Bảng mã tra cứu lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506

Tài liệu tra cứu bảng mã  lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506 do PHOTOCOPY ĐỨC LAN biên soạn đầy đủ và chi tiết nhất. Bộ tài liệu sau sẽ rất có ích cho các bạn kỹ thuật mới bắt đầu học nghề hoặc không có chuyên sửa các dòng máy photocopy Toshiba, Ricoh bảng mã lỗi sau sẽ đầy đủ có hướng dẫn từng bước sửa chữa và nêu rõ nguyên nhân, hướng xử lý các lỗi xuất hiện trên màn hình.

Xem thêm:

Bảng tra mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506 có hướng dẫn chi tiết sửa máy.

Mã: C010
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ chính: Động cơ chính không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC động cơ chính
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101 / 151) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối CN1 của động cơ chính có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế động cơ chính. 6. Thay thế bảng LGC. 2 Có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên bo mạch chính của động cơ không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ chính. 4. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN308-8 đầu ra từ bảng LGC có luôn ở mức “L” không? 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho cực đầu vào CPU IC22-98 có luôn là “L” không? 3. Thay thế bảng LGC.

Mã: C040
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ PFP: Động cơ PFP không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Động cơ PFP Bảng PFP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109 / 159) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu CN506 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN246 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế động cơ PFP. 8. Thay thế bảng PFP. 9. Thay thế bảng LGC. 2 Đèn LED trên bảng động cơ PFP có sáng mà không nhấp nháy không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ PFP. 4. Thay thế bảng PFP. 5. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng PFP Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN246-7 đầu ra từ bảng PFP có luôn ở mức “L” hay không. 2. Kiểm tra xem điện áp được cung cấp cho cực đầu vào của máy vi tính IC5-17 có luôn ở mức “L” hay không. 3. Thay thế bảng PFP. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C130
Sự miêu tả:
Bất thường ở khay ngăn kéo trên: Động cơ của khay ngăn kéo trên không quay hoặc khay ngăn kéo trên không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-242 / 243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [B], / [7] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C140
Sự miêu tả:
Bất thường ở khay ngăn kéo dưới: Động cơ của khay ngăn kéo dưới không quay hoặc khay ngăn kéo dưới không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-242 / 243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [B], / [7] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C150
Sự miêu tả:
Bất thường ở khay ngăn kéo trên PFP: Động cơ của khay ngăn kéo trên PFP không quay hoặc khay ngăn kéo trên PFP không di chuyển bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng PFP Bảng LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-278 / 280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng PFP. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [D], / [3] / [D]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng PFP. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C160
Sự miêu tả:
Bất thường ở khay ngăn kéo dưới PFP: Động cơ của khay ngăn kéo dưới PFP không quay hoặc khay ngăn kéo dưới PFP không di chuyển bình thường
Nguyên nhân:
Bảng PFP Bảng LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-278 / 280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng PFP. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [D], / [3] / [D]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng PFP. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C180
Sự miêu tả:
Bất thường về động cơ nâng khay LCF: Mô tơ nâng khay LCF không quay hoặc khay LCF không chuyển động bình thường.
Nguyên nhân:
Bo mạch LCF Bo mạch LGC Cảm biến khay lên khay LCF moto LCF
Biện pháp khắc phục:
1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) Có 2 Không 1. Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 2 Cảm biến đáy khay LCF và cảm biến trên khay LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [A], / [5] / [B]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1, CN2 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1A0
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ hàng rào cuối LCF: Động cơ hàng rào cuối LCF không quay hoặc hàng rào cuối LCF không chuyển động bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng LCF Bảng LGC Động cơ hàng rào cuối LCF Hàng rào cuối nhà / cảm biến vị trí dừng
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-207) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LCF. 7. Thay thế bảng LGC. 2 Các cảm biến vị trí nhà / dừng của hàng rào LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [D], / [5] / [C]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1B0
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ vận chuyển LCF: Động cơ vận chuyển LCF không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ vận tải LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-122 / 172) Có 2 Không 3 2 Động cơ vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Kiểm tra xem đầu ra CN3-10 của tín hiệu khóa PLL từ bảng LCF có luôn ở mức “L” hay không. 4. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho cực đầu vào của máy vi tính IC103-17 có luôn ở mức “L” hay không. 5. Thay thế động cơ vận chuyển LCF. 6. Thay thế bảng LCF. 7. Thay thế bảng LGC. 3 Động cơ vận chuyển LCF Bo mạch LCF Bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN1, CN3 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế động cơ vận chuyển LCF. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC.

 Hướng dẫn sửa các lỗi trên bộ phận scan (dàn quang) máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506.

Mã: C260
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Lỗi phát hiện đỉnh: Không phát hiện được ánh sáng của đèn phơi sáng (tham chiếu màu trắng) khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Bộ thấu kính Bảng SLG Bảng điều khiển biến tần / Bảng LED Đèn phơi sáng
Biện pháp khắc phục:
1 Đèn phơi sáng có sáng không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-267) Có 2 Không 3 2 Bảng CCD Bảng SLG 1. Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng CCD và SLG có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem tấm chỉnh bóng có bị bẩn không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch CCD có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Đèn phơi sáng Bảng điều khiển biến tần / LED Bảng SLG 1. Kiểm tra xem các đầu nối của đèn phơi sáng và bảng biến tần / bảng LED có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra bảng SLG nếu chân kết nối CN21 bị ngắt kết nối hoặc dây nịt bị đoản mạch hoặc hở mạch. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C270
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không TẮT trong một khoảng thời gian nhất định: Xe vận chuyển không dịch chuyển khỏi vị trí nhà của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
Bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Các toa tàu có chuyển động nhẹ về hướng cấp liệu không? Các toa tàu có ở vị trí khác với vị trí nhà không? Có 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ quét có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG. Không 1. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C280
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không BẬT trong một khoảng thời gian nhất định: Vận chuyển không đến vị trí nhà của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
Bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Các toa xe có phát ra tiếng ồn lớn sau khi họ đến vị trí nhà không? Có Cảm biến vị trí toa xe không được BẬT. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Thay thế cảm biến vị trí nhà vận chuyển. 3. Thay thế bảng SLG. Không Các toa tàu được dừng ở vị trí nhà và không di chuyển. 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C290
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Rò rỉ cầu chì máy quét: Nguồn 24V cho hệ thống quét không được cung cấp khi máy quét khởi động sau khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Cầu chì trong bảng SLG hệ thống quét
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem có cầu chì nào trong hệ thống quét bị xì không. 2 Bảng SLG Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Kiểm tra xem đầu ra 24V và dây tiếp đất có bình thường không.

Mã: C3D0
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Lỗi ghi đè bộ nhớ bảng EPU: Việc ghi đè bộ nhớ bảng EPU không thành công.
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận xử lý Kiểm tra xem bộ phận xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không, và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. Bo mạch bộ nhớ EPU Kiểm tra xem dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D1
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Bộ nhớ bo mạch EPU Lỗi phát hiện bộ phận mới: Bo mạch EPU phát hiện thiết bị quy trình như một thiết bị mới khi thiết bị được khởi động ở chế độ bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Đơn vị quy trình 1. Nếu đơn vị quy trình đã được thay thế bằng đơn vị mới trước khi khởi động thiết bị, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại ở chế độ thay thế EPU ([7] + [START]). 2. Nếu đơn vị quy trình chưa được thay thế, hãy kiểm tra phần sau. 3. Kiểm tra xem bộ xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 4. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D2
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Lỗi phát hiện bộ nhớ bo mạch EPU lỗi cũ: Bo mạch EPU không thể phát hiện thiết bị quy trình mới khi thiết bị được khởi động ở chế độ thay thế EPU ([7] + [START]).
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bảng bộ nhớ EPU của đơn vị xử lý 1. Kiểm tra xem đơn vị xử lý có phải là đơn vị mới không. Nếu là thiết bị mới, hãy kiểm tra những điều sau: 2. Kiểm tra xem bộ xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không, và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 3. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Hướng dẫn sửa các lỗi bộ sấy quá nhiệt, không đủ nhiệt, đứt cầu chì nhiệt máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506.

Mã: C410
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ nhiệt áp Nhiệt điện trở hoặc lò sưởi bất thường khi BẬT nguồn: Sự bất thường của cuộc gọi bảo dưỡng nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của trục cuốn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Sau khi khắc phục sự cố gây ra lỗi [C410], hãy thực hiện như sau: 1. BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. 2. Nhập “2002”, sau đó nhấn [START]. 3. Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1” hoặc “2” thành “0”, sau đó nhấn [OK] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C410]). 4. TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái sẵn sàng bình thường.

Mã: C430
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Sự bất thường của điện trở nhiệt: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện sau một khoảng thời gian xác định từ BẬT nguồn (bao gồm cả trạng thái sẵn sàng).
Nguyên nhân:
Bộ điều chỉnh chuyển mạch
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Kiểm tra kết nối đất của trục lăn nhiệt 1. Kiểm tra xem bộ nhiệt áp có được vặn chặt vào thiết bị không, không có khe hở. Lưu ý: • Vặn chặt các vít trong khi dùng tay nhấn bộ nhiệt áp. • Khuyến khích sử dụng trình điều khiển để sửa bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra xem lò xo lá nối đất trong bộ nhiệt áp có bị tiếp xúc do biến dạng không. Hình 8-1 5. Kiểm tra nguồn điện Thay bộ điều chỉnh chuyển mạch. 6. Xóa bộ đếm trạng thái • Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “4” thành “0” cho [C430] và “5”, “7” hoặc “9” thành “0” cho [C440], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C410]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong c ases sau đây. Thay đổi chúng thành “0” tương ứng. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “4” hoặc “5” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” chỉ trong khi in.

Mã: C440
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Sự bất thường của con lăn bộ nhiệt áp: Nhiệt độ của con lăn bộ nhiệt áp đã vượt quá phạm vi kiểm soát hoặc thậm chí không đạt đến phạm vi.
Nguyên nhân:
Bộ điều chỉnh chuyển mạch
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các điện trở nhiệt 1. Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các thanh nhiệt ở giữa, bên và cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? 3. Kiểm tra xem các nhiệt điện trở ở giữa, bên và cạnh có bị biến dạng hoặc bẩn không. 4. Kiểm tra xem các dây của nhiệt điện trở trung tâm, cạnh bên và cạnh có bị hở mạch không. 2. Kiểm tra máy sưởi 1. Kiểm tra xem máy sưởi có bị hỏng không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của lò sưởi có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các dây nịt có được kết nối đúng cách với các cực của đèn sưởi hay không. 4. Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem các đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 4. Kiểm tra kết nối đất của trục lăn nhiệt 1. Kiểm tra xem bộ nhiệt áp có được vặn chặt vào thiết bị không, không có khe hở. Lưu ý: • Vặn chặt các vít trong khi dùng tay nhấn bộ nhiệt áp. • Khuyến khích sử dụng trình điều khiển để sửa bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra xem lò xo lá nối đất trong bộ nhiệt áp có bị tiếp xúc do biến dạng không. Hình 8-1 5. Kiểm tra nguồn điện Thay bộ điều chỉnh chuyển mạch. 6. Xóa bộ đếm trạng thái • Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “4” thành “0” cho [C430] và “5”, “7” hoặc “9” thành “0” cho [C440], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C410]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong c ases sau đây. Thay đổi chúng thành “0” tương ứng. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “4” hoặc “5” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 240 ° C hoặc cao hơn: “9” chỉ trong khi in.

Mã: C450
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị nhiệt áp Sự bất thường của điện trở nhiệt trong quá trình in: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện trong quá trình in.
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt cạnh 1. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem nhiệt điện trở cạnh có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. 3. Kiểm tra xem dây quấn của nhiệt điện trở cạnh có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối CN308 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái 1. Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-2002) “6” thành “0”.

Mã: C4C0
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị bộ nhiệt áp Bộ bộ sử dụng cầu chì phát hiện mới / cũ bất thường
Nguyên nhân:
Đơn vị Fuser. bảng PC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bộ nhiệt áp. 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Các dây nịt có bị hở mạch không? 3. Thay thế bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra bo mạch PC 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch không? 3. Thay thế bảng.

Mã: C550
Sự miêu tả:
RADF I / F error: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa RADF và máy quét.
Nguyên nhân:
Bảng RADF bảng SLG
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch RADF và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng RADF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng SLG Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C551
Sự miêu tả:
Lỗi phát hiện mô hình bộ nạp tài liệu: Một bộ nạp tài liệu tùy chọn không tương thích với thiết bị này được lắp đặt.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
RADF Kiểm tra xem RADF đã cài đặt có phải là một tùy chọn dành riêng cho mô hình hay không. Thay thế RADF bằng thiết bị dành riêng cho mô hình.

Mã: C570
Sự miêu tả:
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và bo mạch CNV
Nguyên nhân:
Bảng CNV bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC • Kiểm tra xem bo mạch LGC và bo mạch CNV đã được kết nối đúng cách chưa. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng CNV Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng CNV có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C580
Sự miêu tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng CNV và bộ hoàn thiện
Nguyên nhân:
Bo mạch CNV Finisher controller Bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị • Kiểm tra xem MJ-1101, MJ-1106, MJ-1032 hoặc MJ-1033 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không (08-4548). Bo mạch CNV • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch CNV và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng CNV có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: C5A0
Sự miêu tả:
Giao tiếp EEPROM bất thường (bảng LGC)
Nguyên nhân:
Bảng EEPROM LGC
Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa.

Mã: C8E0
Sự miêu tả:
Sự bất thường trong giao tiếp ADF: Hệ thống phải dừng lại do xảy ra sự bất thường về điều khiển
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: C940
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ-CPU
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Engine-CPU và FROM Kiểm tra xem mẫu dây dẫn giữa Engine-CPU và FROM có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng mạch LGC Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: C970
Sự miêu tả:
Biến áp cao áp bất thường: Rò rỉ của bộ sạc chính được phát hiện.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
2. Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không. 3. Kiểm tra xem điện cực kim có bị hỏng hoặc lưới sạc chính bị biến dạng hay không. 4. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào trên điện cực kim hoặc lưới sạc chính hay không. 5. Kiểm tra xem con lăn chuyển và kim tách đã được lắp chắc chắn chưa. 6. Kiểm tra xem con lăn chuyển hoặc kim tách có được tháo ra không. 7. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào bám trên trục lăn hoặc kim tách không.

Hướng dẫn sửa các lỗi hộp laser máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506

Mã: CA10
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ phận quang học laser Bất thường động cơ đa giác: Động cơ đa giác không quay bình thường.
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ đa giác có quay không? Có 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. 3. Thay thế bộ phận quang học laser. Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của dây nịt có bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN314) và thiết bị quang laze hay không. Kết nối lại nó một cách an toàn nếu vậy. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch hay không và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bộ phận quang học laser. 5. Thay thế bảng LGC.

Mã: CA20
Sự miêu tả:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến đơn vị quang laser Lỗi phát hiện H-Sync: Bo mạch PC phát hiện H-Sync không thể phát hiện chùm tia laser.
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Dây nịt có bị hở mạch và các đầu nối bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN313) và bộ phận quang học laser không? Có 1. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. Không 1. Thay thế bảng LGC. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Hướng dẫn sửa các lỗi bộ phận hoàn thiện (sorter, chia bộ, bấm kim, đóng lỗ) máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506

Mã: CB00
Sự miêu tả:
Trình hoàn thiện không được kết nối
Nguyên nhân:
Bo mạch chuyển đổi Finisher control board PC
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị • Kiểm tra xem MJ-1101, MJ-1106, MJ-1032 hoặc MJ-1033 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không (08-4548). Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở hoàn thiện. Bộ chuyển đổi • Kiểm tra xem đầu nối kết nối bảng chuyển đổi và bảng LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PC của bộ chuyển đổi có bị hở mạch hoặc ngắn mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở của bộ chuyển đổi.

Mã: CB01
Sự miêu tả:
Finisher lỗi giao tiếp
Nguyên nhân:
Bo mạch chuyển đổi Finisher control board PC
Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị • Kiểm tra xem MJ-1101, MJ-1106, MJ-1032 hoặc MJ-1033 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không (08-4548). Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở hoàn thiện. Bộ chuyển đổi • Kiểm tra xem đầu nối kết nối bảng chuyển đổi và bảng LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PC của bộ chuyển đổi có bị hở mạch hoặc ngắn mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở của bộ chuyển đổi.

Mã: CB10
Sự miêu tả:
Động cơ lối vào bất thường: Động cơ lối vào không quay bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106]
Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ đầu vào (M1) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Bảng điều khiển PC Finisher động cơ đầu vào MJ-1106
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Con lăn lối vào Nếu có sự cố cơ học khi trục quay lối vào được quay, hãy sửa cơ cấu. Động cơ lối vào (M1) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ lối vào (M1) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN7).
MJ-1106 Con lăn nạp liệu Xoay trục nạp liệu. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ lối vào Kiểm tra xem đầu nối (CN26) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ lối vào (M1) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CB11
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ dẫn hướng khay đệm: Mô tơ dẫn hướng khay đệm không quay hoặc thanh dẫn hướng khay đệm không di chuyển bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ dẫn hướng khay đệm (M3) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Động cơ dẫn hướng khay đệm Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Thanh dẫn khay đệm Nếu có sự cố cơ học khi thanh dẫn khay đệm được mở / đóng trong khi con lăn đệm được nâng lên, hãy sửa cơ chế này. Mô tơ dẫn hướng khay đệm (M3) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa mô tơ dẫn hướng khay đệm (M3) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN18).
MJ-1106 Thanh dẫn khay đệm Nâng con lăn đệm và mở / đóng thanh dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Mô tơ dẫn hướng khay đệm Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy

Mã: CB12
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ dẫn động con lăn đệm: Động cơ dẫn động con lăn đệm không quay hoặc con lăn đệm không chuyển động bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ dẫn động con lăn đệm (M6) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Động cơ dẫn động con lăn đệm Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Con lăn đệm Nếu có sự cố cơ học khi con lăn đệm được quay, hãy sửa cơ chế. Động cơ dẫn động con lăn đệm (M6) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ dẫn động con lăn đệm (M6) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN18).
MJ-1106 Con lăn đệm Xoay con lăn đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ dẫn động con lăn đệm Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ dẫn động con lăn đệm (M4) và dây nịt có được mở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: CB13
Sự miêu tả:
Bộ hoàn thiện lối ra động cơ bất thường [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
Bảng điều khiển Bộ hoàn thiện động cơ thoát
Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát • Có vấn đề cơ học nào khi con lăn thoát được quay không? Động cơ thoát (M11). • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển bộ hoàn thiện • Kiểm tra đầu nối (CN13) • Kiểm tra bo mạch
Mã: CB14
Sự miêu tả:
Động cơ cánh tay giữ giấy bất thường [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
Hỗ trợ bảng điều khiển động cơ Finisher
Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam đẩy giấy không? Động cơ cánh tay trợ lực (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển bộ hoàn thiện • Kiểm tra đầu nối (CN13) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB30
Sự miêu tả:
Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển: Mô tơ chuyển khay di chuyển không quay hoặc khay di chuyển không di chuyển bình thường. [MJ-1101] Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển: Mô tơ chuyển khay di chuyển được hoặc khay di chuyển không hoạt động bình thường. [MJ-1032] Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển: Mô tơ chuyển khay di chuyển được hoặc khay di chuyển không hoạt động bình thường. [MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M7) Vị trí khay có thể di chuyển A, B và C cảm biến (S13, S14 và S15) Bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện
MJ-1106 Động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M7) Vị trí khay có thể di chuyển A, B và C cảm biến (S13, S14 và S15) Bảng điều khiển máy hoàn thiện PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Khay di động Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển khay di chuyển, hãy sửa cơ chế. Mô tơ chuyển khay di động (M7) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa mô tơ chuyển khay di chuyển (M7) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN8). Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra cảm biến
MJ-1106 Khay di động Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển khay di chuyển, hãy sửa cơ chế. Mô tơ chuyển khay di động (M12) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa mô tơ chuyển khay di chuyển (M12) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN16). Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra cảm biến
MJ-1032 Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển (M1) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế bất thường của cảm biến giới hạn dưới của khay di động (S14) Đo điện áp trên TP17 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN4, CN10) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sự bất thường của điện từ phát hiện trên ngăn xếp (SOL1) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ điện từ. Sự bất thường của cảm biến phát hiện phía trên ngăn xếp-1 (S1) Đo điện áp trên TP11 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến phát hiện trên ngăn xếp-2 (S2) Đo điện áp trên TP20 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế điện từ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
MJ-1033 Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển (M5) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cảm biến đồng hồ động cơ thay đổi khay di chuyển (S15) bất thường Đo điện áp trên chân CN7.3 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn trên của khay di động (S16) Đo điện áp trên TP35 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn dưới khay di động (S17) Đo điện áp trên TP28 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giữa khay di động (S18) Đo điện áp trên TP29 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN11, CN7, CN9, CN8) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB31
Sự miêu tả:
Lỗi phát hiện đầy giấy của khay di động: Bộ truyền động của cảm biến phát hiện đầy giấy của khay di động không di chuyển trơn tru. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến phát hiện đầy giấy trên khay di động (S16) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Bộ cảm biến đầy giấy có thể di chuyển Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cảm biến phát hiện đầy giấy trên khay di động (S16) • Nếu có sự cố cơ học khi cơ cấu truyền động được di chuyển, hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa cảm biến phát hiện đầy giấy của khay di động (S16) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN13).
MJ-1106 Cảm biến đầy giấy của khay di động Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi thiết bị truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN12) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.
MJ-1033 Thoát giấy giữ cuộn dây điện từ (SOL1) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ điện từ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S12) Đo điện áp trên TP13 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giữ / phát hiện trên ngăn xếp (S11) Đo điện áp trên TP71 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3, CN4) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế điện từ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB40
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ căn chỉnh phía trước: Động cơ căn chỉnh phía trước không quay hoặc tấm căn chỉnh phía trước / 1106 không chuyển động bình thường. [MJ-1101] Lỗi phát hiện vị trí nhà của tấm căn chỉnh phía trước: Việc phát hiện vị trí nhà kết thúc bất thường do tấm căn chỉnh phía trước không hoạt động bình thường. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ căn chỉnh phía trước (M9) Bảng điều khiển máy hoàn thiện PC
MJ-1106 Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Tấm căn chỉnh phía trước Nếu có sự cố cơ học khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển, hãy sửa cơ cấu. Động cơ căn chỉnh phía trước (M9) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ căn chỉnh phía trước (M9) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10).
MJ-1106 Tấm căn chỉnh phía trước Nếu có sự cố cơ học khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển, hãy sửa cơ cấu. Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ căn chỉnh phía trước (M5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10).
MJ-1032 Sự bất thường của động cơ căn chỉnh phía sau (M3) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S6) Đo điện áp trên TP16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
MJ-1033 Động cơ căn chỉnh phía sau (M7) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S10) Đo điện áp trên chân CN9.9 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN2, CN9) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)

Mã: CB50
Sự miêu tả:
Lỗi vị trí chính của kim bấm: Cảm biến vị trí chính của kim bấm không hoạt động. [MJ-1101 / MJ-1106] Lỗi phát hiện vị trí nhà của bộ bấm kim: Việc phát hiện vị trí nhà của bộ bấm kim kết thúc bất thường. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC của Bộ hoàn thiện MJ-1101
Bảng điều khiển PC Stapler Finisher MJ-1106
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim MJ-1101 • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa kim bấm (M4) và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện (CN2). • Kiểm tra dây nịt trong kim bấm.
Bấm kim MJ-1106 • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa kim bấm và bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (CN19). • Kiểm tra dây nịt trong kim bấm.
MJ-1032 Động cơ ghim (M10) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Bộ phận dập ghim kêu bất thường của cảm biến vị trí nhà (S16) Đo điện áp trên CN16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Bộ phận ghim bấm không đúng cảm biến ngăn ngừa tiếng kêu (S15) bất thường Đo điện áp trên TP25 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN16, CN17) Bất thường Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến, công tắc và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

MJ-1033 Động cơ bấm ghim cạnh (M13) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Bộ phận dập ghim cạnh kêu cạch cạch cảm biến vị trí nhà (S29) bất thường Đo điện áp trên chân CN10.4 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 5V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Bộ phận dập ghim cạnh không phù hợp Cảm biến ngăn chặn tiếng kêu lục cục (S25) bất thường Đo điện áp trên chân CN10.11 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của công tắc can thiệp bộ phận dập ghim cạnh (SW3) Đo điện áp trên chân CN18.8 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi công tắc BẬT và trong phạm vi 24V ± 10% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế công tắc. (Đảm bảo rằng tất cả các nắp và cửa đều được đóng trước khi bắt đầu đo.) Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN10, CN18, CN24) Bất thường bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến, công tắc và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB51
Sự miêu tả:
Stapler shift home position error: Kim bấm không ở vị trí chính. [MJ-1101 / MJ-1106] Lỗi phát hiện vị trí nhà trượt bộ bấm kim: Việc phát hiện vị trí nhà của bộ bấm kim trượt kết thúc bất thường. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến vị trí nhà của đơn vị bấm kim (S10) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Bộ bấm kim cảm biến vị trí nhà Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim MJ-1101 Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển kim bấm, hãy sửa cơ chế. Cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim (S10) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim (S10) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN1). Động cơ dịch chuyển bộ kim bấm (M4) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển bộ bấm kim (M4) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN5).
Bấm kim MJ-1106 Di chuyển kim bấm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim (S10) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN21) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của bộ kim bấm (S10) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ chuyển bộ kim bấm Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ dịch chuyển bộ bấm kim (M9) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

MJ-1032 Động cơ trượt bộ ghim (M7) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Đơn vị ghim trượt cảm biến vị trí nhà (S3) bất thường Đo điện áp trên TP18 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3, CN18) Bất thường Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
MJ-1033 Động cơ trượt bộ ghim (M11) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Bộ phận ghim cạnh trượt cảm biến vị trí nhà (S14) bất thường Đo điện áp trên chân CN7.6 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của bộ phận dập ghim mũi may trượt cảm biến vị trí nhà (S22) Đo điện áp trên chân CN7.10 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Bộ phận dập ghim cạnh không phù hợp Cảm biến ngăn chặn tiếng kêu lục cục (S25) bất thường Đo điện áp trên chân CN10.11 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN7, CN10, CN17) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)

Mã: CB60
Sự miêu tả:
Sự bất thường của động cơ thay đổi kim bấm: Động cơ thay đổi kim bấm không quay hoặc bộ phận bấm ghim không chuyển động bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ chuyển đơn vị bấm kim (M4) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Động cơ chuyển đơn vị bấm kim (M4) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim MJ-1101 Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển kim bấm, hãy sửa cơ chế. Động cơ dịch chuyển bộ kim bấm (M4) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển bộ bấm kim (M4) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN5).
Bấm kim MJ-1106 Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển kim bấm, hãy sửa cơ chế. Động cơ chuyển bộ kim bấm (M9) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển bộ bấm kim (M9) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10).

Mã: CB80
Sự miêu tả:
Dữ liệu RAM sao lưu bất thường: Giá trị tổng kiểm tra bất thường trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT. [MJ-1101 / MJ-1106] Dữ liệu EEPROM bất thường: Lỗi xảy ra trong quá trình ghi dữ liệu vào EEPROM của Finisher. [MJ- 1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện MJ-1101 / MJ-1106
MJ-1032 Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) vì nguyên nhân là do lỗi trong IC của RAM dự phòng.
MJ-1033 Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) bất thường Thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) vì nguyên nhân là do lỗi trong IC của RAM dự phòng.
Biện pháp khắc phục:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện MJ-1101 / MJ-1106 Dữ liệu RAM dự phòng bất thường: Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT.
MJ-1032 EEPROM Kiểm tra đọc dữ liệu được thực hiện sau khi ghi dữ liệu và kết quả của kiểm tra đọc dữ liệu không phù hợp với dữ liệu đã ghi. Thiết bị không vào trạng thái sẵn sàng sau khi thời gian quy định đã trôi qua kể từ khi ghi dữ liệu.
MJ-1033 Bộ nhớ dự phòng Kiểm tra đọc dữ liệu được thực hiện sau khi ghi dữ liệu và kết quả của kiểm tra đọc dữ liệu không khớp với dữ liệu đã ghi. Thiết bị không vào trạng thái sẵn sàng sau khi thời gian quy định đã trôi qua kể từ khi ghi dữ liệu.
MJ-6008 Bất thường bo mạch điều khiển máy tính đục lỗ (HP) Nếu hoạt động trong chế độ kiểm tra RAM đục lỗ không bình thường, hãy thay bo mạch PC điều khiển máy đục lỗ (HP).

Mã: CB81
Sự miêu tả:
Flash ROM bất thường: Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ điều khiển Finisher bo mạch PC
Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Bộ điều khiển Finisher Bo mạch PC Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CB82
Sự miêu tả:
Bộ hoàn thiện – Lỗi chương trình CPU chính
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển MJ-1106 Finisher
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch điều khiển máy hoàn thiện MJ-1106 Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện (FIN).

Mã: CB83
Sự miêu tả:
Saddle Stitch Finisher – Lỗi chương trình CPU chính [MJ- 1106] Nguyên nhân:
Bảng PC điều khiển yên xe
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển yên xe • Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL). • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB84
Sự miêu tả:
Bộ phận đục lỗ – Lỗi chương trình CPU chính
Nguyên nhân:
Bo mạch PC kiểm soát lỗ đục lỗ
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) • Phiên bản phần sụn của bo mạch PNC (HP) có phải là phiên bản mới nhất không? • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB90
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ tấm đẩy giấy: Động cơ tấm đẩy giấy không quay hoặc tấm đẩy giấy không chuyển động bình thường.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ lưỡi gấp giấy (M12) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cảm biến đồng hồ động cơ lưỡi gấp giấy (S24) bất thường Đo điện áp trên TP66 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà của lưỡi gấp giấy (S19) Đo điện áp trên TP64 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN11, CN15) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB91
Sự miêu tả:
Saddle Stitch Finisher flash ROM bất thường [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Khởi động lại • Lỗi có được khôi phục khi nguồn của thiết bị được TẮT rồi BẬT trở lại không? Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển yên (SDL) có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không.

Mã: CB92
Sự miêu tả:
Saddle Stitch Finisher RAM bất thường [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Khởi động lại • Lỗi có được khôi phục khi nguồn của thiết bị được TẮT rồi BẬT trở lại không?

Mã: CB93
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ gấp bổ sung [MJ-1106] Nguyên nhân:
Động cơ gấp bổ sung Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến trình hoàn thiện Lỗi [CB93] cũng xảy ra khi lỗi [EF18] xảy ra liên tiếp trong 3 lần. Tàu sân bay gấp bổ sung • Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển tàu sân bay gấp bổ sung không? • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ gấp bổ sung (M20) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN18) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB94
Sự miêu tả:
Yên xe vận chuyển bất thường [MJ-1106] Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển yên Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến trình hoàn thiện Lỗi [CB94] cũng xảy ra khi lỗi [EAB0] hoặc [EF13] đã xảy ra liên tiếp trong 3 lần. Mục kiểm tra Biện pháp Con lăn vận chuyển • Có vấn đề cơ học nào khi con lăn vận chuyển quay không? Động cơ vận chuyển yên xe (M16) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN18) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB95
Sự miêu tả:
Động cơ ngăn xếp bất thường [MJ-1106] Nguyên nhân:
Động cơ xếp chồng Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ xếp chồng • Có vấn đề cơ khí nào khi di chuyển bộ xếp chồng không? Động cơ xếp chồng (M14) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN4) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBA0
Sự miêu tả:
Lỗi vị trí nhà của kim bấm yên trước: Tính năng phát hiện vị trí nhà của kim bấm đang hoạt động và kết thúc một cách bất thường. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ bấm ghim yên trước Bộ phận ghim điều khiển yên Bảng PC điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận ghim bấm ghim ở yên trước Kiểm tra độ khai thác Kiểm soát yên Bảng PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN6) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBB0
Sự miêu tả:
Lỗi vị trí chính của kim bấm yên sau: Tính năng phát hiện vị trí chính của kim bấm đang hoạt động và kết thúc một cách bất thường. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bộ phận ghim bấm ghim yên sau Bảng điều khiển PC điều khiển yên
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận ghim bấm ghim ở yên sau Kiểm tra độ khai thác Bảng PC Kiểm soát yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN7) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBC0
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ căn chỉnh bên Saddle Stitch Finisher (M15): Động cơ căn chỉnh không quay hoặc tấm căn chỉnh không hoạt động bình thường. [MJ- 1106] Nguyên nhân:
MJ-1106 Động cơ căn chỉnh bên (M15) Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận Yên xe MJ-1106 Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển máy chạy bộ, hãy sửa cơ cấu này. Động cơ căn chỉnh bên (M15) Kiểm tra độ khai thác Điều khiển yên Bảng PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN7) • Kiểm tra bo mạch
MJ-1033 Động cơ căn chỉnh đường may yên (M8) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của tấm căn chỉnh đường khâu yên xe (S20) Đo điện áp trên chân CN16.12 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN16) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CBE0
Sự miêu tả:
Bất thường ở động cơ gấp Saddle Stitch Finisher (M17): Động cơ gấp không quay hoặc con lăn gấp không di chuyển bình thường. [MJ-1106] Nguyên nhân:
Cảm biến mã hóa động cơ gấp (S34) Động cơ căn chỉnh bên (M15) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến mã hóa động cơ gấp (S34) • Kiểm tra cảm biến (S34) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ căn chỉnh bên (M15) Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN11, CN14) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBF0
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ máy xếp (M9): Động cơ máy xếp không quay. [MJ-1033] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Động cơ ngăn xếp (M9) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà xếp chồng (S21) Đo điện áp trên chân CN16.15 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN16) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC01
Sự miêu tả:
Một mô hình không hỗ trợ Bộ hoàn thiện được kết nối. Lưu ý rằng lỗi này được nhận dạng trong bộ chuyển đổi giao tiếp và được xuất ra.

Mã: CC02
Sự miêu tả:
Lỗi phát hiện vị trí nhà của con lăn thoát ngăn xếp: Việc phát hiện vị trí nhà của con lăn thoát ngăn xếp kết thúc bất thường. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Thoát khỏi động cơ điều chỉnh nip con lăn (M4) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà của con lăn thoát ra khỏi nip (S8) Đo điện áp trên TP31 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN2, CN9) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC20
Sự miêu tả:
Lỗi giao tiếp yên xe [MJ-1106] Nguyên nhân:
Bảng PC giao diện (I / F) Bảng PC điều khiển hoàn thiện (FIN) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC giao diện (I / F) • Kiểm tra kết nối • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra kết nối • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra kết nối • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC giao diện (I / F) Kiểm tra bo mạch Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Kiểm tra bo mạch Điều khiển yên bo mạch PC (SDL) Kiểm tra bo mạch Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) Cập nhật phiên bản chương trình cơ sở của bo mạch PC điều khiển yên (SDL).

Mã: CC21
Sự miêu tả:
Việc phát hiện vị trí nhà của khâu yên xe vận chuyển thứ 3 động cơ ổ lăn kết thúc bất thường.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Bất thường ở khâu yên động cơ truyền động con lăn vận chuyển thứ 3 (M10) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Dấu hiệu bất thường của con lăn vận chuyển khâu thứ 3 Cảm biến vị trí nhà lăn (S23) Đo điện áp trên TP67 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN16) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC22
Sự miêu tả:
Việc phát hiện vị trí nhà của bộ kim ghim khâu yên xe kết thúc bất thường.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ kim ghim khâu yên (M14) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay bộ ghim khâu yên xe. Bộ phận ghim ghim khâu yên xe chạm vào cảm biến vị trí nhà (S32) bất thường Đo điện áp trên chân CN17.5 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 5V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ phận ghim khâu yên xe. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim khâu yên xe. Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim khâu yên xe và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sự bất thường của kim ghim khâu yên xe (S33) Đo điện áp trên chân CN17.7 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 5V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế bộ phận ghim khâu yên xe. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim khâu yên xe. Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim khâu yên ngựa và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC23
Sự miêu tả:
Sự gián đoạn bất thường của xung bộ mã hóa của bộ tạo hình lưỡi gấp.

Mã: CC30
Sự miêu tả:
Sự bất thường của động cơ vận chuyển chất xếp chồng: Mô-tơ vận chuyển chất xếp chồng không quay hoặc đai vận chuyển chất xếp chồng không chuyển động bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M5) Bảng điều khiển máy hoàn thiện PC
MJ-1106 Bảng điều khiển PC Finisher động cơ vận chuyển ngăn xếp
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Đai vận chuyển xếp chồng Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển đai vận chuyển chồng, hãy sửa cơ cấu. Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M5) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ vận chuyển ngăn xếp (M5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10).
MJ-1106 Đai vận chuyển chồng Di chuyển đai vận chuyển chồng. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ vận chuyển ngăn xếp Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC31
Sự miêu tả:
Sự bất thường của động cơ vận chuyển: Động cơ vận chuyển không quay hoặc con lăn vận chuyển chồng -1 và -2 không quay bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ vận chuyển (M2) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
Bảng điều khiển PC Finisher động cơ vận tải MJ-1106
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Con lăn vận chuyển xếp chồng Nếu có sự cố cơ học khi con lăn vận chuyển chồng -1 và -2 được quay, hãy sửa cơ cấu. Động cơ vận chuyển (M2) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ vận chuyển (M2) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN5).
MJ-1106 Con lăn vận chuyển xếp chồng -1 Con lăn vận chuyển xếp hàng -2 Xoay con lăn vận chuyển xếp chồng -1 và -2. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ vận chuyển Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển (M7) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC41
Sự miêu tả:
Vị trí chính của cam ngăn giữ giấy bất thường: Cam giữ giấy không ở vị trí chính. [MJ- 1101] Nguyên nhân:
MJ-1101 Cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S6) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC
MJ-1106 Cảm biến vị trí nhà giữ giấy Điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cam ngăn chứa giấy Nếu có sự cố cơ học khi xoay cam giữ giấy, hãy sửa cơ chế. Cảm biến vị trí chính của ngăn chứa giấy (S6) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa cảm biến vị trí chính của ngăn chứa giấy (S6) và bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (CN17).
MJ-1106 Cam đẩy giấy Xoay cam đẩy giấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của ngăn chứa giấy Kiểm tra xem đầu nối (CN9) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chủ của ngăn chứa giấy (S6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC51
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ điều chỉnh sang ngang (M2): Động cơ điều chỉnh sang ngang không quay hoặc dùi không chuyển dịch bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
MJ-1101 / MJ-1106 (Khi MJ-6103 được lắp đặt) Động cơ điều chỉnh lối đi (M2) Bảng điều khiển máy tính đục lỗ (HP) Cảm biến vị trí nhà lệch hướng (S3)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 / MJ-1106 (Khi MJ-6103 được lắp đặt) Đường vận chuyển Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Mô tơ điều chỉnh nghiêng (M2) • Nếu có sự cố cơ học khi quay mô tơ điều chỉnh sang ngang (M2), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và động cơ điều chỉnh nghiêng (M2). Cảm biến vị trí nhà lệch bên đường (S3) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác
MJ-1032 Động cơ trượt bộ đột (M12) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà của bộ phận đột lỗ (S23) Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP): CN3, CN5, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).
MJ-1033 Động cơ trượt bộ đột (M16) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà bộ phận đột lỗ (S38) Đo điện áp trên chân CN5.3 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP): CN5, CN7) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP).

Mã: CC52
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ điều chỉnh xiên (M1): Động cơ điều chỉnh xiên không quay hoặc dùi không chuyển dịch bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ- 6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà xiên (S2) Động cơ điều chỉnh xiên (M1) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Đường vận chuyển Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Mô tơ điều chỉnh xiên (M1) • Nếu có sự cố cơ học khi quay mô tơ điều chỉnh xiên (M1), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và mô tơ điều chỉnh xiên (M1). Cảm biến vị trí nhà nghiêng (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác

Mã: CC53
Sự miêu tả:
Một sự bất thường xảy ra trong cảm biến đầy chất thải đột dập.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
MJ-1033 Punch cảm biến đầy chất thải (S41 và S42) bất thường Đo điện áp trên TP49 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và 2,5V hoặc cao hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN5) Bất thường Bo mạch PC kiểm soát đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).

Mã: CC54
Sự miêu tả:
Lỗi phát hiện cảm biến đăng ký đục lỗ: Một sự bất thường xảy ra trong cảm biến đăng ký đục lỗ. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
MJ-1032 Cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) bất thường Đo điện áp trên chân CN6.8 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 3.0V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1.2V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN4, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bấm lỗ (HP).
MJ-1033 Cảm biến phát hiện cạnh sau (S39 và S40) bất thường Đo điện áp trên TP48 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 2,5V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cảm biến phát hiện đăng ký ngang (S39 và S40) bất thường (B5-R / ST-R) Đo điện áp trên TP47 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 2,5V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cảm biến phát hiện đăng ký ngang (S39 và S40) bất thường (A4-R / LT-R) Đo điện áp trên TP46 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 2,5V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cảm biến phát hiện đăng ký ngang (S39 và S40) bất thường (B4 / LG) Đo điện áp trên TP45 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 2,5V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cảm biến phát hiện đăng ký ngang (S39 và S40) bất thường (A3 / LD) Đo điện áp trên TP44 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 2,5V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN4) Bất thường Bo mạch PC kiểm soát đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).

Mã: CC60
Sự miêu tả:
Động cơ đột bất thường: Động cơ đột không quay hoặc dùi không chuyển động bình thường.] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
MJ-1032 Punch motor (M11) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột phía sau (S22) Đo điện áp trên TP25 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột (S26) Đo điện áp trên TP24 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến đồng hồ động cơ đột lỗ (S20) bất thường Đo điện áp trên TP27 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP): CN2, CN5, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP).
MJ-1033 Punch motor (M15) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột (S36) Đo điện áp trên chân CN3.3 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến hướng quay trục đột lỗ (S35) Đo điện áp trên chân CN3.9 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến đồng hồ động cơ đột lỗ (S37) bất thường Đo điện áp trên chân CN3.6 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP): CN3, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP).

Mã: CC61
Sự miêu tả:
Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ đột (M3): Động cơ đột không quay hoặc dùi không chuyển động bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà đột (S4) Động cơ đột (M3) Bảng điều khiển máy tính đột lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Đường vận chuyển Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Động cơ đột (M3) • Nếu có sự cố cơ học khi quay động cơ đột (M3), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển máy đục lỗ (HP) và động cơ đột lỗ (M3). Punch cảm biến vị trí nhà (S4) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra khai thác

Mã: CC71
Sự miêu tả:
Lỗi tổng kiểm tra Punch ROM: Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển lỗ đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra bo mạch PC kiểm soát lỗ đục lỗ (HP)
MJ-1033 Flash ROM Một lỗi tổng kiểm tra xảy ra trên ROM flash của Thiết bị đục lỗ. Chương trình chính của Bộ đục lỗ bị hỏng.

Mã: CC72
Sự miêu tả:
Lỗi đọc / ghi RAM Punch: Giá trị tổng kiểm tra bất thường trên bo mạch PC của bộ điều khiển lỗ đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn. [MJ-1101 / MJ-1106 (khi MJ-6103 được cài đặt)] Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra bo mạch PC kiểm soát lỗ đục lỗ (HP)

Mã: CC80
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ căn chỉnh phía sau: Động cơ căn chỉnh phía sau không quay hoặc tấm căn chỉnh phía sau không chuyển động bình thường. [MJ-1101 / MJ-1106] Lỗi phát hiện vị trí nhà của tấm căn chỉnh phía sau: Việc phát hiện vị trí nhà kết thúc bất thường do tấm căn chỉnh phía sau không hoạt động bình thường. [MJ-1032 / MJ-1033] Nguyên nhân:
MJ-1101 Động cơ căn chỉnh phía sau (M10) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện
MJ-1106 Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Động cơ căn chỉnh phía sau (M10) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ căn chỉnh phía sau (M10) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN10).
MJ-1106 Tấm căn chỉnh phía sau Nếu có sự cố cơ học khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển, hãy sửa cơ cấu. Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra các đầu nối và dây đai giữa động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN17).
MJ-1032 Động cơ căn chỉnh phía trước (M2) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước (S5) Đo điện áp trên TP15 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). MJ-1033 Động cơ căn chỉnh phía trước (M6) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước (S9) Đo điện áp trên chân CN8.3 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN2, CN8) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC91
Sự miêu tả:
Việc phát hiện vị trí nhà của cánh tay gắp kết thúc bất thường
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển (M5) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đồng hồ động cơ chuyển khay di chuyển (S15) Đo điện áp trên chân CN7.3 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn trên của khay di động (S16) Đo điện áp trên TP35 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn dưới khay di động (S17) Đo điện áp trên TP28 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giữa khay di động (S18) Đo điện áp trên TP29 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến.

Mã: CC92
Sự miêu tả:
Khay có thể di chuyển vượt quá giới hạn trên của nó.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển (M5) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đồng hồ động cơ chuyển khay di chuyển (S15) Đo điện áp trên chân CN7.3 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn trên của khay di động (S16) Đo điện áp trên TP35 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giới hạn dưới khay di động (S17) Đo điện áp trên TP28 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến giữa khay di động (S18) Đo điện áp trên TP29 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến.

Mã: CC93
Sự miêu tả:
Bất thường về điện từ dịch chuyển con lăn có khía: Sự bất thường xảy ra trong điện từ chuyển dịch con lăn có khía. [MJ-1032]
Nguyên nhân:
Điện từ chuyển dịch con lăn có khía (SOL3) Động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Cảm biến vị trí nhà lăn có rãnh (S10)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía ở vị trí phía trên sau khi mô tơ vận tải thứ 2 (M4) đã được dẫn động ở số xung đã chỉ định trong quá trình chuyển động tăng ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía không ở vị trí phía trên sau khi mô tơ vận tải thứ 2 (M4) đã được dẫn động ở số xung quy định trong quá trình chuyển động hạ thấp ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện thấy con lăn có khía ở vị trí phía trên khi quá trình điều áp của chuyển động thoát ngăn xếp kết thúc.

Mã: CC94
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ quạt thứ nhất: Động cơ quạt thứ nhất bị khóa bất thường. [MJ-1032] Nguyên nhân:
Động cơ quạt (M10)
Biện pháp khắc phục:
Tín hiệu khóa quạt đang BẬT được phát hiện một cách nhất quán sau thời gian quy định *. * Tín hiệu khóa không được giám sát từ khi bắt đầu điều khiển động cơ cho đến khi thời gian quy định trôi qua.

Mã: CCF1
Sự miêu tả:
Công tắc an toàn khay bất thường – Công tắc an toàn khay được bật trong quá trình vận hành khay (di chuyển lên hoặc xuống).
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:

Mã: CDE0
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ cánh khuấy: Động cơ cánh khuấy không quay đúng cách.
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC Finisher động cơ mái chèo MJ-1101
MJ-1106 Động cơ cánh khuấy (M8) Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Cánh khuấy Xoay cánh khuấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ cánh khuấy Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ cánh khuấy (M8) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN6).
Cánh khuấy MJ-1106 Xoay quanh cánh khuấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ cánh khuấy (M8) Kiểm tra xem đầu nối (CN22) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ cánh khuấy (M3) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: CDF0
Sự miêu tả:
Lỗi khởi tạo khay bù: Không thể phát hiện vị trí chính của dải phân cách khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Động cơ OCT Bảng OCT Bảng LGC
(e-STUDIO356 / 456/506) Động cơ cổng bù trừ. Bảng MOT2 Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch OCT của động cơ OCT Bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem từng đầu nối giữa động cơ OCT và bo mạch OCT (CN261) có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem từng đầu nối giữa bo mạch OCT (CN261) và bo mạch LGC (CN302) có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem từng chân kết nối có bị rút ra hay dây nịt bị hỏng không. 4. Kiểm tra xem có bất kỳ mẫu dây dẫn nào trên bảng OCT và bảng LGC bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.
(e-STUDIO356 / 456/506) Bo mạch của mô tơ cổng bù MOT2 Bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem từng đầu nối giữa mô tơ cổng bù và bo mạch MOT2 (CN406) có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem từng đầu nối giữa bo mạch MOT2 (CN406) và bo mạch LGC (CN302) có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem từng chân kết nối có bị rút ra hay dây nịt bị hỏng không. 4. Kiểm tra xem có bất kỳ mẫu dây dẫn nào trên bảng MOT2 và bảng LGC bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: CE00
Sự miêu tả:
Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ đột: Lỗi giao tiếp giữa bảng PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và bảng PC của bộ điều khiển đột.
Nguyên nhân:
MJ-1101 (Khi MJ-6103 được lắp đặt) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Bo mạch điều khiển PC hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 (Khi MJ-6103 được lắp đặt) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện. • Kiểm tra hội đồng quản trị
MJ-1033 Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN1, CN2) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) hoặc bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu kết nối của tất cả các dây nịt và đầu nối vẫn bình thường, hãy thay thế bấm lỗ điều khiển bo mạch PC (HP). Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CE50
Sự miêu tả:
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm bất thường: Giá trị đầu ra của cảm biến này nằm ngoài một phạm vi xác định.
Nguyên nhân:
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN317 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm có bị ngắt kết nối không? Dây nối giữa bo mạch LGC và cảm biến nhiệt độ / độ ẩm có bị ngắt kết nối không? Có 1. Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. Không 1. Thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: CE90
Sự miêu tả:
Sự bất thường của điện trở nhiệt trống: Giá trị đầu ra của điện trở nhiệt trống-K nằm ngoài một phạm vi xác định.
Nguyên nhân:
Drum nhiệt điện trở EPU bảng bộ nhớ Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC Đơn vị quy trình 1. Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường nào trên đầu nối giữa thiết bị và thiết bị quy trình hay không. 2. Có phải dây nịt giữa bo mạch LGC và đầu nối ngăn kéo cho bộ phận quy trình đã bị ngắt kết nối không? 3. Bộ phận khai thác bên trong bộ xử lý và bộ phận khai thác của điện trở nhiệt trống có bị ngắt kết nối không? 4. Đầu nối CN310 trên bo mạch LGC, hoặc đầu nối của điện trở nhiệt trống bị ngắt kết nối?

Mã: CF10
Sự miêu tả:
Lỗi đọc SRAM của mô-đun giao tiếp. [MJ-1101] Nguyên nhân:
Bộ chuyển đổi MJ-1101 Bảng PC điều khiển Bộ hoàn thiện Bảng PC
MJ-1101 (Khi MJ-6103 được cài đặt) Bộ chuyển đổi PC Bo mạch điều khiển Bộ hoàn thiện PC Bo mạch điều khiển lỗ đục lỗ PC Bo mạch điều khiển máy tính
Biện pháp khắc phục:
MJ-1101 Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Cài đặt thiết bị Kiểm tra xem MJ-1101 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không. (08-4548) Bo mạch PC chuyển đổi • Kiểm tra các đầu nối và dây nối giữa bo mạch PC chuyển đổi và bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. • Kiểm tra bo mạch Bộ hoàn thiện Kiểm soát bo mạch PC Kiểm tra bo mạch
MJ-1101 (Khi MJ-6103 được lắp đặt) Cài đặt thiết bị Kiểm tra xem MJ-1101 có được đặt làm bộ hoàn thiện được chỉ định trên thiết bị hay không. (08-4548) Bo mạch PC chuyển đổi • Kiểm tra các đầu nối và dây nối giữa bo mạch PC chuyển đổi và bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. • Kiểm tra bo mạch Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện. • Kiểm tra bo mạch Kiểm soát lỗ đục lỗ Kiểm tra bo mạch PC Kiểm tra bo mạch

Hướng dẫn sửa các lỗi kẹt giấy máy photocopy Toshiba e-studio 256, 306, 356, 406, 456, 506

Mã: E010
Sự miêu tả:
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát: Giấy đã đi qua bộ nhiệt áp không đến được cảm biến thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát LGC board Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN309 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108 / 158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E020
Sự miêu tả:
Dừng kẹt giấy ở cảm biến thoát: Mép sau của giấy không vượt qua cảm biến thoát sau khi mép trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát LGC board Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN309 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108 / 158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E030
Sự miêu tả:
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển giấy khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Cảm biến Tham khảo bảng sau Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến trong vùng kẹt giấy có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến • Thay bo mạch LGC. 3 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến đăng ký 03- [FAX] BẬT / [9] / [A] Cảm biến truyền tải thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [6] / [A] Khu vực thoát Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến thoát 03- [FAX] BẬT / [9] / [B] ADU ADU Cảm biến lối vào ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / [D] Cảm biến lối ra ADU 03- [FAX] TẮT / [1] / E] Khu vực cho ăn (Thiết bị chính) Nắp tiếp liệu Cảm biến vận chuyển thứ hai 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Nắp bên LCF LCF Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF 03- [FAX] TẮT / [4] / [C] PFP Nắp bên PFP Cảm biến cấp trên ngăn kéo trên PFP 03 – [FAX] TẮT / [2] / [B] Cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP 03- [FAX] TẮT / [3] / [B] Bộ cầu Bộ phận cầu Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-1 03- [FAX] BẬT / [ 4] / [G] 03- [FAX] ON / [3] / [G] Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 03- [FAX] ON / [4] / [F] 03- [FAX] ON / [3] / [G] Nắp JSP Nắp JSP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP 03- [FAX] ON / [3] / G] Nắp OCT Nắp OCT Cảm biến nguồn cấp dữ liệu OCT 03- [FAX] ON / [3] / [G]

Mã: E061
Sự miêu tả:
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn trên: Kích thước giấy trong ngăn thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E062
Sự miêu tả:
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới: Kích thước giấy trong ngăn thứ 2 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E063
Sự miêu tả:
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn trên PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E064
Sự miêu tả:
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E065
Sự miêu tả:
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích thước giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Khổ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E090
Sự miêu tả:
Ổ cứng bất thường gây kẹt: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh được in.

Mã: E110
Sự miêu tả:
Nạp sai ADU (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã đi qua ADU không đến được cảm biến đăng ký trong khi in hai mặt
Nguyên nhân:
ADU ly hợp bảng LGC Con lăn trong ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký đầu tiên. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN304 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn trong ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E120
Sự miêu tả:
Nạp sai khay (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ khay nạp tay không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nạp giấy Bỏ qua con lăn nạp liệu Đệm ngăn cách
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204) Cảm biến giấy bỏ tay có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [D]) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp tay và cảm biến giấy nạp có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nạp giấy tay và cảm biến giấy nạp. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp liệu Vòng đệm ngăn cách • Kiểm tra con lăn nạp liệu ống tay và tấm đệm ngăn cách. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E130
Sự miêu tả:
Nạp sai ngăn trên (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ ngăn trên không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất. Bảng LGC Bộ ly hợp nạp ngăn kéo trên Con lăn nạp ngăn trên Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-201) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp cấp liệu ngăn trên. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu ngăn trên Con lăn tách • Kiểm tra con lăn cấp liệu ngăn trên, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E140
Sự miêu tả:
Nạp sai ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy được nạp từ ngăn dưới không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2 Bảng LGC Bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới Con lăn nạp ngăn dưới Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo dưới có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-202) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp ngăn kéo dưới có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo dưới. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu ngăn dưới Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn cấp liệu ngăn dưới, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E150
Sự miêu tả:
Nạp sai cho ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn trên PFP): Giấy được nạp từ ngăn trên PFP không đến được cảm biến nạp ngăn trên của PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Bảng PFP Bảng LGC Bảng PFP ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Con lăn cấp liệu ngăn kéo trên Con lăn tách
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp trên ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-226) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo trên PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn trên PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn trên PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E160
Sự miêu tả:
Nạp sai ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP): Giấy được nạp từ ngăn dưới PFP không đến cảm biến nạp ngăn dưới PFP
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. PFP board LGC board PFP ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP trục nạp ngăn kéo dưới, Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [3] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo dưới PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-228) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN248 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E190
Sự miêu tả:
Nạp sai LCF (Giấy không đến được cảm biến nạp LCF): Giấy được nạp từ LCF không đến được cảm biến nạp LCF.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF Bo mạch LCF Bo mạch LGC Ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF Con lăn cấp liệu LCF Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên LCF. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp LCF không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [4] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN7 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nguồn cấp LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp LCF Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp LCF, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E200
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn trên (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC. 3 Có (cao -tốc độ / tốc độ thấp) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E210
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC. 3 Có (cao -tốc độ / tốc độ thấp) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E220
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo dưới.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E270
Sự miêu tả:
Bỏ qua kẹt giấy vận chuyển (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký. Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nguồn cấp dữ liệu Ly hợp ADU Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC.3 Là vòng tránh ly hợp nạp / ly hợp ADU hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-204 / 222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp phụ / ly hợp ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên Bo mạch LGC đã bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nguồn cấp phụ / ly hợp ADU. • Thay thế Bảng LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. ace nó nếu nó bị mòn.

Mã: E280
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ADU (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã đi qua ADU và cảm biến vận chuyển thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình in hai mặt
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký. Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nguồn cấp dữ liệu Ly hợp ADU Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC.3 Là vòng tránh ly hợp nạp / ly hợp ADU hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-204 / 222) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp phụ / ly hợp ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên Bo mạch LGC đã bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nguồn cấp phụ / ly hợp ADU. • Thay thế Bảng LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. ace nó nếu nó bị mòn.

Mã: E300
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC. 3 Có (cao -tốc độ / tốc độ thấp) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E310
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến về vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E320
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E330
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC. 3 Có (cao -tốc độ / tốc độ thấp) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E340
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E350
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E360
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP): Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP sau khi đã vượt qua cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP Bảng PFP Bảng LGC Bộ ly hợp vận chuyển PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển PFP
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo trên PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN243 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-226) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển PFP • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3C0
Sự miêu tả:
Kẹt giấy vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bảng LGC. 3 Có (cao -tốc độ / tốc độ thấp) ly hợp hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra nếu đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. • Thay thế (tốc độ cao / tốc độ thấp) ly hợp vận chuyển. • Thay bo mạch LGC.4 Con lăn tách con lăn nạp liệu Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3D0
Sự miêu tả:
Kẹt giấy vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3E0
Sự miêu tả:
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp LCF.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [7] / [A] Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC.3 Is ly hợp vận chuyển PFP hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ thử nghiệm: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối CN241 và CN244 trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không • Thay thế ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế P Ban FP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn tra • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *