-2 Cảm biến vị trí mái chèo Cảm biến vị trí mái chèo (S34) không thay đổi từ “BẬT” sang “TẮT” trong thời gian quy định trước trong quá trình quay cánh khuấy. Cảm biến vị trí mái chèo (S34) không thay đổi từ “TẮT” sang “BẬT” trong thời gian được chỉ định trước trong quá trình quay cánh khuấy.

Mã: ED16
Lỗi vị trí nhà của khay đệm: Khay đệm không ở vị trí chính. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ dẫn hướng khay đệm Khay đệm Cảm biến vị trí nhà Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà khay đệm Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn khay đệm. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Cảm biến vị trí nhà khay đệm Động cơ dẫn hướng khay đệm Bộ điều khiển hoàn thiện Bo mạch PC Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà khay đệm (S5) và mô tơ dẫn hướng khay đệm (M3) hay dây nịt đang mở mạch. Chỉnh sửa nếu có.
MJ-1106 Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính khay đệm Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến vị trí chính của khay đệm (S5) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của khay đệm (S5) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ cánh tay trợ lực Kiểm tra xem đầu nối (CN13) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ cánh tay trợ lực (M10) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: EF10
Giấy không được hỗ trợ cho Saddle Stitch Finisher: Kích thước, loại giấy không được hỗ trợ và số lượng trang vượt quá để ghim được chọn. [MJ- 1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà khay đệm Động cơ dẫn hướng khay đệm Bảng điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra khổ giấy Cảm biến vị trí chính của khay đệm • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ dẫn hướng khay đệm • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF11
Lỗi ghim Saddle Stitch Finisher (mặt trước): Ghim mặt trước không được thực hiện chính xác. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ phận truyền động bấm ghim yên trước Bảng điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện hoặc thiết bị, hoặc trên khay hoàn thiện không ?. Hộp mực dập ghim (Mặt trước) • Có bị kẹt giấy khi tháo hộp ghim phía trước khỏi Bộ hoàn thiện và lấy tờ ghim trượt ra khỏi hộp dập ghim không? Bộ phận truyền động kim ghim ở yên trước • Kiểm tra bộ phận • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF12
Lỗi ghim ghim Saddle Stitch Finisher (phía sau): Việc đóng ghim phía sau không được thực hiện chính xác. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ phận truyền động dập ghim yên sau Bảng điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện hoặc thiết bị, hoặc trên khay hoàn thiện không ?. Hộp đựng ghim ghim (mặt sau) • Có bị kẹt giấy khi tháo hộp ghim phía sau khỏi Bộ hoàn thiện và lấy tờ ghim trượt ra khỏi hộp ghim không? Bộ phận truyền động dập ghim ở yên sau • Kiểm tra bộ phận • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF13
Phát hiện vị trí nhà của ngăn chứa giấy ở yên xe bất thường: Không thể phát hiện được vị trí nhà của ngăn chứa giấy. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S38) Bo mạch điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam giữ giấy không? Cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S38) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF14
Kẹt giấy thoát ra ở yên xe: Việc xuất giấy không được hoàn thành trong một thời gian cố định. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bo mạch điều khiển yên xe MJ-1106 (S31)
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện MJ-1106 • Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy của thiết bị hoặc phần khâu yên ngựa của Bộ hoàn thiện không? Cảm biến lối ra (S31) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN19) • Kiểm tra bo mạch
MJ-1033 Cảm biến khay hoàn thiện khâu yên xe (S7) bất thường Đo điện áp trên TP65 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường thoát đường may của yên xe (S5) Đo điện áp trên TP68 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN15, CN16) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EF15
Phát hiện vị trí nhà của động cơ căn chỉnh bên Saddle Stitch Finisher: Không thể phát hiện vị trí nhà của động cơ căn chỉnh bên. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà căn chỉnh bên (S36) Động cơ căn chỉnh bên (M15) Bảng điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển chạy bộ không? Cảm biến vị trí nhà căn chỉnh bên (S36) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ chặt Động cơ căn chỉnh bên (M15) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF16
Saddle Stitch Finisher phát hiện vị trí nhà của động cơ máy xếp chồng lên bất thường: Không thể phát hiện vị trí nhà của động cơ máy xếp. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà xếp chồng (S33) Động cơ xếp chồng (M14) Bảng điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bộ xếp chồng • Có vấn đề cơ khí nào khi di chuyển bộ xếp chồng không? Cảm biến vị trí nhà xếp chồng (S33) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ ngăn xếp (M14) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe • Kiểm tra đầu nối (CN4) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF17
Phát hiện vị trí nhà của lưỡi gấp Saddle Stitch Finisher: Không thể phát hiện vị trí nhà của lưỡi gấp. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà lưỡi gấp (S35) Bộ ly hợp lưỡi gấp (CLT3) Bảng điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Cam lưỡi gấp • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam lưỡi gấp không? Cảm biến vị trí nhà lưỡi gấp (S35) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bộ ly hợp lưỡi gấp (CLT3) • Kiểm tra ly hợp • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN15) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF18
Saddle Stitch Finisher bổ sung phát hiện vị trí nhà của con lăn gấp: Vị trí nhà của con lăn gấp bổ sung không thể được phát hiện. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà gấp bổ sung (S39) Động cơ gấp bổ sung (M20) Bảng điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Tàu sân bay gấp bổ sung • Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển tàu sân bay gấp bổ sung không? Cảm biến vị trí nhà gấp bổ sung (S39) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ gấp bổ sung (M20) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe • Kiểm tra đầu nối (CN18, CN19) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF19
Kẹt giấy gấp yên xe: Không thể vận chuyển giấy đã xử lý gấp đến trục gấp bổ sung. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển lối ra (S41) Bo mạch điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần khâu yên của Bộ hoàn thiện không? Cảm biến vận chuyển lối ra (S41) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên • Kiểm tra đầu nối (CN19) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF1A
Cạnh sau của giấy đã đi qua cảm biến đường vào trên đường vận chuyển của Bộ hoàn thiện. Sau khi hoàn nguyên, giấy được vận chuyển đến đường vận chuyển của đơn vị khâu yên, nhưng không đến được cảm biến đường vào của khâu yên.

Mã: EF1B
Giấy vẫn còn ở cảm biến thoát giấy định vị khâu yên xe trong một thời gian dài hơn quy định trong khi được vận chuyển trong hoạt động đẩy / gấp. [MJ-1033] Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của cảm biến khay hoàn thiện khâu yên xe (S7) Đo điện áp trên TP65 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN15) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EF1C
Giấy được vận chuyển trong thao tác đẩy / gấp, nhưng không đến được cảm biến đường thoát của khâu yên.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của cảm biến khay hoàn thiện khâu yên xe (S7) Đo điện áp trên TP65 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường thoát đường may của yên xe (S5) Đo điện áp trên TP68 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN15, CN16) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EF20
Kẹt bộ xếp chồng yên: Không thể phát hiện giấy đã vận chuyển trong bộ xếp giấy. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy xếp chồng (S30) Bo mạch điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần khâu yên của Bộ hoàn thiện không? Cảm biến phát hiện giấy xếp chồng (S30) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe • Kiểm tra đầu nối (CN19) • Kiểm tra bo mạch

Hướng dẫn sửa các lỗi bo SYS, ổ cứng (HDD), SRAM máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357.

Mã: F070
Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Động cơ-CPU

Mã: F090
SRAM bất thường trên bảng SYS
Nguyên nhân:
SRAM trên bảng SYS
Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn và khởi động Chế độ cài đặt (08). 2. Khi “SRAM YÊU CẦU BAN ĐẦU” hiển thị trên màn hình LCD, hãy kiểm tra điểm đến rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. Nếu điểm đến không chính xác, hãy nhập đúng điểm đến rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. 3. Sau khi thông báo xác nhận hiển thị trên màn hình LCD, nhấn nút [INTERRUPT] (để khởi tạo SRAM). 4. Thực hiện hiệu chuẩn bảng điều khiển (08-9050). 5. Thực hiện khởi tạo sau khi nâng cấp phiên bản phần mềm (08-9030). 6. Nhập số sê-ri (08-9601). Đảm bảo rằng số sê-ri giống với số trên nhãn nhận dạng được gắn trên nắp sau của thiết bị. 7. Khởi tạo thông tin NIC (08-9083). 8. TẮT nguồn và sau đó khởi động với chế độ Điều chỉnh (05). 9. Thực hiện “Truyền dữ liệu giá trị đặc trưng của máy quét” (05-3203). 10. TẮT nguồn rồi BẬT lại. Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục, hãy thay SRAM trên bo mạch SYS.

Mã: F100_0
Lỗi định dạng ổ cứng: Hoạt động của dữ liệu chính ổ cứng không thành công.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. (1) Cài đặt dữ liệu hệ điều hành.

Mã: F100_1
Lỗi định dạng ổ cứng: Dữ liệu khóa mã hóa của bảng SYS hoặc bảng SRAM cho bảng SYS bị hỏng.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị. ([3] + [XÓA] → BẬT nguồn → 5. Khôi phục sao lưu phím)

Mã: F100_2
Lỗi định dạng ổ cứng: Dữ liệu khóa mã hóa của cả bo mạch SYS và bo mạch SRAM cho bo mạch SYS đều bị hỏng.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị. ([3] + [XÓA] → BẬT nguồn → 5. Khôi phục sao lưu phím)

Mã: F101_0
Lỗi kết nối HDD (Không thể phát hiện kết nối HDD.)
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD, bo mạch SYS, Cài đặt 1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. – Kiểm tra đầu nối và khai thác – Kiểm tra xem các chân kết nối của ổ cứng có bị cong không. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [5] (Khôi phục sao lưu khóa) và kiểm tra xem mỗi Trạng thái khóa là “OK”. – Nếu không, hãy khôi phục khóa (sao chép “SRAM Key Status” thành “FROM Key Status” hoặc ngược lại). 3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [3] (Định dạng ổ cứng), rồi cài đặt “Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)” với [49] – [4]. Lưu ý: Nếu F101_1 xảy ra với ADI-HDD và lỗi vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện [4] + [C] + [POWER] → 1. Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng. 4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F101_1
Lỗi gắn kết phân vùng gốc (không thể định dạng ổ cứng HDD.): Không thể kết nối (gắn kết) ổ cứng do hư hỏng các khu vực chủ yếu được lưu trữ chương trình.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD, bo mạch SYS, Cài đặt 1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. – Kiểm tra đầu nối và khai thác – Kiểm tra xem các chân kết nối của ổ cứng có bị cong không. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [5] (Khôi phục sao lưu khóa) và kiểm tra xem mỗi Trạng thái khóa là “OK”. – Nếu không, hãy khôi phục khóa (sao chép “SRAM Key Status” thành “FROM Key Status” hoặc ngược lại). 3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [3] (Định dạng ổ cứng), rồi cài đặt “Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)” với [49] – [4]. Lưu ý: Nếu F101_1 xảy ra với ADI-HDD và lỗi vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện [4] + [C] + [POWER] → 1. Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng. 4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F101_2
Lỗi gắn kết phân vùng thông thường (HDD normal partition mounting failed.): Không thể kết nối (gắn kết) ổ cứng do hư hỏng ở các khu vực khác với các khu vực được mô tả trong lỗi F101_0 và F101_1.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD, bo mạch SYS, Cài đặt 1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. – Kiểm tra đầu nối và khai thác – Kiểm tra xem các chân kết nối của ổ cứng có bị cong không. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [5] (Khôi phục sao lưu khóa) và kiểm tra xem mỗi Trạng thái khóa là “OK”. – Nếu không, hãy khôi phục khóa (sao chép “SRAM Key Status” thành “FROM Key Status” hoặc ngược lại). 3. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. – Kiểm tra trạng thái của mỗi phân vùng là “OK” bằng cách thực hiện [5] + [C] + [POWER] → 6. DISK Info. – Nếu trạng thái của phân vùng là “NG”, khởi tạo phân vùng bằng cách thực hiện [5] + [C] + [POWER] → 3. Khởi tạo HDD. Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa khi thực hiện bước 3.. Nhật ký tin nhắn. Nhật ký công việc. Spool Data (In, nhận Email). Mẫu 4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [3] (Định dạng ổ cứng), rồi cài đặt “Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)” với [49] – [4]. 5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F101_3
Lỗi gắn kết phân vùng mã hóa (Gắn kết phân vùng mã hóa HDD không thành công.): Không thể kết nối (gắn kết) ổ cứng do hỏng các khu vực lưu trữ khóa.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD, bo mạch SYS, Cài đặt 1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. – Kiểm tra đầu nối và khai thác – Kiểm tra xem các chân kết nối của ổ cứng có bị cong không. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [5] (Khôi phục sao lưu khóa) và kiểm tra xem mỗi Trạng thái khóa là “OK”. – Nếu không, hãy khôi phục khóa (sao chép “SRAM Key Status” thành “FROM Key Status” hoặc ngược lại). 3. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. – Kiểm tra trạng thái của mỗi phân vùng là “OK” bằng cách thực hiện [5] + [C] + [POWER] → 6. DISK Info. – Nếu trạng thái của phân vùng là “NG”, khởi tạo phân vùng bằng cách thực hiện [5] + [C] + [POWER] → 3. Khởi tạo HDD. Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa khi thực hiện bước 3.. Nhật ký tin nhắn. Nhật ký công việc. Spool Data (In, nhận Email). Mẫu 4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện như sau. – Thực hiện [3C] → [3] (Định dạng ổ cứng), rồi cài đặt “Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)” với [49] – [4]. 5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F102
Lỗi khởi động ổ cứng: Ổ cứng không thể trở thành trạng thái ‘Sẵn sàng’.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD • Kiểm tra đầu nối và khai thác • Kiểm tra xem các chân kết nối của HDD có bị cong không. • Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F103
Hết thời gian truyền HDD: Không thể thực hiện việc đọc / ghi trong khoảng thời gian đã chỉ định.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD • Kiểm tra đầu nối và bộ phận khai thác • Kiểm tra xem các chân kết nối của HDD có bị cong không. • Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F104
Lỗi dữ liệu HDD: Sự bất thường được phát hiện trong dữ liệu của HDD.
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD • Kiểm tra đầu nối và bộ phận khai thác • Kiểm tra xem các chân kết nối của HDD có bị cong không. • Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F105
HDD lỗi khác
Nguyên nhân:
Bo mạch HDD SYS
Biện pháp khắc phục:
HDD • Kiểm tra đầu nối và bộ phận khai thác • Kiểm tra xem các chân kết nối của HDD có bị cong không. • Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F106_0
Lỗi ADI-HDD: Đã phát hiện thay thế đĩa bất hợp pháp (ADIHDD Exchange sang SATA-HDD)
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Kiểm tra xem HDD đã được thay thế bằng SATA-HDD (loại thông thường) hay chưa. (1) Khởi động thiết bị ở chế độ 4C: [4] + [C] + [POWER] (2) Kiểm tra loại ổ cứng được hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình bảng điều khiển “Loại ổ cứng hiện tại”. 2a. Trong trường hợp “SATA-HDD” (loại thông thường), hãy thay thế nó bằng ADI-HDD gốc hoặc ADI-HDD mới. Lưu ý: Để thay thế bằng ADI-HDD ban đầu, hãy khởi động thiết bị ở chế độ bình thường, sau đó chỉ cài đặt lại dữ liệu chính (HD Data) nếu có bất thường nào xảy ra. 2b. Trong trường hợp “ADI-HDD” Kiểm tra từng mục trong trường Biện pháp cho ổ cứng bên dưới. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy cài đặt lại dữ liệu chính (HD Data). HDD • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác • Thực hiện kiểm tra bad sector (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F106_1
Lỗi ADI-HDD: Lỗi phát hiện loại ổ cứng
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Nếu lỗi không được khôi phục sau khi khởi động lại thiết bị hoặc không tìm thấy bất thường nào trên bất kỳ mục kiểm tra nào của ổ cứng, hãy cài đặt lại dữ liệu chính (HD Data). HDD • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác • Thực hiện kiểm tra bad sector (08-9072). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. • Kiểm tra xem ADI-HDD hoặc SATA-HDD (loại bình thường) đã được gắn chưa. (1) Khởi động thiết bị ở chế độ 4C: [4] + [C] + [POWER] (2) Kiểm tra loại ổ cứng được hiển thị ở phía trên bên trái của màn hình bảng điều khiển “Loại ổ cứng hiện tại”. Trạng thái bình thường: ADI-HDD hoặc SATA-HDD Trạng thái bất thường: Ổ cứng không xác định Nếu “Ổ cứng không xác định” hiển thị, hãy cài đặt lại dữ liệu chính (Dữ liệu HD).

Mã: F106_2
Lỗi ADI-HDD: Lỗi thao tác tải xuống khóa mã hóa ADI
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Kiểm tra trạng thái khóa mã hóa ADI-HDD (1) Khởi động thiết bị ở chế độ 3C: [3] + [C] + [POWER] (2) Menu xác thực được hiển thị. Nhấn OK]. (Không bắt buộc trong cài đặt mặc định) (3) Chọn “5. Key Backup Restore” rồi nhấn nút [START]. (4) Kiểm tra trạng thái của khóa mã hóa ADI-HDD trên menu Chế độ Khôi phục Sao lưu Khóa. (5) Sau khi hoàn tất thao tác, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút [POWER]. • Trong trường hợp cả trạng thái SRAM ADIKey và FROM ADIKey đều OK Cài đặt lại dữ liệu ROM hệ thống (Dữ liệu hệ điều hành). • Trong trường hợp trạng thái SRAM ADIKey hoặc FROM ADIKey khác với OK Khôi phục khóa mã hóa ADI-HDD. • Trong trường hợp cả hai trạng thái SRAM ADIKey hoặc FROM ADIKey khác với OK Cài đặt lại dữ liệu chính (HD Data).

Mã: F106_3
Sự miêu tả:
Lỗi ADI-HDD: Lỗi tạo mật khẩu quản trị viên xác thực ADI
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Cài đặt lại dữ liệu ROM hệ thống (Dữ liệu hệ điều hành). Cài đặt lại dữ liệu chính (Dữ liệu HD).

Mã: F106_4
Lỗi ADI-HDD: Lỗi tạo số ngẫu nhiên xác thực
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Cài đặt lại dữ liệu ROM hệ thống (Dữ liệu hệ điều hành). Cài đặt lại dữ liệu chính (Dữ liệu HD).

Mã: F106_5
Lỗi ADI-HDD: Lỗi truyền dữ liệu xác thực
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Cài đặt lại dữ liệu ROM hệ thống (Dữ liệu hệ điều hành). Cài đặt lại dữ liệu chính (Dữ liệu HD). • Trong trường hợp lỗi này xảy ra sau khi trả về dữ liệu SRAM để sao chép SRAM: Sao chép khóa mã hóa ADI-HDD từ FROM sang SRAM. (1) Khởi động thiết bị ở chế độ 3C: [3] + [C] + [POWER] (2) Menu xác thực được hiển thị. Nhấn OK]. (Không bắt buộc trong cài đặt mặc định) (3) Chọn “5. Key Backup Restore” rồi nhấn nút [START]. (4) Chọn “6. ADIKey FROM to SRAM” và sau đó nhấn nút [START]. (5) Sau khi quá trình khôi phục khóa mã hóa hoàn tất, “Hoàn tất hoạt động” sẽ hiển thị. (6) Sau khi thao tác hoàn tất, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút [POWER].

Mã: F109_0
Lỗi tính nhất quán chính: Lỗi hoạt động kiểm tra tính nhất quán.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. (1) Cài đặt dữ liệu hệ điều hành. “11.2.1 Dữ liệu chính / ROM hệ thống / ROM động cơ / ROM máy quét / ROM RADF” (2) Cài đặt lại dữ liệu chính và chương trình ứng dụng. “9.2.3 Các biện pháp đề phòng và quy trình khi thay thế ổ cứng” [E] Thay thế / Định dạng ổ cứng (Bước (3) và sau đó trong [E] Thay thế / Định dạng ổ cứng) “Bảng SRAM (1) Nếu lỗi không được xóa ngay cả sau khi cài đặt lại , thay thế bo mạch SRAM. “9.2.8 Các biện pháp đề phòng và quy trình khi thay thế bo mạch SRAM” (2) Nếu lỗi không được xóa ngay cả sau khi thay bo mạch SRAM, hãy thay thế bo mạch SYS. “9.2.4 Biện pháp phòng ngừa và quy trình khi thay thế SYS bảng”

Mã: F109_1
Lỗi nhất quán chính: Mã hóa SRAM AES làm hỏng dữ liệu chính.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. (1) Cài đặt dữ liệu hệ điều hành.

Mã: F109_2
Lỗi nhất quán khóa: Chữ ký Kiểm tra hư hỏng khóa công khai.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. (1) Cài đặt dữ liệu hệ điều hành.

Mã: F109_3
Lỗi nhất quán chính: Làm hỏng thông số mã hóa HDD.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo hiển thị bằng [3] + [C] + [START] → 5. Khôi phục sao lưu khóa.

Mã: F109_4
Lỗi nhất quán chính: thiệt hại dữ liệu giấy phép.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo hiển thị bằng [3] + [C] + [START] → 5. Khôi phục sao lưu khóa.

Mã: F109_5
Lỗi nhất quán khóa: Khóa mã hóa cho ADI-HDD bị hỏng.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo hiển thị bằng [3] + [C] + [POWER] → 5. Khôi phục sao lưu khóa.

Mã: F109_6
Lỗi nhất quán chính: Lỗi mật khẩu quản trị viên để xác thực ADI-HDD.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo hiển thị bằng [3] + [C] + [POWER] → 5. Khôi phục sao lưu khóa.

Mã: F110
Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Máy quét-CPU
Nguyên nhân:
Bảng SYS. Bảng SLG.
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra phiên bản ROM Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bảng SYS. Kiểm tra phiên bản ROM của máy quét phiên bản trên bảng SLG. Kiểm tra bo mạch Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch SYS và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không.

Mã: F111
Phản ứng máy quét bất thường
Nguyên nhân:
Bảng SYS. Bảng SLG.
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra phiên bản ROM Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bảng SYS. Kiểm tra phiên bản ROM của máy quét phiên bản trên bảng SLG. Kiểm tra bo mạch Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch SYS và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không.

Mã: F120
Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu không hoạt động bình thường.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Kiểm tra xem không còn công việc nào và xây dựng lại cơ sở dữ liệu. ([5] + [C] + [POWER] -> 4. Khởi tạo cơ sở dữ liệu -> 1. LDAP DB và 2. Nhật ký DB (Job, Msg). 2. Nếu lỗi không được khôi phục, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. ( [4] + [9] + [POWER] -> 4. Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)) Lưu ý: • Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn thành. • Khi thực hiện “Xây dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu”, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký / người dùng / vai trò / nhóm / phòng ban và dữ liệu sổ địa chỉ sẽ bị xóa. Nếu bạn sao lưu dữ liệu trước, chúng sẽ được khôi phục bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.

Mã: F121:
Bất thường về cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu quản lý thông tin người dùng)
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Xóa nhật ký theo quy trình sau: [5] + [C] + [POWER] → 4. Khởi tạo cơ sở dữ liệu → 1. Cơ sở dữ liệu LDAP (để xóa cơ sở dữ liệu người dùng) (Lưu ý rằng tất cả người dùng, vai trò, nhóm và dữ liệu kế toán sẽ bị xóa.) 2. Nếu lỗi không được khôi phục, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. ([4] + [9] + [POWER] -> 4. Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)) Ghi chú :. Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn thành. . Khi “Xây dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu” được thực hiện, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký / người dùng / vai trò / nhóm / phòng ban và dữ liệu sổ địa chỉ sẽ bị xóa. Nếu bạn sao lưu dữ liệu trước, chúng sẽ được khôi phục bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.

Mã: F122
Sự bất thường của cơ sở dữ liệu (Cơ sở dữ liệu quản lý tin nhắn / Nhật ký công việc)
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Xóa nhật ký theo quy trình sau: [5] + [C] + [POWER] → 4. Khởi tạo cơ sở dữ liệu → 2. Cơ sở dữ liệu nhật ký (công việc và tin nhắn) (Lưu ý rằng tất cả nhật ký công việc và tin nhắn sẽ bị xóa .) 2. Nếu lỗi không được phục hồi, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. ([4] + [9] + [POWER] -> 4. Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD)) Ghi chú :. Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn thành. . Khi “Xây dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu” được thực hiện, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký / người dùng / vai trò / nhóm / phòng ban và dữ liệu sổ địa chỉ sẽ bị xóa. Nếu bạn sao lưu dữ liệu trước, chúng sẽ được khôi phục bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.

Mã: F124
Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu không hoạt động bình thường. (Cơ sở dữ liệu quản lý ngôn ngữ)
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Xóa tệp nhật ký: [5] + [C] + [START] -> 4. Khởi tạo DB -> 3. Ngôn ngữ DB Nếu việc khôi phục vẫn chưa hoàn tất, hãy cài đặt lại dữ liệu chính và chương trình ứng dụng. “11.2.1 Dữ liệu chính / ROM hệ thống / ROM động cơ / ROM máy quét / ROM RADF”

Mã: F130
Địa chỉ MAC không thay đổi
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt So sánh số sê-ri của thiết bị với số được hiển thị bằng 08-9601. Nếu chúng khác nhau, hãy nhập số sê-ri chính xác là 08-9601, 08-9083.

Mã: F131
Lỗi do hỏng tệp cài đặt lọc
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Kiểm tra bad sector của HDD (08-9072). Nếu kết quả là “NG”, hãy thay thế ổ cứng. Lưu ý: Có thể mất hơn 30 phút để hoàn thành việc kiểm tra. 2. Thực hiện [3] + [C] + [POWER] -> [3], rồi cài đặt lại phần mềm HDD. Lưu ý: Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi [3] + [C] + [POWER] -> [3] được thực hiện.

Mã: F140
Lỗi định dạng ASIC: Định dạng ASIC không thành công hoặc việc thu nhận bộ nhớ không thành công khi định dạng phần mềm.
Nguyên nhân:
Bo mạch SYS bộ nhớ chính
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch SYS • Kiểm tra kết nối • Kiểm tra bo mạch Bộ nhớ chính • Kiểm tra cài đặt • Kiểm tra bộ nhớ chính

Mã: F200
Tùy chọn Ghi đè dữ liệu (GP-1070) bị tắt
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện cài đặt chương trình cơ sở (tất cả phần sụn: OS, HDD, SYS, PFC Firmware, Engine Main Firmware và Scanner Firmware) bằng phương tiện USB. * Khi chức năng của tùy chọn Ghi đè dữ liệu (GP- 1070) bị xóa khỏi thiết bị, lệnh gọi dịch vụ “F200” sẽ xảy ra. Thực hiện 08-3840 để cài đặt Data Overwrite Enabler (GP- 1070). * Nếu F200 xảy ra trong khi Cao (“3”) được đặt cho mức bảo mật (08-8911), thì không thể giải phóng nó bằng cách cài đặt chương trình cơ sở bằng phương tiện USB. Cài đặt Trình ghi đè dữ liệu (GP-1070) trước 08-3840.

Mã: F350
Bảng SLG bất thường
Nguyên nhân:
Bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Bảng SLG Kiểm tra bảng Sự kết hợp của phiên bản phần sụn • Kiểm tra sự kết hợp của phiên bản phần sụn của ROM hệ thống, ROM động cơ và ROM máy quét. • Cài đặt lại chương trình cơ sở ROM máy quét.

Mã: F400
Bảng điều khiển SYS quạt làm mát bất thường
Nguyên nhân:
Bo mạch SYS Quạt làm mát SYS / HDD
Biện pháp khắc phục:
Quạt làm mát SYS / HDD Kiểm tra xem quạt có quay đúng cách không. Nếu không, hãy kiểm tra xem có vật lạ nào bị dính vào không. Bảng SYS Kiểm tra đầu nối (CN112) và đầu nối rơle.

Mã: F500
Thiệt hại phân vùng HD
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Thiết lập . Chẩn đoán hệ thống tệp bằng [5] + [C] + [Bắt đầu] → 1. Kiểm tra F / S, sau đó khôi phục phân vùng sự cố bằng [5] + [C] + [Bắt đầu] → 2. Phục hồi F / NS. . Nếu vẫn không khôi phục được bằng cách thực hiện như trên, hãy cài đặt lại phần mềm sau khi định dạng ổ cứng bằng [3] + [C] + [START] -> 3: Định dạng ổ cứng.

Mã: F510
Lỗi khởi động ứng dụng
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Khởi động lại. 2. Nếu nó vẫn chưa được khôi phục, hãy cài đặt lại phần mềm HDD. 3. Nếu nó vẫn tiếp diễn sau bước 2, hãy thực hiện [3] + [C] + [Start] -> 3, sau đó cài đặt lại phần mềm HDD. Lưu ý: Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi [3] + [C] + [Start] -> 3 được thực hiện.

Mã: F520
Lỗi khởi động hệ điều hành
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Khởi động lại. 2. Nếu nó vẫn chưa được khôi phục, hãy cài đặt lại phần mềm HDD. 3. Nếu nó vẫn tiếp diễn sau bước 2, hãy thực hiện [3] + [C] + [Start] -> 3, sau đó cài đặt lại phần mềm HDD. Lưu ý: Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi [3] + [C] + [Start] -> 3 được thực hiện.

Mã: F521
Lỗi kiểm tra tính toàn vẹn
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu lỗi không được khắc phục sau khi khởi động lại thiết bị, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình bên dưới. (1) TẮT nguồn. (2) BẬT lại nguồn trong khi nhấn đồng thời nút [4] và [9]. (3) Màn hình xác thực được hiển thị. Nhập mật khẩu. (Không cần nhập mật khẩu theo cài đặt mặc định.) (4) Nhập [1] để chọn “1. PHẦN MỀM HỆ THỐNG (Dữ liệu HĐH)” và [4] để chọn “4. PHẦN MỀM HỆ THỐNG (Dữ liệu HĐH)”, và sau đó nhấn nút [BẮT ĐẦU]. (5) Khi cập nhật hoàn tất đúng cách, “Cập nhật thành công Đã hoàn tất Khởi động lại MFP” được hiển thị trên bảng điều khiển cảm ứng.

Mã: F550:
Lỗi phân vùng mã hóa
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Thiết lập . Khôi phục khóa mã hóa bằng [3] + [C] + [Start] → 5.

Mã: F600
Lỗi cập nhật phần mềm
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt 1. Thực hiện [3] + [C] + [POWER] -> [1] -> [START] cho “Xóa cờ lỗi trong cài đặt phần mềm”. 2. Cài đặt lại chương trình cơ sở bị lỗi hiển thị trên màn hình lỗi F600.

Mã: F700
Ghi đè lỗi
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt • Nếu cuộc gọi dịch vụ xảy ra một lần nữa sau khi khởi động lại, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: F800
Lỗi ngày, tháng
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Đặt lại ngày và yêu cầu quản trị viên đặt ngày và giờ. 1. Bật nguồn trong khi nhấn nút [6] và [XÓA]. 2. Chọn phím [2], rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. 3. Nhấn nút [BẮT ĐẦU] trên màn hình xác nhận được hiển thị. (Ngày được đặt là ngày 1 tháng 1 năm 2011.) 4. Yêu cầu quản trị viên đặt ngày và giờ.

Mã: F900
Lỗi thông tin mô hình
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khôi phục thông tin máy bằng quy trình sau. Lưu ý: Quy trình sau được hỗ trợ trong chương trình cơ sở với phiên bản “2050” trở lên. Nếu phiên bản trước “2050”, trước tiên hãy nâng cấp nó lên “2050” hoặc mới hơn với [4] + [9] -> [1] cho “SYSTEM FIRMWARE (OS Data)”. <Khôi phục thông tin máy> (1) BẬT nguồn trong khi nhấn [6] và nút [CLEAR] đồng thời. (2) Nhập [3] để chọn “3. Hỗ trợ Khởi tạo lại SRAM”, rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. (3) Sau khi vận hành xong, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút [ON / OFF]. * Nếu nó không được phục hồi, hãy thực hiện quy trình sau. (4) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [3] và nút [CLEAR]. (5) Nhập mật khẩu trên màn hình Xác thực. Nếu không có mật khẩu nào được đặt cho Dịch vụ, hãy nhấn nút [OK] mà không cần nhập bất kỳ thứ gì. Nếu Chế độ bảo mật cao đã được đặt, hãy nhập “# 1048 #”. (6) Nhập [5] để chọn “5. Khôi phục sao lưu phím”, rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. (7) Nhập [2] để chọn “2. Phím TỪ đến SRAM”, rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. (8) Sau khi vận hành xong, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút [ON / OFF].

Mã: F901
Lỗi tốc độ động cơ: Thông tin tốc độ của bảng LGC bị hỏng.
Nguyên nhân:
Khai thác bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC Kiểm tra xem bo mạch LGC tương ứng với kiểu thiết bị đã được lắp đặt chưa. Kiểm tra xem màu nhãn của bo mạch LGC (được chỉ ra trong hình với mũi tên) có tương ứng với kiểu thiết bị (được chỉ ra trên nhãn xếp hạng) hay không. e-STUDIO206L: Trắng e-STUDIO256: Hồng e-STUDIO306: Xanh lam e-STUDIO356: Vàng e-STUDIO456: Xanh e-STUDIO506: Đỏ • Vị trí của nhãn cần kiểm tra Nếu chúng không tương ứng với đúng bằng cách tham khảo các quy trình được mô tả bên dưới. Tham khảo: “9.2.5 Các quy trình khi thay thế bo mạch LGC” Lưu ý: F901_1 có thể xảy ra đặc biệt khi thiết bị không được khởi động ở chế độ 08 theo quy trình khi thay thế bo mạch LGC.

Mã: F901_1
Lỗi tốc độ động cơ: Thông tin tốc độ của bảng LGC bị hỏng.
Nguyên nhân:
Khai thác bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC Kiểm tra xem bo mạch LGC tương ứng với kiểu thiết bị đã được lắp đặt chưa. Kiểm tra xem màu nhãn của bo mạch LGC (được chỉ ra trong hình với mũi tên) có tương ứng với kiểu thiết bị (được chỉ ra trên nhãn xếp hạng) hay không. e-STUDIO206L: Trắng e-STUDIO256: Hồng e-STUDIO306: Xanh lam e-STUDIO356: Vàng e-STUDIO456: Xanh e-STUDIO506: Đỏ • Vị trí của nhãn cần kiểm tra Nếu chúng không tương ứng với đúng bằng cách tham khảo các quy trình được mô tả bên dưới. Tham khảo: “9.2.5 Các quy trình khi thay thế bo mạch LGC” Lưu ý: F901_1 có thể xảy ra đặc biệt khi thiết bị không được khởi động ở chế độ 08 theo quy trình khi thay thế bo mạch LGC.

Photocopy Đức Lan chúc các bạn sửa máy photocopy Toshiba e-studio 257, 307, 357 thành công 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *