Bảng mã lỗi photocopy Toshiba e-studio 555/655/755/855

Photocopy Đức Lan gửi đến các bạn bộ tài liệu máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855 đầy đủ và chi tiết nhất, với bảng mã lỗi sau sẽ giúp các bạn kỹ thuật mới bắt đầu sửa chữa đều có thể tham khảo, giải quyết tất cả các pan trên máy photocopy Toshiba.

Xem thêm:

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Toshiba e studio 6570c, 7570c, 8570c.

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 4508 A, 5008 A.

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 457, 507

Bảng mã lỗi máy photocopy màu Toshiba e-studio 5560c/6560c/7560c/8560c

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855 có hướng dẫn chi tiết sửa máy.

Hướng dẫn các mã lỗi trên máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855 do Đức Lan biên soạn đầy đủ các bước và nêu rỏ các nguyên nhân dẫn đễn những lỗi báo trên màn hình.

Mã: C130
Bất thường ở khay ngăn kéo thứ nhất: Mô tơ nâng khay-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ nhất không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ nhất.)
Biện pháp khắc phục:
Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [E], / [2] / [E], / [3] / [E], / [4] / [E ]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo đã được vặn chặt chưa. 2. Kiểm tra xem giấy có bị kẹt vào khớp nối không khi khay đi lên. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C140
Bất thường ở khay ngăn kéo thứ 2: Mô tơ nâng khay-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn thứ 2 không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 2.)
Biện pháp khắc phục:
Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [E], / [2] / [E], / [3] / [E], / [4] / [E ]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo đã được vặn chặt chưa. 2. Kiểm tra xem giấy có bị kẹt vào khớp nối không khi khay đi lên. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C150
Bất thường ở khay ngăn kéo thứ 3: Mô tơ lên ​​khay-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn thứ 3 không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 3.)
Biện pháp khắc phục:
Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [E], / [2] / [E], / [3] / [E], / [4] / [E ]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo đã được vặn chặt chưa. 2. Kiểm tra xem giấy có bị kẹt vào khớp nối không khi khay đi lên. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C160
Bất thường ở khay ngăn kéo thứ 4: Mô tơ nâng khay-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ 4 không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 4.)
Biện pháp khắc phục:
Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [E], / [2] / [E], / [3] / [E], / [4] / [E ]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo đã được vặn chặt chưa. 2. Kiểm tra xem giấy có bị kẹt vào khớp nối không khi khay đi lên. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C180
Bất thường động cơ nâng khay LCF: Mô tơ nâng khay Tandem LCF không chạy bình thường hoặc khay Tandem LCF không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài LCF Tandem.)
Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-270) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên Tandem LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế moter khay LCF. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên ngăn kéo thứ 3 / song song LCF và cảm biến đáy LCF song song có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [3] / [E], / [8] / [F]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem cơ cấu dẫn động có bất thường không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1A0
Bất thường động cơ hàng rào cuối Tandem LCF: Động cơ hàng rào cuối Tandem LCF không chạy bình thường hoặc hàng rào cuối Tandem LCF không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài LCF Tandem.)
Biện pháp khắc phục:
Động cơ hàng rào cuối Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-207) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối Tandem LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế động cơ hàng rào cuối Tanden LCF. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Các cảm biến vị trí dừng hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [8] / [G], / [8] / [H]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem cơ cấu dẫn động có bất thường không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng LGC.

Mã: C1C0
Tùy chọn động cơ nâng khay LCF bất thường: Mô tơ nâng khay tùy chọn LCF không chạy bình thường hoặc khay tùy chọn LCF không di chuyển bình thường. (Có thể cho ăn bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài Tùy chọn LCF.)
Biện pháp khắc phục:
Động cơ khay có dẫn động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối trên động cơ khay LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến khay lên có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem bộ truyền động có chạm tới cảm biến hay không. 5. Thay thế bảng LCF. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [E] ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến khay lên có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối J851 trên bo mạch LCF không bị ngắt kết nối 3. Kiểm tra xem bộ truyền động có chạm đến cảm biến hay không 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không 5. Thay thế bo mạch LCF 6. Thay thế bo mạch LGC CÓ 1. Kiểm tra xem cơ cấu nâng khay có bất thường không 2. Thay bo mạch LCF 3. Thay bo mạch LGC.

Hướng dẫn sửa các lỗi trên bộ phận scan (hệ thống quang) máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855

  • Mã lỗi: C260

Lỗi phát hiện đỉnh: Không phát hiện được ánh sáng của đèn chụp (tham chiếu màu trắng) khi BẬT nguồn.
Biện pháp khắc phục:
Đèn chụp có sáng không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-267) ↓ → CÓ → 1. Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng CCD và SLG có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem tấm chỉnh bóng có bị tách rời hoặc bị bẩn không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch CCD có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ phận thấu kính. 6. Thay thế bảng SLG. KHÔNG 1. Kiểm tra xem các đầu nối của đèn phơi sáng và biến tần có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra bảng SLG nếu chân kết nối CN1 bị ngắt kết nối và dây nịt bị đoản mạch hoặc hở mạch. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng SLG. 5. Thay thế biến tần. 6. Thay thế đèn phơi sáng.

Mã: C270
Cảm biến vị trí nhà (home) không TẮT trong một khoảng thời gian nhất định: Các toa hàng không dịch chuyển khỏi vị trí nhà của chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
Biện pháp khắc phục:
Tháo kính ban đầu và di chuyển toa sang phía nạp giấy. BẬT nguồn và kiểm tra các mục sau. Các toa tàu có chuyển động nhẹ về hướng cấp liệu không? Các toa tàu có ở vị trí khác với vị trí nhà không? ll → CÓ → 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng SLG. KHÔNG 1. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C280
Cảm biến vị trí nhà (home) không BẬT trong một khoảng thời gian nhất định: Các toa hàng không về vị trí nhà trong một khoảng thời gian nhất định.
Biện pháp khắc phục:
Các toa xe có phát ra tiếng ồn lớn sau khi họ đến vị trí nhà không? ↓ → CÓ → Cảm biến vị trí toa xe không được BẬT. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. 2. Thay thế cảm biến vị trí nhà vận chuyển. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bảng SLG. KHÔNG Các toa tàu được dừng ở vị trí nhà và không được di chuyển. 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế bảng SLG.

Mã: C360
Sự bất thường của động cơ dẫn động bộ làm sạch dây: Động cơ dẫn động bộ làm sạch dây không chạy bình thường hoặc bộ làm sạch dây sạc không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bộ sạc chính có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem động cơ dẫn động làm sạch dây có đang hoạt động hay không. (3) Công tắc phát hiện vị trí làm sạch dây có hoạt động không? (4) Thay thế bảng LGC.

Mã: C370
Sự bất thường của động cơ cam dây đai: Động cơ cam dây đai chuyển không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.
Biện pháp khắc phục:
(1) Bộ phận đai vận chuyển có hoạt động bình thường không? (không có vật liệu ngoại lai hoặc cặn bột mực). (2) Kiểm tra xem đầu nối của động cơ cam đai chuyển có chưa được ngắt kết nối hay không. (3) Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. (4) Kiểm tra xem cầu chì trên LVPS có bị nổ không. (5) Kiểm tra xem cảm biến phát hiện tháo đai chuyển và cảm biến phát hiện tiếp xúc đai chuyển có hoạt động bình thường không. (6) Thay thế động cơ cam truyền đai. (7) Thay thế bảng LGC.

Hướng dẫn sửa các lỗi bộ sấy máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855

  • Mã lỗi: C411

Sự bất thường của điện trở / bộ gia nhiệt khi BẬT nguồn: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ rulo của bộ sấy không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra điện áp nguồn (1) Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không (điện áp trong quá trình hoạt động có ± 10% điện áp định mức không?) 2.Kiểm tra các nhiệt điện trở (1) Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem các thanh nhiệt trung tâm và bên (phía trước, phía sau) có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? (3) Kiểm tra xem dây quấn của nhiệt điện trở trung tâm và bên (phía trước, phía sau) có bị hở mạch không. 3. Kiểm tra bộ gia nhiệt (1) Kiểm tra xem cuộn dây IH có bị đứt không. (2) Kiểm tra xem đầu nối của cuộn dây IH có bị ngắt kết nối hay không. (3) Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. (4) Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển IH có bị ngắt kết nối hay không (đầu nối đầu vào AC và đầu nối LGC I / F CN455). (5) Kiểm tra xem bo mạch điều khiển IH có bất thường không. • Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem các đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Xóa bộ đếm trạng thái Sau khi khắc phục sự cố gây ra lỗi [C411 / C412], hãy thực hiện như sau: (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập “400”, sau đó nhấn [START]. (3) Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1” hoặc “2” thành “0”, sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411 / C412]). (4) TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái sẵn sàng bình thường.

Mã: C412
Sự bất thường của điện trở / bộ gia nhiệt khi BẬT nguồn: Sự bất thường của điện trở nhiệt được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ con lăn của bộ sấy không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra điện áp nguồn (1) Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không (điện áp trong quá trình hoạt động có ± 10% điện áp định mức không?) 2.Kiểm tra các nhiệt điện trở (1) Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem các thanh nhiệt trung tâm và bên (phía trước, phía sau) có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách không? (3) Kiểm tra xem dây quấn của nhiệt điện trở trung tâm và bên (phía trước, phía sau) có bị hở mạch không. 3. Kiểm tra bộ gia nhiệt (1) Kiểm tra xem cuộn dây IH có bị đứt không. (2) Kiểm tra xem đầu nối của cuộn dây IH có bị ngắt kết nối hay không. (3) Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. (4) Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển IH có bị ngắt kết nối hay không (đầu nối đầu vào AC và đầu nối LGC I / F CN455). (5) Kiểm tra xem bo mạch điều khiển IH có bất thường không. • Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem các đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Xóa bộ đếm trạng thái Sau khi khắc phục sự cố gây ra lỗi [C411 / C412], hãy thực hiện như sau: (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập “400”, sau đó nhấn [START]. (3) Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1” hoặc “2” thành “0”, sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411 / C412]). (4) TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái sẵn sàng bình thường.

Mã: C443
Làm nóng bất thường sau khi đánh giá bất thường (không đạt đến nhiệt độ trung gian)
Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ làm nóng và bo mạch LGC Kiểm tra các thành phần trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411 / C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “3”, “5”, “6”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, ” 24 “,” 25 “,” 27 “hoặc” 29 “thành” 0 “cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. • Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “3”, “5” hoặc “6” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C trở lên, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250 ° C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 270 ° C trở lên: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25” , “27” hoặc “29”. – Lỗi xảy ra trong khi in: “24” hoặc “25” – Lỗi xảy ra trong quá trình tiết kiệm năng lượng: “26” hoặc “27” – Xảy ra kẹt giấy: “28” hoặc “29”

Mã: C445
Làm nóng bất thường sau khi phán đoán bất thường (báo trước bất thường nhiệt độ cuối [end])
Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ làm nóng và bo mạch LGC Kiểm tra các thành phần trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411 / C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “3”, “5”, “6”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, ” 24 “,” 25 “,” 27 “hoặc” 29 “thành” 0 “cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. • Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “3”, “5” hoặc “6” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250 ° C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 270 ° C trở lên: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25” , “27” hoặc “29”. – Lỗi xảy ra trong khi in: “24” hoặc “25” – Lỗi xảy ra trong quá trình tiết kiệm năng lượng: “26” hoặc “27” – Xảy ra kẹt giấy: “28” hoặc “29”

Mã: C446
Làm nóng bất thường sau khi phán đoán bất thường (báo trước bất thường nhiệt độ cuối)
Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ làm nóng và bo mạch LGC Kiểm tra các thành phần trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411 / C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “3”, “5”, “6”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, ” 24 “,” 25 “,” 27 “hoặc” 29 “thành” 0 “cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. • Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “3”, “5” hoặc “6” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250 ° C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 270 ° C trở lên: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25” , “27” hoặc “29”. – Lỗi xảy ra trong khi in: “24” hoặc “25” – Lỗi xảy ra trong quá trình tiết kiệm năng lượng: “26” hoặc “27” – Xảy ra kẹt giấy: “28” hoặc “29”

Mã: C447
Nhiệt độ sấy bất thường sau khi phán đoán bất thường (nhiệt độ bất thường ở trạng thái sẵn sàng)
Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ làm nóng và bo mạch LGC Kiểm tra các thành phần trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411 / C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “3”, “5”, “6”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, ” 24 “,” 25 “,” 27 “hoặc” 29 “thành” 0 “cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. • Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “3”, “5” hoặc “6” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250 ° C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 270 ° C trở lên: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25” , “27” hoặc “29”. – Lỗi xảy ra trong khi in: “24” hoặc “25” – Lỗi xảy ra trong quá trình tiết kiệm năng lượng: “26” hoặc “27” – Xảy ra kẹt giấy: “28” hoặc “29”

Mã: C449
Làm nóng bất thường sau khi phán đoán bất thường (quá nóng)
Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ làm nóng và bo mạch LGC Kiểm tra các thành phần trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411 / C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “3”, “5”, “6”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, ” 24 “,” 25 “,” 27 “hoặc” 29 “thành” 0 “cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. • Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. – Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: “3”, “5” hoặc “6” – Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: “7” – Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 ° C hoặc cao hơn, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250 ° C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở cạnh là 270 ° C trở lên: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25” , “27” hoặc “29”. – Lỗi xảy ra trong khi in: “24” hoặc “25” – Lỗi xảy ra trong quá trình tiết kiệm năng lượng: “26” hoặc “27” – Xảy ra kẹt giấy: “28” hoặc “29”

Mã: C465
Bất thường nhiệt điện trở rulo ép sau khi vào trạng thái sẵn sàng (bất thường nhiệt độ cuối chạy trước khi chạy)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn áp suất (1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt con lăn áp suất có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. (3) Kiểm tra xem dây quấn của điện trở nhiệt con lăn áp suất có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “5”, “6”, “7”, “8”, “18”, “20”, “24”, “26” hoặc ” 28 “đến” 0 ”

Mã: C466
Bất thường nhiệt điện trở rulo ép sau khi vào trạng thái sẵn sàng (bất thường nhiệt độ cuối chạy trước khi chạy)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn áp suất (1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt con lăn áp suất có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. (3) Kiểm tra xem dây quấn của điện trở nhiệt con lăn áp suất có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “5”, “6”, “7”, “8”, “18”, “20”, “24”, “26” hoặc ” 28 “đến” 0 ”

Mã: C467
Áp suất con lăn nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (nhiệt độ bất thường ở trạng thái sẵn sàng)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn áp suất (1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt con lăn áp suất có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. (3) Kiểm tra xem dây quấn của điện trở nhiệt con lăn áp suất có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “5”, “6”, “7”, “8”, “18”, “20”, “24”, “26” hoặc ” 28 “đến” 0 ”

Mã: C468
Rulo ép nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (quá nhiệt)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn áp suất (1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt con lăn áp suất có tiếp xúc với bề mặt của con lăn nhiệt áp đúng cách hay không. (3) Kiểm tra xem dây quấn của điện trở nhiệt con lăn áp suất có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “5”, “6”, “7”, “8”, “18”, “20”, “24”, “26” hoặc ” 28 “đến” 0 ”

Mã: C471
Bất thường điện áp nguồn IH hoặc bất thường ban đầu IH (bất thường ban đầu bảng IH)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong dải quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên)) 2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, các đầu nối LGC I / F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị nổ không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không. 6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “10”, “11”, “12”, “13” hoặc “16” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C472
IH điện áp nguồn bất thường (nguồn điện bất thường)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong dải quy định hay không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên)) 2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, các đầu nối LGC I / F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị nổ không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không. 6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “10”, “11”, “12”, “13” hoặc “16” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C473
IH điện áp nguồn bất thường (điện áp nguồn giới hạn trên bất thường)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong dải quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên)) 2. Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, các đầu nối LGC I / F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị nổ không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không. 6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “10”, “11”, “12”, “13” hoặc “16” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C474
IH điện áp nguồn bất thường (điện áp nguồn giới hạn dưới bất thường)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong dải quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên)) 2. Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, các đầu nối LGC I / F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị nổ không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không. 6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “10”, “11”, “12”, “13” hoặc “16” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C475
Điện áp nguồn IH bất thường (nguồn điện bất thường khi cửa được mở)
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong dải quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên)) 2. Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị thổi không. 3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, các đầu nối LGC I / F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị nổ không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332, CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng LGC. 5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không. 6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “10”, “11”, “12”, “13” hoặc “16” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C480
IH bất thường
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bảng điều khiển IH và bảng LGC (1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (2) Thay thế bảng điều khiển IH. (3) Thay thế bảng LGC. (4) Kiểm tra xem các dây nối giữa bo mạch IH và bo mạch LGC có bị hở mạch hay không. 2. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “15” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C481
IGBT bất thường
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoạt động của quạt IH Kiểm tra xem quạt IH có quay bình thường không. (Đầu nối có được kết nối chắc chắn không?) 2. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem tấm bức xạ IGBT hoặc IGBT có bình thường không. (Tấm bức xạ có được gắn chắc chắn không?) (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hay hở mạch không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị “14” của bộ đếm trạng thái (08-400) thành “0”.

Mã: C490
Bất thường mạch điều khiển IH hoặc bất thường cuộn dây IH: Mạch điều khiển IH ở điều kiện bất thường, hoặc cuộn dây IH bị hỏng hoặc bị đoản mạch.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp nguồn Điện áp có bình thường không? (Điện áp trong quá trình hoạt động có ± 10% điện áp định mức không?) 2. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem dây nịt của cuộn dây IH có bị nới lỏng hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị ngắn mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 3. Kiểm tra cuộn dây IH (1) Kiểm tra xem cuộn dây có bị đứt hoặc ngắn mạch không. (2) Thay cuộn IH. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “17” thành “0”. [C47X], [C481] và [C490] có thể được xóa bằng cách TẮT và BẬT công tắc chính miễn là sự cố đã được giải quyết và bộ đếm trạng thái không cần phải thay đổi thành “0”. Giá trị của bộ đếm trạng thái vẫn còn cho đến khi lệnh gọi dịch vụ tiếp theo ghi đè giá trị.

Mã: C4A0
Hết cuộn giấy dầu
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem cuộn web dầu cong hay không? (2) Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. (3) Kiểm tra xem không có bất thường nào ở cảm biến web. (4) Thay thế bảng LGC.

Mã: C4B0
Bộ truy cập đơn vị Fuser bất thường
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (2) Kiểm tra xem NVRAM đã được gắn kết chưa. (3) Thay thế bảng LGC. 2. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) “30 trở lên” hoặc “4” thành “0”.

Mã: C550
Lỗi giao diện RADF: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa RADF và máy quét.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem dây kết nối bảng ADF và bảng SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng ADF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (4) Thay thế bảng ADF. (5) Thay thế bảng SLG.

Mã: C560
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và PFC
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn xung quanh IC57 và IC58 trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở mạch hay không. (2) Thay thế bảng LGC.

Mã: C570
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và bo mạch IPC
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bo mạch LGC và bo mạch IPC có được kết nối đúng cách hay không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng IPC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (4) Thay thế bo mạch IPC. (5) Thay thế bảng LGC.

Mã: C580
Sự miêu tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng IPC và Bộ hoàn thiện (FINISHER)
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bộ hoàn thiện được chỉ định có được đính kèm hay không. (2) Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch IPC và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. (3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng IPC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (4) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (5) Thay thế bảng IPC. (6) Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: C590
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và Laser-CPU
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem dây nối giữa bảng LGC và bảng PLG không bị ngắt kết nối hoặc bị hở. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn xung quanh IC13, IC58, IC125 và CN342 trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn xung quanh IC9, IC25, IC32 và CN204 trên bảng PLG không bị chập hoặc bị hở mạch. (4) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bảng SYS và CN130, CN133 trên bảng SYSIF có bị ngắt kết nối hay không. (5) Thay thế bảng LGC. (6) Thay thế bảng PLG. (7) Thay thế bảng SYSIF

Mã: C5A1
Dữ liệu NVRAM bất thường (bảng LGC)
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem NVRAM đã được cài đặt đúng cách chưa. (2) Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên NVRAM có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (3) Thay thế NVRAM. (4) Thay thế bảng LGC.

Mã: C730
Lỗi EEPROM RADF: Dữ liệu bất thường xảy ra trong quá trình ghi EEPROM của RADF được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra IC-1, -2 và xung quanh trên bo mạch RADF để xem có sự cố cháy hoặc chập điện nào không. 2. Thay thế bảng Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: C880
RADF động cơ cấp nguồn gốc bất thường: Đã phát hiện tín hiệu lỗi khi động cơ đang quay
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN76 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi động cơ cấp nguồn gốc RADF hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 2. Thay thế động cơ cấp nguồn gốc RADF.

Mã: C890
RADF đọc bất thường động cơ: Một tín hiệu lỗi đã được phát hiện khi động cơ đang quay.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN76 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi động cơ đọc RADF hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 2. Thay thế động cơ đọc RADF.

Mã: C8A0
RADF nguyên bản động cơ đảo ngược bất thường: Một tín hiệu lỗi đã được phát hiện khi động cơ đang quay.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN77 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi động cơ đảo ngược ban đầu của RADF hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 2. Thay thế động cơ đảo ngược gốc RADF.

Mã: C8B0
RADF động cơ lối ra ban đầu bất thường: Một tín hiệu lỗi đã được phát hiện khi động cơ đang quay
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN78 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi động cơ lối ra chính RADF hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 2. Thay thế động cơ thoát gốc RADF.

Mã: C8C0
Sự bất thường của cảm biến bắt đầu đọc gốc RADF: Việc điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu đã được thực hiện, nhưng kết thúc không thành công.
Biện pháp khắc phục:

Mã: C8E0
Sự bất thường của giao thức truyền thông RADF: Hệ thống phải dừng lại do xảy ra sự bất thường về điều khiển.
Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: C940
Bất thường động cơ-CPU
Biện pháp khắc phục:
“Gọi Dịch vụ” có hiển thị ngay cả khi nguồn điện đã TẮT và BẬT trở lại không? → KHÔNG → Để đó và xem điều gì sẽ xảy ra. CÓ 1. Kiểm tra xem kiểu mạch giữa Engine-CPU và FROM có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bo mạch LGC nếu lỗi này xảy ra thường xuyên.

Mã: C970
Rò rỉ máy biến áp cao áp bất thường (ĐÁNH LỬA SẠC): Rò rỉ điện áp cao của bộ sạc chính được phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
(1) Bộ sạc chính có được lắp chắc chắn không? (2) Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không. (3) Kiểm tra xem dây sạc chính có bị đứt hoặc lưới sạc chính bị biến dạng không. (4) Kiểm tra xem có vật lạ nào trên thắng bộ sạc chính hoặc lưới sạc chính hay không. (5) Thay thế máy biến áp cao áp. (6) Thay thế bảng LGC.

Hướng dẫn sửa các lỗi hộp laser máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855.

  • Mã lỗi: CA10

Đa giác động cơ bất thường: Động cơ đa giác không chạy bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Động cơ đa giác có quay không? ↓ → NO → (e-STUDIO555 / 655) 1. Kiểm tra xem đầu nối CN209 trên bảng PLG có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch hay không và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN209 trên bảng PLG hay không. Pin 1: 27 ± 1V, Pin 2: GND, Pin 5: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Pin 4: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Pin 3: Không chạm. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ phận quang học laser. 6. Thay thế bảng PLG. (e-STUDIO755 / 855) 1. Kiểm tra xem đầu nối CN206 trên bảng PLG có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch hay không và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN206 trên bảng PLG hay không. Pin 5: 24 ± 1V, Pin 4: GND, Pin 3: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Pin 2: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Pin 1: Không chạm. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ phận quang học laser. 6. Thay thế bảng PLG. CÓ Là đầu ra hình ảnh bị biến dạng? ↓ → KHÔNG → (e-STUDIO555 / 655) 1. Kiểm tra xem đầu nối CN209 trên bo mạch PLG có sắp bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem dây nịt sắp bị mở mạch và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN209 trên bảng PLG hay không. Pin 1: 27 ± 1V, Pin 2: GND, Pin 5: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Pin 4: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Pin 3: Không chạm. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ phận laser có dừng không. 6. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ phận laser không bị chặn. 7. Thay thế bộ phận quang học laser. 8. Thay thế bảng PLG. (e-STUDIO755 / 855) 1. Kiểm tra xem đầu nối CN206 trên bảng PLG có sắp bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem dây nịt sắp bị mở mạch và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN206 trên bảng PLG hay không. Pin 5: 24 ± 1V, Pin 4: GND, Pin 3: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Pin 2: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Pin 1: Không chạm. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ phận laser có dừng không. 6. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ phận laser không bị chặn. 7. Thay thế bộ phận quang học laser. 8. Thay thế bảng PLG. CÓ 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem dây nối đất của thiết bị cao áp (ví dụ: thiết bị phát triển, thiết bị chuyển giao) có được nối đất an toàn hay không. 3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có được tiếp xúc chắc chắn hay không. (Kiểm tra xem điểm đó có bị ố không.) 4. Kiểm tra xem các tấm kim loại của hệ thống vận chuyển có được nối đất chắc chắn hay không. 5. Kiểm tra xem thiết bị có được nối đất chắc chắn không? 6. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ phận laser có dừng không. 7. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ phận laser không bị chặn. 8. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA20
Lỗi phát hiện đồng bộ H: Không thể phát hiện chùm tia laze trên bảng SNS.
Biện pháp khắc phục:
(e-STUDIO555 / 655) Dây nịt kết nối đầu nối (J207) trên bảng PLG và đầu nối trên bảng LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu nối có bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối đầu nối (CN202) trên bảng PLG và đầu nối trên bảng SNS có bị hở mạch không? Các đầu nối có bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? (e-STUDIO755 / 855) Dây nịt kết nối đầu nối (J207) trên bảng PLG và đầu nối trên bảng LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu nối có bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối đầu nối (J208) trên bảng PLG và đầu nối trên bảng LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu nối có bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối đầu nối (J210) trên bảng PLG và đầu nối trên bảng SNS có bị hở mạch không? Các đầu nối có bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? ↓ → NO → (e-STUDIO555 / 655) 1. Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối (J207) trên bảng PLG có giữ chặt dây nịt không? 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên chân của đầu nối (CN1) trên bảng PLG không? Chân 1: 5V, Chân 3: 0V 4. Thay thế bộ phận quang laser. (e-STUDIO755 / 855) 1. Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối (J207, J208) trên bảng PLG có giữ chặt dây nịt không? 3. Thay thế bộ phận quang học laser. CÓ 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem dây nối đất của thiết bị cao áp (ví dụ: thiết bị phát triển, thiết bị chuyển giao) có được nối đất an toàn hay không. 3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có được tiếp xúc chắc chắn hay không. (Kiểm tra xem điểm đó có bị ố không.) 4. Kiểm tra xem các tấm kim loại của hệ thống vận chuyển có được nối đất chắc chắn hay không. 5. Kiểm tra xem thiết bị có được nối đất chắc chắn không? 6. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA30:
Lỗi điều chỉnh thô quét thứ cấp
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây cắm. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA41
Sự bất thường của bộ so sánh cửa sổ (lỗi trong quá trình điều khiển quét thứ cấp)
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA42
Lỗi bận tín hiệu cảm biến (lỗi trong quá trình điều khiển quét thứ cấp)
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA43
So sánh bất thường
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA50
Lỗi điều chỉnh công suất laser
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CA90
Lỗi truyền dữ liệu hình ảnh của board SYS: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa board PLG và board SYS.
Biện pháp khắc phục:
Dây nịt giữa bảng PLG, SYSIF và SYS có bị hở mạch hay đầu nối bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bảng SYS. 3. Thay thế bảng SYSIF.

Mã: CAA0
Lỗi điều chỉnh tinh quét thứ cấp: Điều khiển quét thứ cấp bằng gương điện kế không kết thúc bình thường
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CAB0
Sửa lỗi liên trang khi quét thứ cấp: Điều khiển quét thứ cấp liên trang bằng gương điện kế không kết thúc bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CAC0
Lỗi điều chỉnh điểm quét chính: Điều khiển quét chính không kết thúc bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CAF0
Sửa lỗi liên trang của chức năng quét chính: Điều khiển quét chính giữa các trang không kết thúc bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CB10
Sự bất thường của động cơ nạp: Động cơ nạp không chạy bình thường hoặc con lăn nạp chồng không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Động cơ nạp thứ hai (M8) có quay ngược lại theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay thế động cơ cấp thứ hai hoặc bảng PC bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Cửa trập có được gắn chặt vào thanh trên / dưới của cửa trập không? → KHÔNG → Đính kèm nó một cách an toàn. CÓ Quay ngược trục lăn nạp liệu-2 bằng tay. Các thanh trên / dưới của màn trập có di chuyển lên và xuống không? l → KHÔNG → Sửa cơ chế bao gồm các thanh trên / dưới cửa trập và các bánh răng của trục nạp-2. CÓ, Công tắc phát hiện đóng cửa trập (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 2] Động cơ nạp thứ hai (M8) có quay ngược lại theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay thế động cơ nạp thứ hai hoặc bảng PC bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Cửa trập có được gắn chặt vào thanh trên / dưới của cửa trập không? → KHÔNG → Đính kèm nó một cách an toàn. CÓ Quay ngược trục lăn cấp liệu-2 bằng tay. Các thanh trên / dưới của màn trập có di chuyển lên xuống không? l → KHÔNG → Sửa cơ chế bao gồm các thanh trên / dưới cửa trập và các bánh răng của trục nạp-2. CÓ Cảm biến mở cửa trập (PI5) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Kiểm tra công tắc vùng an toàn (MS3). Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ, Công tắc vùng an toàn (MS3) có được nhấn chính xác không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, Công tắc phát hiện đóng cửa trập (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ, Công tắc phát hiện đóng cửa trập (MS4) có được nhấn chính xác không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CB20
Sự bất thường của mô tơ giao hàng: Mô tơ giao hàng không chạy bình thường hoặc con lăn giao hàng không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Xoay động cơ phân phối bằng tay. Nó có xoay trơn tru không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Cảm biến đồng hồ động cơ giao hàng (PI10) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ MJ-1027/1028: Điện áp giữa J11-4 và -5 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ phân phối bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J11-1 và -2 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ phân phối bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Việc đấu dây giữa động cơ phân phối và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ.

Mã: CB30
Khay nâng động cơ bất thường
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí chính trên khay 1 (PI8) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến vị trí chính của khay 1. CÓ Cơ cấu nâng khay 1 có hoạt động tốt không? → KHÔNG → Sửa chữa khiếm khuyết của cơ chế. CÓ 24V có được cung cấp cho động cơ nâng khay1 (M5) từ bảng điều khiển bộ hoàn thiện tại thời điểm dẫn động khay không? → KHÔNG → Thay thế bảng điều khiển hoàn thiện. CÓ Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ nâng khay 1 có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây nịt. CÓ Thay thế động cơ nâng khay 1. [Quy trình 2] Khay 1 có được nâng lên / hạ xuống không? ↓ → CÓ → Hệ thống đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ nâng khay 1 có bình thường không? → KHÔNG → Chỉnh lại hệ thống dây điện. CÓ Thay thế động cơ nâng khay 1. KHÔNG Có nguồn điện được cấp cho động cơ từ bảng điều khiển bộ hoàn thiện tại thời điểm nâng khay 1 không? → KHÔNG → Thay thế bảng điều khiển hoàn thiện. CÓ Sửa lỗi của cơ chế. [Quy trình 3] Cảm biến vị trí chính trên khay 2 (PI25) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến vị trí chính trên khay 2. CÓ Cơ cấu nâng khay 2 có hoạt động tốt không? → KHÔNG → Sửa chữa khiếm khuyết của cơ chế. CÓ 24V có được cung cấp cho động cơ nâng khay 2 (M10) từ bảng điều khiển bộ hoàn thiện tại thời điểm dẫn động khay không? → KHÔNG → Thay thế bảng điều khiển hoàn thiện. CÓ Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ nâng khay 2 có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây nịt. CÓ Thay thế mô tơ nâng khay 2. [Quy trình 4] Khay 2 có được nâng lên / hạ xuống không? ↓ → CÓ → Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ nâng khay 2 có bình thường không? → KHÔNG → Chỉnh lại hệ thống dây điện. CÓ Thay thế mô tơ nâng khay 2. KHÔNG Có nguồn điện được cung cấp cho động cơ từ bảng điều khiển bộ hoàn thiện tại thời điểm nâng khay 2 không? → KHÔNG → Thay thế bảng điều khiển hoàn thiện. CÓ Có bất thường gì ở cơ cấu nâng khay 2 không? → CÓ → Sửa lỗi của cơ chế. KHÔNG Thay thế động cơ nâng khay 2. [Quy trình 5] Cơ cấu nâng khay có hoạt động tốt không? → KHÔNG → Sửa chữa khiếm khuyết của cơ chế. CÓ, Công tắc phát hiện khay đến gần có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CB40
Bất thường động cơ căn chỉnh (phía sau): Động cơ căn chỉnh (phía sau) không chạy bình thường hoặc tấm căn chỉnh không di chuyển bình thường
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà hướng dẫn căn chỉnh (PI6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Hệ thống đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ căn chỉnh (M3) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Có vấn đề cơ học nào với đường chuyển động của hướng dẫn căn chỉnh không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ căn chỉnh không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC

Mã: CB50
Động cơ kim ghim bất thường: Động cơ kim ghim không chạy bình thường hoặc kim bấm không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Việc đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và kim bấm có bình thường không? → KHÔNG → Chỉnh lại hệ thống dây điện. CÓ, vấn đề có được giải quyết bằng cách thay kim bấm không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CB60
Động cơ chuyển kim bấm bất thường: Động cơ chuyển kim bấm không chạy bình thường hoặc Bộ bấm kim không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà thay đổi kim bấm (PI7) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Việc đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ chuyển kim bấm (M4) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Có vấn đề cơ học nào với đường chuyển động của kim bấm không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Hãy thử thay thế động cơ chuyển số ghim. Sự cố có được khắc phục không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CB70
Cảm biến phát hiện số lượng ngăn xếp bất thường
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Sự cố có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT nguồn của thiết bị không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Việc đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến độ cao (PS1) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Điện áp giữa J6-2 (+) và J6-4 (-) trên bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Điều chỉnh lại cảm biến độ cao. Thay thế cảm biến độ cao nếu nó vẫn gây ra sự cố. [Quy trình 2] Đầu nối J6 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện, J114 của cảm biến độ cao (PS1) hoặc đầu nối rơle J212 và J213 (Chỉ dành cho MJ-1027/1028) có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối (các) đầu nối. KHÔNG Điện áp giữa J6-2 (+) và J6-4 (-) trên bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Hệ thống đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến độ cao có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế cảm biến độ cao. [Quy trình 3] Sự cố có được giải quyết bằng cách điều chỉnh lại công tắc DIP không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Việc đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến độ cao (PS1) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Điện áp giữa J6-2 (+) và J6-4 (-) trên bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Thay thế cảm biến độ cao.

Mã: CB80
Sao lưu dữ liệu RAM bất thường: 1. Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT. 2. Giá trị tổng kiểm tra bất thường trên bo mạch PC của bộ điều khiển đấm được phát hiện khi nguồn được BẬT.
Biện pháp khắc phục:
Sự cố có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT nguồn của thiết bị không? → CÓ → Kết thúc. KHÔNG Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Thay bo mạch PC điều khiển đột lỗ.

Mã: CB90
Động cơ tấm đẩy giấy bất thường: Động cơ tấm đẩy giấy không chạy bình thường hoặc tấm đẩy giấy không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí chính của tấm đẩy giấy (PI14S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế truyền động đĩa đẩy giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ HẾT [Quy trình 2] Cảm biến vị trí trên cùng của tấm đẩy giấy (PI15S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. KHÔNG Có vấn đề gì với cơ cấu truyền động đĩa đẩy giấy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ HẾT [Quy trình 3] Cảm biến đồng hồ động cơ tấm đẩy giấy (PI1S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Có vấn đề gì với cơ cấu truyền động đĩa đẩy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CBA0
Động cơ khâu (phía trước) bất thường: Động cơ khâu (phía trước) không chạy bình thường hoặc cam quay không chuyển động bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Các đường khâu phía trước và phía sau và giá đỡ của chúng có được lắp đặt đúng cách không? → KHÔNG → Cài đặt chúng đúng cách. CÓ Các công tắc vị trí chính của đường may (MS7S / MS5S) trên các đường khâu phía trước và phía sau có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế đường khâu phía trước hoặc phía sau. CÓ Các đường khâu phía trước và phía sau có hoạt động theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay thế đường khâu phía trước hoặc phía sau. CÓ Kiểm tra hệ thống dây điện giữa máy khâu và bo mạch điều khiển máy khâu yên ngựa. Nếu không có vấn đề gì, hãy thay thế bo mạch điều khiển PC.

Mã: CBB0
Động cơ khâu (phía sau) bất thường: Động cơ khâu (phía sau) không chạy bình thường hoặc cam quay không chuyển động bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Các đường khâu phía trước và phía sau và giá đỡ của chúng có được lắp đặt đúng cách không? → KHÔNG → Cài đặt chúng đúng cách. CÓ Các công tắc vị trí chính của đường may (MS7S / MS5S) trên các đường khâu phía trước và phía sau có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế đường khâu phía trước hoặc phía sau. CÓ Các đường khâu phía trước và phía sau có hoạt động theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay thế đường khâu phía trước hoặc phía sau. CÓ Kiểm tra hệ thống dây điện giữa máy khâu và bo mạch điều khiển máy khâu yên ngựa. Nếu không có vấn đề gì, hãy thay thế bo mạch điều khiển PC.

Mã: CBC0
Bất thường động cơ căn chỉnh: Động cơ căn chỉnh không chạy bình thường hoặc tấm căn chỉnh không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh (PI5S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Mô tơ căn chỉnh (M5S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ cấu truyền động tấm căn chỉnh có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế mô tơ căn chỉnh (M5S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CBD0
Bất thường động cơ dẫn hướng: Động cơ dẫn hướng không chạy bình thường hoặc thanh dẫn hướng không chuyển động bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà hướng dẫn (PI13S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Động cơ dẫn hướng (M3S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ cấu dẫn động đĩa dẫn hướng có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ dẫn hướng (M3S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CBE0
Sự bất thường của động cơ gấp giấy: Động cơ gấp giấy không chạy bình thường hoặc con lăn gấp giấy không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đồng hồ động cơ gấp giấy (PI4S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Cảm biến vị trí nhà gấp giấy (PI21S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Mô tơ gấp giấy (M2S) có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế truyền động con lăn gấp giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế mô tơ gấp giấy (M2S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CBF0
Bất thường động cơ tấm định vị giấy: Động cơ tấm định vị giấy không chạy bình thường hoặc tấm định vị giấy không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà tấm định vị giấy (PI7S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Tấm định vị giấy có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế truyền động tấm định vị giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm định vị giấy (M4S) không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CC00
Sự bất thường của đầu nối cảm biến: Ngắt kết nối của từng đầu nối của cảm biến vị trí vị trí dẫn hướng, cảm biến vị trí chính tấm đẩy giấy và cảm biến vị trí dẫn đầu tấm đẩy giấy được phát hiện.
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí nhà hướng dẫn (PI13S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. CÓ Việc đấu dây giữa bộ cảm biến và bộ khâu yên xe có chính xác không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG CÓ 5V DC được cung cấp từ J9-7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên ngựa không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ J9-8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển khâu yên xe có được kết nối chính xác với đất không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ HẾT [Quy trình 2] Cảm biến vị trí chính của tấm đẩy giấy (PI14S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. CÓ Việc đấu dây giữa bộ cảm biến và bộ khâu yên xe có chính xác không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG CÓ 5V DC được cung cấp từ J9-10 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên ngựa không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ J9-11 trên bảng điều khiển máy khâu yên ngựa có được kết nối đúng cách với đất không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ HẾT [Quy trình 3] Cảm biến vị trí trên cùng của tấm đẩy giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. CÓ Việc đấu dây giữa bộ cảm biến và bộ khâu yên xe có chính xác không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG CÓ 5V DC được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ J9-14 trên bảng điều khiển máy khâu yên ngựa có được kết nối đúng cách với đất không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ KẾT THÚC

Mã: CC10
Bất thường microswitch: Bất kỳ công tắc cửa vào, công tắc cửa chuyển hàng và công tắc phát hiện đóng nắp trước đều được mở trong khi tất cả các nắp đang đóng.
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Bộ truyền động công tắc cho cửa vào có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Công tắc nắp đầu vào (MS1S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Đo điện áp của J10-8 trên bảng PC của bộ điều khiển máy khâu yên khi cửa vào mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến nắp đầu vào (PI9S) bị hỏng. Thay thế nó. CÓ Đo điện áp giữa J1-1 (+) và J1-2 (-) trên bảng PC bộ điều khiển máy khâu yên. Có phải là 24 V không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC điều khiển máy khâu yên. CÓ Kiểm tra hệ thống dây điện giữa J19 trên bảng PC của bộ điều khiển hoàn thiện và J1 trên bảng PC của bộ điều khiển khâu yên. Nếu không có vấn đề gì, hãy thay bo mạch PC điều khiển khâu yên xe. [Quy trình 2] Bộ truyền động công tắc cho cửa trước có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, Công tắc nắp trước (MS2S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Đo điện áp của J11-12 trên bảng PC của bộ điều khiển công tắc yên khi cửa trước được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến đóng / mở cửa trước bị hỏng. Thay thế nó. CÓ Thay thế bảng điều khiển máy khâu yên ngựa. [Quy trình 3] Bộ truyền động công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ, công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Đo điện áp của J11-9 trên bảng PC của bộ điều khiển máy khâu yên khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến nắp giao hàng (PI3S) bị hỏng. Thay thế nó. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển máy khâu yên xe.

Mã: CC20
Lỗi giao tiếp giữa Bộ hoàn thiện và phần Đường khâu yên: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa bảng PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và bảng PC của bộ điều khiển bộ khâu yên.
Biện pháp khắc phục:
Sự cố có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT công tắc nguồn của thiết bị không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Có dây nối giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và bảng PC của bộ điều khiển bộ khâu yên xe có được kết nối không? → CÓ → Kết nối dây. KHÔNG Đo điện áp giữa J3-2 (+) và J3-1 (-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Nó là DC 5V? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển máy khâu yên xe.

Mã: CC40
Bất thường động cơ xoay: Động cơ xoay không chạy bình thường hoặc bộ phận xoay không chuyển động bình thường.
Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Quay ngược lại động cơ xoay bằng tay. Hướng dẫn xích đu có di chuyển lên xuống không? → KHÔNG → Sửa cơ cấu xoay. CÓ Công tắc phát hiện đóng hướng dẫn xoay-2 (MS6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ Cảm biến mở hướng dẫn xoay (PI18) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Động cơ xoay (M7) quay ngược lại theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay thế động cơ. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 2] Công tắc vùng an toàn (MS3) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ, Công tắc vùng an toàn (MS3) có được nhấn chính xác không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Công tắc phát hiện đóng hướng dẫn xoay-2 (MS6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. CÓ, Công tắc phát hiện đóng hướng dẫn xoay-2 (MS6) có được nhấn chính xác không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Cảm biến đồng hồ động cơ xoay (PI20) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ MJ-1027/1028: Điện áp giữa J11-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J9-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Việc đấu dây giữa động cơ xoay và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ xoay.

Mã: CC50
Bất thường động cơ đăng kiểm ngang: Mô tơ đăng kiểm ngang không chạy bình thường hoặc dùi không chuyển động bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà đăng ký ngang (PI1P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Dây nối giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến vị trí nhà đăng ký ngang (PI1P) có đúng không? → KHÔNG → Chỉnh lại hệ thống dây điện. CÓ Có vấn đề gì với cơ chế đăng ký ngang không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ đăng ký ngang (M2P) không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay bo mạch PC của trình điều khiển đục lỗ không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CC60
Sự miêu tả:
Bất thường động cơ đột: Động cơ đột không chạy bình thường hoặc dùi không di chuyển bình thường.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đồng hồ động cơ đột lỗ ((PI2P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Cảm biến đồng hồ cơ đột (PI3P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Dây nối giữa cảm biến nhà đột (PI3P) không ) và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có chính xác không? → KHÔNG → Hiệu chỉnh hệ thống dây điện. CÓ Cơ cấu đột lỗ có bình thường không? → CÓ → Khắc phục cơ chế. KHÔNG Có vấn đề được giải quyết bằng cách thay thế động cơ đột lỗ (M1P) không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG vấn đề được giải quyết bằng cách thay thế bo mạch trình điều khiển đục lỗ? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Thay bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: CC80:
Bất thường động cơ căn chỉnh phía sau: Động cơ căn chỉnh phía sau không quay hoặc tấm căn chỉnh phía sau không chuyển động bình thường. [MJ-1029] Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà hướng dẫn căn chỉnh (PI29) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Hệ thống đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ căn chỉnh (M11) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Có vấn đề cơ học nào với đường chuyển động của hướng dẫn căn chỉnh không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ căn chỉnh không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC

Mã: CCC1
Lỗi giao tiếp giữa Bộ chèn và Bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
Dây nịt giữa bảng PC bộ điều khiển hoàn thiện và bảng điều khiển bộ chèn có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây nịt. CÓ Đầu ra 5V đến CN13-5 trên bảng điều khiển bộ chèn không? → CÓ → Thay thế bảng điều khiển bộ hoàn thiện. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: CCD1
Chèn EEPROM bất thường
Biện pháp khắc phục:
Mẫu dây dẫn xung quanh IC5 trên bảng điều khiển bộ chèn có bị ngắn mạch hoặc hở mạch không? → CÓ 1. Thay thế bảng điều khiển bộ chèn. 2. Thực hiện điều chỉnh âm lượng khay chèn.

Mã: CCE1
Chèn động cơ quạt bất thường
Biện pháp khắc phục:
Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ chèn và quạt bộ chèn có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây nịt. CÓ Mẫu dây dẫn xung quanh Q11, Q16 và CN8 trên bảng điều khiển bộ chèn có bị đoản mạch hoặc hở mạch không? → KHÔNG → Thay quạt chèn. CÓ Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: CD00
Hết thời gian chờ khởi tạo bằng laser: Điều khiển bằng laser không kết thúc trong khoảng thời gian khởi tạo.
Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây néo nào giữa bảng PLG và gương mạ, bảng PLG và bảng PC ổ đĩa laser và bảng PLG và bảng PC phát hiện H-Sync có bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG 1. Thay thế bảng PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học laser.

Mã: CD10
Bất thường động cơ ổ chổi làm sạch: Động cơ ổ chổi làm sạch không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bàn chải làm sạch, khoan vận chuyển mực phục hồi và khoan vận chuyển mực tái chế có bị khóa không (không có vật liệu lạ hoặc cặn bột mực trong cả bộ phận vận chuyển mực in tại bộ phận làm sạch và bộ phận tái chế bột mực). (2) Động cơ truyền động chổi quét làm sạch (M13) có bị ngắt kết nối không? (3) Kiểm tra xem đầu nối (CN337) trên bo mạch LGC và các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay không. (4) Thay thế mô tơ truyền động chổi quét làm sạch và mô tơ vận chuyển mực tái chế (M8). (5) Thay thế bảng LGC.

Mã: CD20
Sự bất thường của động cơ vận chuyển mực đã qua sử dụng: Động cơ vận chuyển mực đã qua sử dụng không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mũi khoan vận chuyển có bị khóa không (không có vật liệu ngoại lai hoặc cục mực). (2) Cảm biến phát hiện đầy túi mực (S11) có hoạt động bình thường không? (3) Mô tơ vận chuyển mực đã qua sử dụng (M9) có bị ngắt kết nối không? (4) Kiểm tra xem đầu nối (CN333) trên bo mạch LGC và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. (5) Thay thế động cơ vận chuyển mực đã sử dụng. (6) Thay thế bảng LGC.

Mã: CD30
Sự bất thường của động cơ vận chuyển mực tái chế: Động cơ vận chuyển mực tái chế không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mũi khoan vận chuyển bột mực tái chế có bị khóa không (không có vật liệu lạ hoặc cặn bột mực trong cả hai phần vận chuyển của bộ phận tái chế mực in). (2) Mô tơ vận chuyển mực tái chế (M8) có bị ngắt kết nối không? (3) Kiểm tra xem đầu nối (CN337) trên bo mạch LGC và các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay không. (4) Thay thế mô tơ vận chuyển mực tái chế. (5) Thay thế bảng LGC.

Mã: CD40
Túi mực đầy (đầy mực thải)
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra túi mực. • Túi mực có đầy không? (2) Kiểm tra cảm biến phát hiện đầy túi mực (S11). • Cảm biến phát hiện toàn âm có hoạt động bình thường không? • Đầu nối không bị ngắt kết nối? (3) Kiểm tra động cơ vận chuyển mực đã sử dụng. • Động cơ vận chuyển mực đã qua sử dụng có dẫn động được không? • Ròng rọc bên cạnh động cơ có trở nên nặng khi nó quay về hướng mũi tên (ngược chiều kim đồng hồ) không? (4) Thay thế bảng LGC. (5) Giải phóng bộ đếm trạng thái. • BẬT nguồn trong khi nhấn cả phím [0] và [8]. • Nhấn phím [START] sau khi nhập [476] bằng các phím kỹ thuật số. • Thay đổi bộ đếm trạng thái “1”, “2” hoặc “3” thành “0” và nhấn phím [SET] hoặc [INTERRUPT] (đã phát hành [CD4]). • Kiểm tra xem máy photocopy có chuyển sang trạng thái chờ bình thường hay không khi BẬT lại nguồn. • Trong trường hợp động cơ vận chuyển mực đã sử dụng không truyền động hoặc [CD4] không được nhả ra khi nguồn được BẬT trở lại, hãy thực hiện quy trình trên sau khi quay thủ công ròng rọc bên cạnh động cơ theo hướng mũi tên (ngược chiều kim đồng hồ) vài lần.

Mã: CD50
Đường dẫn tín hiệu động cơ web bất thường
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối của mô tơ web và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem dây nịt ở bộ nhiệt áp có bị hở mạch không. (3) Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch LGC và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. (4) Kiểm tra xem dây nối giữa đầu nối của bo mạch LGC và bộ nhiệt áp có bị hở mạch hay không. (5) Thay thế bảng LGC. (6) Thay thế bộ nhiệt áp.

Mã: CDE0
Bất thường động cơ cánh khuấy: Động cơ cánh khuấy không quay hoặc cánh khuấy không quay bình thường. [MJ-1029] Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí mái chèo (PI26) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Việc đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ cánh khuấy (M14) có đúng không? → CÓ → Chỉnh sửa hệ thống dây điện. KHÔNG Cơ chế truyền động cánh khuấy có bình thường không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ cánh khuấy không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC

Mã: CE50
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm bất thường: Giá trị đầu ra của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm nằm ngoài phạm vi quy định.
Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN338 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm (S7) có bị ngắt kết nối không? Dây nối giữa bo mạch LGC và cảm biến nhiệt độ / độ ẩm có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG 1. Kiểm tra kết nối của bảng KEY và bảng DSP. 2. Kiểm tra kết nối của bo mạch DSP và bo mạch LGC. 3. Thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: CE90
Sự bất thường của điện trở nhiệt trống: Giá trị đầu ra của điện trở nhiệt trống nằm ngoài phạm vi quy định.
Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN337 trên bo mạch LGC hay đầu nối của điện trở nhiệt trống bị ngắt kết nối? Dây nối giữa bo mạch LGC và điện trở nhiệt trống (THM5) có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG 1. Thay thế điện trở nhiệt trống. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: CF00
Phát hiện lỗi vị trí nhà của bộ thoát đai: Bộ thoát đai không rời khỏi vị trí nhà khi động cơ đai Knurled đã được điều khiển trong thời gian quy định. [MJ-1029] Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra cảm biến vị trí chính của đai Knurled (PI28). Cảm biến có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Dây nối giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ đai Knurled (M13) có bình thường không? → KHÔNG → Sửa chữa hệ thống dây điện. CÓ Có bất thường nào trong cơ cấu thoát đai không? → KHÔNG → Kiểm tra việc lắp ráp và sửa chữa cơ chế. CÓ Nó có cải thiện khi động cơ đai Knurled (M13) được thay thế không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ Kết thúc

Mã: CF10
Xử lý mã lỗi không xác định: Nếu động cơ của thiết bị phán đoán rằng một mã (lệnh) không phải là các mã lỗi đã xác định được gửi từ bộ hoàn thiện, thì đó coi đây là lỗi CF10.
Biện pháp khắc phục:
(1) Lỗi có được phục hồi khi nguồn của thiết bị được TẮT và sau đó BẬT trở lại không? (2) Nếu không như trong bước 1, hãy kiểm tra xem bo mạch LGC và bo mạch IPC có được kết nối chính xác hay không. (3) Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục ở bước 2, hãy kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trong bảng LGC, bảng IPC hoặc bảng điều khiển bộ hoàn thiện hay không. Nếu không, hãy thay thế bo mạch LGC, bo mạch IPC hoặc bo mạch điều khiển bộ hoàn thiện.

Mã: CF70
Bất thường động cơ vận chuyển mực in mới: Mô tơ vận chuyển mực in mới không chạy bình thường khi cung cấp mực in mới.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mũi khoan vận chuyển và cánh khuấy có bị khóa không (không có vật liệu lạ hoặc cặn bột mực trong cả hai phần vận chuyển mực in tại bộ phận làm sạch). (2) Động cơ vận chuyển mực in mới có bị ngắt kết nối không? (3) Kiểm tra xem đầu nối của bảng LGC và các Chân kết nối có bị ngắt kết nối không. (4) Thay động cơ vận chuyển mực in mới. (5) Thay thế bảng LGC.

Mã: CF80
Khóa động cơ phễu: Động cơ phễu không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mô tơ vận chuyển mực tái chế có bị khóa không (không có vật liệu không liên quan hoặc cặn bột mực trong cả hai phần vận chuyển mực in tại bộ phận hộp mực tái chế). (2) Có bị ngắt kết nối không? (3) Kiểm tra xem đầu nối của bảng LGC và các Chân kết nối có bị ngắt kết nối không. (4) Thay thế động cơ phễu. (5) Thay thế bảng LGC.

Hướng dẫn sửa các lỗi kẹt giấy máy photocopy Toshiba e-studio 555, 556, 656, 756.

  • Mã lỗi: E010

Giấy không đến được bộ cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp: Giấy đã đi qua bộ nhiệt áp sẽ không đến được cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển hoặc trong bộ nhiệt áp không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển nhiệt áp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển nhiệt áp. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Đai chuyển có hoạt động không? ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của dây đai vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. 7. Thay thế bảng LGC. CÓ, bộ điện từ ngón tay tách trống có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-111,161) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ngón tay tách trống điện từ có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN339 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra trạng thái cài đặt của trình dọn dẹp. 4. Đầu nối rơ le kết nối thiết bị làm sạch và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị dính mực không? 5. Thay thế bộ điện từ ngón tay tách trống. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem cảm biến đăng ký đã được lắp đặt đúng chưa. 3. Kiểm tra xem cơ cấu chấp hành đăng ký có hoạt động bình thường không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế cảm biến đăng ký. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ đăng ký hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108 / 158) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường nào trong khoảng trống giữa mô tơ đăng kiểm và trục đăng kiểm (kim loại) không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra tình trạng của con lăn đăng kiểm tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó. * Nếu lỗi [E010] do kẹt giấy bên dưới bộ lọc trống thường xảy ra do không đủ tách giấy khỏi trống quang dẫn, hãy đặt giá trị nhỏ hơn trong mã 08-841 và xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hãy chú ý đến khả năng truyền ở mép trên của giấy vì khả năng truyền này có thể bị thu hẹp một chút tùy thuộc vào môi trường và điều kiện mà thiết bị được đặt hoặc loại giấy được sử dụng. (Tham khảo 3.6.1 trong sách hướng dẫn này về các chi tiết của mã 08-841.)

Mã: E020
Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp sau khi mép trước của nó đã chạm đến cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vận chuyển nhiệt áp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển bộ nhiệt áp có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển nhiệt áp. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Là động cơ quay ngược chiều? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-126) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ vận chuyển ngược có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay bo mạch LGC CÓ 1. Kiểm tra xem ngón tay tách của bộ nhiệt áp có hoạt động bình thường không. 2. Thay thế bảng LGC

Mã: E030
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển giấy của thiết bị khi BẬT nguồn.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến trong khu vực gây nhiễu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Thay thế bo mạch LGC.
Khu vực đăng ký Cảm biến đăng ký 03- [FAX] BẬT / [4] / [E] Khu vực thoát / Đảo chiều Cảm biến thoát 03- [FAX] TẮT / [7] / [B] Cảm biến lùi-1 03- [FAX] TẮT / [ 7] / [E] Cảm biến lùi-2 03- [FAX] TẮT / [7] / [D] Cảm biến vận chuyển bộ sấy 03- [FAX] TẮT / [7] / [C] Vùng vận chuyển ngược Cảm biến vận chuyển ngang-1 03 – [FAX] TẮT / [9] / [F] Cảm biến vận chuyển ngang-2 03- [FAX] TẮT / [9] / [G] Cảm biến vận chuyển ngang-3 03- [FAX] TẮT / [9] / [H ] Khu vực nạp giấy Cảm biến nạp ngăn kéo thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [1] / [D] Cảm biến nạp ngăn kéo thứ hai 03- [FAX] TẮT / [2] / [D] Ngăn kéo thứ 3 / cảm biến cấp giấy LCF 03- [ FAX] TẮT / [3] / [D] Cảm biến nạp ngăn kéo thứ 4 03- [FAX] TẮT / [4] / [D] Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [1] / [C] Vận chuyển ngăn kéo thứ hai cảm biến 03- [FAX] TẮT / [2] / [C] Ngăn kéo thứ 3 / cảm biến vận chuyển LCF song song 03- [FAX] TẮT / [3] / [C] Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 03- [FAX] TẮT / [4] / [C] Cảm biến vận chuyển trung gian 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]

Mã: E061
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ nhất: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
Nếu còn bất kỳ giấy nào trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E062
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 2: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 2 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
Nếu còn bất kỳ giấy nào trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E063
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 3: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
Nếu còn bất kỳ giấy nào trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E064
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 4: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
Nếu còn bất kỳ giấy nào trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E065
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích thước giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E090
Kẹt độ trễ dữ liệu hình ảnh: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh được in.
Biện pháp khắc phục:
1. Lấy giấy còn lại phía trước cảm biến đăng ký. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại. 4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bảng SYS, bảng SLG và bảng PLG có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. 6. Kiểm tra xem bộ nhớ trang có được kết nối với đầu nối trên bo mạch SYS đúng cách hay không. 7. Thay thế bộ nhớ trang. 8. Kiểm tra xem các dây kết nối bảng SYS, bảng SLG và bảng PLG có bị hở không. 9. Thay thế ổ cứng, bảng SYS, bảng SLG và bảng PLG.

Mã: E091
Kẹt thời gian chờ khác: Thiết bị không hoạt động bình thường do bất thường xảy ra trên giao diện giữa bo mạch SYS và phần sụn động cơ.
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại. 4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bảng SYS, bảng SYSIF, bảng SLG và bảng PLG có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. 6. Kiểm tra xem bộ nhớ trang có được kết nối với đầu nối trên bo mạch SYS đúng cách hay không. 7. Thay thế bộ nhớ trang. 8. Kiểm tra xem các dây kết nối bảng SYSIF, bảng SLG và bảng PLG có bị hở không. 9. Thay thế ổ cứng, bảng SYS, bảng SLG và bảng PLG.

Mã: E0A0
Kẹt thời gian chờ sẵn sàng vận chuyển hình ảnh: Không thể gửi dữ liệu hình ảnh được in.
Biện pháp khắc phục:
1. Lấy giấy còn lại phía trước cảm biến đăng ký. 2. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: E110
Kẹt vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã qua phần vận chuyển ngược không đến được cảm biến đăng ký trong khi in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. CÓ Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) KHÔNG → Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế con lăn đăng ký (cao su) nếu không được giải quyết.

Mã: E120:
Nạp sai khay tay (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy được nạp ra khỏi khay nạp tay không đến được cảm biến đăng ký.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp bộ phận vòng tay. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của thanh dẫn bên của bộ phận rẽ nhánh có quá hẹp không? Giấy có bị lệch không? → CÓ → Khớp chiều rộng của thanh dẫn bên và chiều rộng của giấy. KHÔNG Bộ ly hợp nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204) Cảm biến nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [6] / [G]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp rẽ và cảm biến nạp phụ có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp nạp vòng tay và cảm biến vòng tua. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra con lăn vận chuyển rẽ nhánh, con lăn tách và tách thức ăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng.

Mã: E130
Nạp sai ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến được cảm biến nạp của ngăn thứ nhất): Giấy không đến được với cảm biến nạp của ngăn thứ nhất trong quá trình nạp ở ngăn thứ nhất.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ nhất có quá hẹp không? Có bị xiên giấy không? → CÓ → Vừa với chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-201) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra trục nạp ngăn kéo thứ nhất, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E140
Nạp sai ngăn kéo thứ 2 (giấy không đến được cảm biến nạp của ngăn thứ 2): Giấy không đến được với cảm biến nạp của ngăn thứ 2 trong quá trình nạp ở ngăn thứ 2.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo. Có giấy nào ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn thứ hai. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 2 có quá hẹp không? Có bị xiên giấy không? → CÓ → Vừa với chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-202) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ 2. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra trục nạp ngăn kéo thứ 2, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E150
Nạp nhầm ngăn thứ 3 (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF của Tandem): Giấy không đến được ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF của Tandem trong khi nạp ở ngăn thứ 3.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước ngăn thứ 3 / cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF Tandem không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [3] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn thứ 3 có quá hẹp không? Có bị xiên giấy không? → CÓ → Vừa với chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Ngăn ly hợp cấp 3 ngăn kéo / Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209 (kiểu Tandem LCF) và 03-226 (kiểu ngăn thứ 4)) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn thứ 3 / ly hợp nguồn LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp nạp LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / trục lăn Tandem LCF, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E160
Nạp sai ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến nạp của ngăn thứ 4): Giấy không đến được với cảm biến nạp của ngăn thứ 4 trong quá trình nạp ở ngăn thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có bất kỳ giấy nào ở phía trước của cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 4 không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [4] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn thứ 4. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 4 có quá hẹp không? Có bị xiên giấy không? → CÓ → Vừa với chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-228) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ 4. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra trục nạp ngăn kéo thứ 4, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E180
Nạp giấy sai tùy chọn LCF (giấy không tiếp cận với cảm biến nạp LCF tùy chọn): Giấy không tiếp cận với cảm biến nạp LCF tùy chọn trong quá trình nạp giấy tại tùy chọn LCF.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp trước LCF. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp LCF không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối J850 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế cảm biến nguồn cấp LCF. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận chuyển LCF bên ngoài có dẫn động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-122 / 172) ll → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối J854 trên bo mạch có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem có bất thường nào ở bộ phận truyền động vận tải không. CÓ Bộ ly hợp thức ăn chăn nuôi LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-272) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối J851 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN346 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế ly hợp nguồn cấp LCF. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem có bất thường nào ở bộ phận truyền động vận tải không. 2. Kiểm tra trục lăn cấp liệu LCF, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E190
Nạp sai Tandem LCF (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF của Tandem): Giấy không đến được với cảm biến nạp LCF của ngăn kéo thứ 3 trong quá trình nạp tại Tandem LCF.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước ngăn thứ 3 / cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF Tandem không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [3] / [D]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn thứ 3 có quá hẹp không? Có bị xiên giấy không? → CÓ → Vừa với chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Ngăn ly hợp cấp 3 ngăn kéo / Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209 (kiểu Tandem LCF) và 03-226 (kiểu ngăn thứ 4)) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn thứ 3 / ly hợp nguồn LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp nạp LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / trục lăn Tandem LCF, trục lăn tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi quy định hay không.

Mã: E200
Kẹt vận chuyển ngăn thứ nhất (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn thứ nhất không đến được với cảm biến đăng ký trong quá trình nạp ở ngăn thứ nhất.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → 1. Có bị tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 7. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E201
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ nhất sẽ không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp ở ngăn thứ nhất.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E210
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 2 (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn thứ nhất không đến được với cảm biến đăng ký trong quá trình nạp ở ngăn thứ hai.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → 1. Có bị tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 7. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E211
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 2 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp ở ngăn thứ hai.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E220
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ nhất trong quá trình nạp giấy ở ngăn kéo thứ hai.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau: 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E230
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ nhất sẽ không đến được cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ nhất trong quá trình nạp giấy ở ngăn thứ nhất.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần.

Mã: E240
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 trong quá trình nạp giấy ở ngăn kéo thứ 2.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần.

Mã: E250
Tùy chọn kẹt giấy vận chuyển LCF (giấy không tiếp cận với tùy chọn cảm biến vận chuyển LCF): Giấy không đạt đến cảm biến vận chuyển LCF tùy chọn trong quá trình nạp giấy tại tùy chọn LCF.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần.

Mã: E260
Tùy chọn kẹt giấy vận chuyển LCF (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất sẽ không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình nạp giấy tại Tùy chọn LCF.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào trước cảm biến đăng ký khi mở nắp bộ phận rẽ nhánh không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối J341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận chuyển LCF bên ngoài có dẫn động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-122 / 172) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối J854 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem có bất thường nào ở bộ phận truyền động vận tải không. CÓ Bộ ly hợp nguồn cấp LCF bên ngoài có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-272) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối ly hợp LCF bên ngoài có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN346 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF và LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp LCF bên ngoài. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển LCF bên ngoài có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-273) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp LCF bên ngoài có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN346 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF và LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp LCF bên ngoài. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ Mép giấy phía trên không tiếp cận với cảm biến thoát bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ 1. Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần. 2. Kiểm tra xem có bất thường nào ở bộ phận truyền động vận tải không. 3. Kiểm tra tình trạng của con lăn cấp LCF bên ngoài và con lăn tách và làm sạch hoặc thay thế chúng. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E261
Tùy chọn Kẹt vận chuyển LCF (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất sẽ không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp giấy tại Tùy chọn LCF.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E2A1
Kẹt vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua phần đảo ngược và phần vận chuyển ngang không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình in hai mặt
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E300
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 3 (giấy không đạt cảm biến đăng ký): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình nạp ở ngăn thứ 3.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → 1. Có bị tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 7. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E301
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 3 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp ở ngăn thứ ba.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem kết nối của cảm biến vận chuyển trung gian bị ngắt kết nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem kết nối CN327 trên bảng LGC bị ngắt kết nối. 3. Kiểm tra xem kết nối trên động cơ vận chuyển ban lái xe PC bị ngắt kết nối. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E310
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 3 (giấy không đến cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất trong quá trình nạp giấy ở ngăn thứ 3.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau: 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E320
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 3 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn thứ 2): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của ngăn kéo thứ 3 không đến được với cảm biến vận chuyển của ngăn thứ 2 trong quá trình nạp ở ngăn thứ 3.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [C] ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không. trên bảng LGC đã bị ngắt kết nối 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai. 6. Thay thế bo mạch LGC. các bộ ly hợp bị ngắt kết nối 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch không hoặc bị hở mạch 5. Thay thế ly hợp vận chuyển (dưới / giữa) 6. Thay bo mạch LGC. CÓ 1. Kiểm tra ống dẫn ion của trục nạp, trục tách và trục nạp của mỗi nguồn giấy, và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E330
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 4 (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn thứ nhất sẽ không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình nạp ở ngăn thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → 1. Có bị tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 7. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E331
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp ở ngăn thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E340
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ 2 không đến được với cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ nhất trong quá trình nạp giấy ở ngăn kéo thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau: 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E350
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn thứ 2): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của ngăn kéo thứ 3 không đến được với cảm biến vận chuyển của ngăn thứ 2 trong quá trình nạp ở ngăn thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [C] ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không. trên bảng LGC đã bị ngắt kết nối 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai. 6. Thay thế bo mạch LGC. các bộ ly hợp bị ngắt kết nối 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch không hoặc bị hở mạch 5. Thay thế ly hợp vận chuyển (dưới / giữa) 6. Thay bo mạch LGC. CÓ 1. Kiểm tra ống dẫn ion của trục nạp, trục tách và trục nạp của mỗi nguồn giấy, và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E360:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 không đến được ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem trong quá trình nạp giấy ở ngăn kéo thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước ngăn thứ 3 / cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF Tandem không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [2] / [D]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 3 / ngăn kéo Tandem LCF. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E370
Kẹt vận chuyển ngăn thứ 3 (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của Tandem): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF của Tandem không đến được ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của Tandem trong quá trình nạp ở ngăn thứ 3.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần.

Mã: E380
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 trong quá trình nạp giấy ở ngăn kéo thứ 4.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế các ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang sử dụng, và thay thế chúng nếu cần

Mã: E3C0
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đạt đến cảm biến đăng ký): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình nạp giấy tại LCF Tandem.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ↓ → NO → 1. Có bị tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế bảng LGC. 7. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.

Mã: E3C1
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất sẽ không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp tại Tandem LCF.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ, Bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động tốt không.

(Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mép giấy đầu tiên không chạm đến cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau. 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A]) ll → NO → 1. Có tích tụ bụi giấy trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận tải có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → NO → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận tải. 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Thay thế bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E3D0:
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất trong quá trình nạp giấy tại Tandem LCF.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Mở nắp chống kẹt giấy. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau: 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. 5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn tiếp theo của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.

Mã: E3E0
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được với cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của Tandem không đến được với cảm biến vận chuyển của ngăn thứ 2 trong quá trình nạp tại Tandem LCF.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra các thao tác sau 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nếu giấy bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [2] / [C] ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không. trên bảng LGC đã bị ngắt kết nối 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ hai. 6. Thay thế bo mạch LGC. các bộ ly hợp bị ngắt kết nối 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch không hoặc bị hở mạch 5. Thay thế ly hợp vận chuyển (dưới / giữa) 6. Thay bo mạch LGC. CÓ 1. Kiểm tra ống dẫn ion của trục nạp, trục tách và trục nạp của mỗi nguồn giấy, và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E3F0
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF của Tandem): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF của Tandem không đến được ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem trong quá trình nạp tại Tandem LCF.
Biện pháp khắc phục:
(Trang đầu tiên của bản in) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp tiếp cận kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra các phần sau.) 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210 / 225/229/230/231) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng, và thay thế chúng nếu cần (Trang thứ hai trở lên của quá trình in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến thoát nhiệt áp. ↓ → CÓ → Có bất kỳ hư hỏng nào trên giấy không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.) 1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch hay không và sửa nó nếu nó bị lệch. 2. Kiểm tra số lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có phải là giấy in ở mặt sau không. 4. Kiểm tra xem chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [A], OFF / [1] / [C], OFF / [2] / [C], OFF / [3] / [C], OFF / [4] / [C]) ↓ → NO → 1. Có phải bụi giấy tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem dây nịt không bị hư hỏng. 4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục lăn cấp liệu, trục lăn tách và trục nạp của ngăn kéo đang được sử dụng và thay thế chúng nếu cần.

Mã: E410
Nắp trước bị kẹt: Nắp trước đã bị mở trong quá trình in.
Biện pháp khắc phục:
Nắp trước có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. NO Có phải điện áp 24V được cung cấp từ bộ nguồn không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [H]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24 V có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN344 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E440
Nắp dưới bên phải (nắp nạp) bị kẹt mở: Nắp nạp đã mở ra trong khi in.
Biện pháp khắc phục:
Nắp nguồn cấp dữ liệu có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Công tắc cửa bên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [2] / [A]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nắp nạp có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN304 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến nắp nạp. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E450
Kẹt nắp bên của Option LCF mở: Nắp bên của Option LCF đã mở ra trong khi in.
Biện pháp khắc phục:
Nắp trước LCF có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Công tắc đóng / mở nắp bên LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [B]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp bên LCF có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN100 hoặc CN106 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN338 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6. Thay thế công tắc đóng / mở nắp bên LCF. 7. Thay thế bảng LCF. 8. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Thay thế bảng LCF. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: E460
Nắp trung tâm bên phải (nắp bộ phận nạp tay) bị kẹt mở: Nắp bộ phận nạp giấy tay đã mở ra trong khi in.
Biện pháp khắc phục:
Nắp bộ phận nạp liệu có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp bộ phận nạp giấy tay. KHÔNG Cảm biến nắp đậy bộ phận nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG] TẮT / [6] / [H]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nắp đậy bộ nạp phụ có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN338 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế cảm biến nắp bộ phận nạp phụ. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E470
Nắp dưới bên trái (nắp thoát) bị kẹt mở: Nắp thoát đã mở ra trong khi in.
Biện pháp khắc phục:
Nắp thoát có đóng không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. NO Có phải điện áp 24V được cung cấp từ bộ nguồn không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [9] / [H]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối nguồn điện 24V có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN344 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ, Công tắc nắp thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [A] ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của công tắc nắp thoát có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 có bật không bảng LGC đã bị ngắt kết nối. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị ngắn hoặc hở mạch hay không 5. Thay thế công tắc nắp thoát 6. Thay thế bo mạch LGC CÓ Thay bo mạch LGC.

Mã: E510:
Kẹt giấy vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến cảm biến đảo ngược-2): Giấy đã qua cảm biến đảo ngược-1 không đến được cảm biến đảo ngược-2 trong khi in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp thoát. Có giấy nào phía trước cảm biến lùi-2 không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến lùi-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [G]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi-1 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến lùi-1. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Bộ ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-222) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Mylar ở phần ngược lại có bình thường không? → KHÔNG → Thay thế Mylar. CÓ Kiểm tra tình trạng của con lăn tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E511
Kẹt giấy vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến cảm biến vận chuyển ngang-1): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngược-2 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-1 trong quá trình in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào ở phần ngược lại khi nắp thoát được mở không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngang-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [9] / [F]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-1 có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngang-1. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Con lăn vận chuyển 1/2 ở phần vận chuyển ngang có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-110 / 220) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của bộ phận vận chuyển ngang và bộ ly hợp lái xe-1 và bộ phận vận chuyển ngang dẫn động bộ ly hợp-2 không bị ngắt kết nối. 2. Kiểm tra xem các đầu nối của bộ phận vận chuyển ngang và bộ ly hợp dẫn động ly hợp-1 và bộ phận vận chuyển ngang dẫn động bộ ly hợp-2 không bị kết nối sai (ly hợp truyền động: đen-đen, ly hợp vận chuyển 1: màu xanh). 3. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 6. Thay ly hợp dẫn động vận chuyển và ly hợp vận chuyển 1. 7. Thay bo mạch LGC. 8. Kiểm tra xem đai thời gian mặt trước đã được đeo đúng cách chưa. 9. Kiểm tra trạng thái lắp đặt của bộ phận vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-1. CÓ Kiểm tra tình trạng của các con lăn ở phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế chúng.

Mã: E512
Kẹt vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngang-2): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngang-1 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-2 trong quá trình in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào ở phần ngược lại khi nắp thoát được mở không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngang-2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [9] / [G]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-2 có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngang-2. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Con lăn vận chuyển 3/4 ở phần vận chuyển ngang có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-110 / 221) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem các đầu nối của bộ phận vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-1 và bộ phận vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-3 có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem các đầu nối của phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-1 và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-3 có bị kết nối sai không (ly hợp truyền động: đen đen, ly hợp vận chuyển 2: đen) 3. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên LGC bo mạch không bị ngắt kết nối. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 6. Thay thế bộ phận vận chuyển ngang và bộ ly hợp lái xe-1 và bộ phận vận chuyển ngang dẫn động bộ ly hợp-2. 7. Thay thế bảng LGC. 8. Kiểm tra xem đai thời gian mặt trước đã được đeo đúng cách chưa. CÓ Kiểm tra tình trạng của các con lăn ở phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế chúng

Mã: E540
Kẹt vận chuyển trong quá trình in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngang-3): Giấy đã đi qua cảm biến vận chuyển ngang-2 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-3 trong quá trình in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
(Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [9] / [H]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-3 có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngang-3. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra tình trạng của con lăn tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E550
Kẹt giấy còn lại tại đường vận chuyển giấy: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển giấy khi quá trình in kết thúc. (Kẹt giấy do nạp nhiều giấy)
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến trong khu vực gây nhiễu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem có bất kỳ giấy nào được nạp từ ngăn kéo không. 2. Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Cảm biến đăng ký 03- [FAX] BẬT / [4] / [E] Khu vực thoát / Đảo chiều Cảm biến thoát 03- [FAX] TẮT / [7] / [B] Cảm biến lùi-1 03- [FAX] TẮT / [ 7] / [E] Cảm biến lùi-2 03- [FAX] TẮT / [7] / [D] Cảm biến vận chuyển bộ sấy 03- [FAX] TẮT / [7] / [C] Vùng vận chuyển ngược Cảm biến vận chuyển ngang-1 03 – [FAX] TẮT / [9] / [F] Cảm biến vận chuyển ngang-2 03- [FAX] TẮT / [9] / [G] Cảm biến vận chuyển ngang-3 03- [FAX] TẮT / [9] / [H ] Khu vực nạp giấy Cảm biến nạp ngăn kéo thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [1] / [D] Cảm biến nạp ngăn kéo thứ hai 03- [FAX] TẮT / [2] / [D] Ngăn kéo thứ 3 / cảm biến cấp giấy LCF 03- [ FAX] TẮT / [3] / [D] Cảm biến nạp ngăn kéo thứ 4 03- [FAX] TẮT / [4] / [D] Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất 03- [FAX] TẮT / [1] / [C] Vận chuyển ngăn kéo thứ hai cảm biến 03- [FAX] TẮT / [2] / [C] Ngăn kéo thứ 3 / cảm biến vận chuyển LCF song song 03- [FAX] TẮT / [3] / [C] Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 03- [FAX] TẮT / [4] / [C] Cảm biến vận chuyển trung gian 03- [FAX] TẮT / [1] / [A]

Mã: E570:
Kẹt giấy vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đạt đến cảm biến đảo ngược-1): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển của bộ nhiệt áp không đến được cảm biến đảo ngược-1 trong quá trình in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào trước cảm biến đăng ký khi nắp thoát được mở không? → KHÔNG → Lấy giấy ra. CÓ Cảm biến lùi 1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi-1 có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có không bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cảm biến lùi-1. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Là động cơ chạy ngược chiều? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-126) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ vận chuyển ngược có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có không bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay moter ngược. 6. Thay thế YES board LGC là cổng Solenoid làm việc? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-274) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cổng điện từ có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có không bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cổng điện từ. 6. Thay thế bo mạch LGC CÓ 1. Kiểm tra xem không có tải cơ học nào ở cổng thoát / đảo chiều. 2. Kiểm tra myler ở phần ngược lại và làm sạch hoặc thay thế nó.

Mã: E580
Giấy dừng ở phần đảo ngược: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến lùi-1 hoặc cảm biến lùi-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến lùi-1 hoặc cảm biến lùi-2.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào ở phần ngược lại khi nắp thoát được mở không? → KHÔNG → CÓ Cảm biến lùi- 1/2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [7] / [D], [7] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi 1/2 không bị ngắt kết nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cảm biến lùi- 1/2. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có đúng không. 2. Kiểm tra tình trạng của con lăn ở phần ngược lại và làm sạch hoặc thay thế nó. 3. Kiểm tra xem không có tải trọng cơ học nào ở trục cuốn theo và không có bất thường nào ở bộ xử lý. 4. Kiểm tra xem việc điều chỉnh tốc độ động cơ đảo ngược (05-453 / 454/456) có phù hợp không. 5. Thay thế cảm biến lùi-2 nếu nó bị hỏng nặng.

Mã: E590
Giấy dừng ở phần thoát: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến thoát sau khi mép trên của nó đã chạm đến cảm biến thoát.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào ở phần ngược lại khi nắp thoát được mở không? → KHÔNG → Lấy giấy ra. CÓ Động cơ thoát ra có lái không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-120) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN336 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị chập hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ 1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có đúng không. 2. Kiểm tra xem không có bất thường và vật liệu bất thường ở thanh dẫn hướng và bộ phận dẫn hướng phía trước con lăn thoát. 3. Kiểm tra xem không có tải cơ học nào ở trục cuốn theo lối ra.

Mã: E5A0
Giấy không đạt đến cảm biến thoát: Cạnh trên của giấy không tiếp cận với cảm biến thoát.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế cảm biến thoát. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ <Xả đơn giản> Cổng điện từ có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-274) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cổng điện từ có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt không bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC không bị đoản mạch hoặc hở mạch. 5. Thay thế bảng LGC. CÓ Thay thế bo mạch LGC. <Xả đảo chiều> 1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có chính xác không. 2. Kiểm tra xem không có bất thường và vật liệu bất thường ở thanh dẫn hướng và bộ phận dẫn hướng phía trước con lăn thoát. * Thực hiện 05-447 đối với giấy dày để tăng giá trị lên 2 đến 4.

Mã: E712
Kẹt giấy không đạt đến cảm biến đăng ký ban đầu: Giấy ban đầu được nạp từ khay nạp ban đầu không đến được cảm biến đăng ký ban đầu.
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch trục nạp, trục nạp và trục tách nếu chúng bị ố vàng. 2. Làm phẳng bản gốc nếu nó bị gấp hoặc cong quá mức và đặt nó lại. 3. Cảm biến đăng ký gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [H]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 7. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 6. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên RADF bo mạch bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đăng ký ban đầu hoặc dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 5. Thay thế cảm biến đăng ký ban đầu. 6. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 7. Thay trục nạp, trục nạp và trục tách nếu chúng bị mòn.

Mã: E714
Kẹt nhận tín hiệu nạp: Tín hiệu nạp được nhận ngay cả khi không có bản gốc nào tồn tại trên khay nạp ban đầu.
Biện pháp khắc phục:
1. Cảm biến trống ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [B]) 2. Kiểm tra xem cần gạt của cảm biến trống ban đầu có hoạt động bình thường không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến rỗng ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến trống ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E721
Kẹt giấy không tiếp cận cảm biến bắt đầu đọc ban đầu: Bản gốc không tiếp cận cảm biến bắt đầu đọc ban đầu sau khi nó đã vượt qua cảm biến đăng ký ban đầu (khi quét mặt ngược) hoặc cảm biến đảo ngược (khi quét mặt ngược).
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đăng ký gốc, con lăn chuyển trung gian, con lăn khởi động đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký ngược nếu chúng bị ố vàng. 2. Cảm biến bắt đầu đọc ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [G]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 8. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 7 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến bắt đầu đọc ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thực hiện điều chỉnh tự động của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 5. Thực hiện điều chỉnh thủ công của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu. 6. Thay thế cảm biến đọc ban đầu, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 7. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 8. Thay thế con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn khởi động đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký ngược nếu chúng bị mòn.

Mã: E722
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát gốc (trong khi quét): Bản gốc đã qua cảm biến đọc không đến được cảm biến thoát ban đầu khi nó được vận chuyển từ phần quét sang phần thoát.
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đầu đọc và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị ố vàng. 2. Cảm biến thoát gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [E]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối ra ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến lối ra ban đầu 5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay thế con lăn đầu đọc và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị mòn.

Mã: E724
Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký ban đầu: Cạnh sau của tài liệu gốc không vượt qua cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch trục đăng ký ban đầu nếu nó bị ố vàng. 2. Cảm biến đăng ký gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [H]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đăng ký ban đầu hay dây nịt bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến đăng ký ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay thế trục đăng ký ban đầu nếu nó bị mòn.

Mã: E725
Dừng kẹt ở cảm biến bắt đầu đọc: Cạnh sau của tài liệu gốc không vượt qua cảm biến đọc sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đăng ký gốc, con lăn chuyển trung gian, con lăn khởi động đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký ngược nếu chúng bị ố vàng. 2. Cảm biến bắt đầu đọc ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [G]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 8. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 7 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến bắt đầu đọc ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thực hiện điều chỉnh tự động của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 5. Thực hiện điều chỉnh thủ công của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu. 6. Thay thế cảm biến đọc ban đầu, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động của cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 7. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 8. Thay thế con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn khởi động đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký ngược nếu chúng bị mòn.

Mã: E726
Giao thông / lối ra nhận tín hiệu kẹt trong trạng thái chờ ADF
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trong RADF không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Kiểm tra xem có giấy nào trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 3. Nếu vẫn xảy ra kẹt, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: E727
Kẹt không đạt đến cảm biến kết thúc đọc ban đầu
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điều chỉnh vị trí RADF. “3.12.1 Điều chỉnh vị trí RADF” 2. Kiểm tra Điều chỉnh của Khay nạp tài liệu tự động đảo chiều (RADF). “3.12 Điều chỉnh RADF” 3. Làm sạch con lăn bắt đầu đọc và con lăn kết thúc đọc nếu chúng bị ố vàng. 4. Cảm biến kết thúc đọc ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [5] / [D]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 8. Nếu không, hãy kiểm tra 5 đến 7 bên dưới. 5. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến cuối đọc ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 6. Thay thế cảm biến kết thúc đọc ban đầu. 7. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 8. Thay con lăn bắt đầu đọc và con lăn kết thúc đọc nếu chúng bị mòn.

Mã: E729
Đầu đọc bản gốc của cảm biến giấy còn lại kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đầu đọc nếu nó bị ố vàng. 2. Cảm biến kết thúc đọc ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX] / ON / [5] / [D]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu đọc ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế cảm biến kết thúc đọc ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay thế con lăn đầu đọc nếu nó bị mòn.

Mã: E731
Dừng kẹt ở cảm biến thoát ban đầu: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến thoát ban đầu sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn thoát và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị ố vàng. 2. Cảm biến thoát gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [E]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối ra ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến lối ra ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay thế con lăn thoát và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị mòn.

Mã: E744
Dừng kẹt ở lối ra / cảm biến lùi ban đầu
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn trung gian lối ra / đảo ngược nếu nó bị ố vàng. 2. Cảm biến thoát / lùi ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX] / ON / [5] / [B]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi lối ra / cảm biến lùi ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế cảm biến thoát / lùi ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay con lăn trung gian lối ra / đảo ngược, nếu nó bị mòn.

Mã: E745
Kẹt xe không đạt lối ra ban đầu / cảm biến lùi
Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn trung gian thoát nếu nó bị ố vàng. 2. Cảm biến thoát / lùi ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX] / ON / [5] / [B]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi lối ra / cảm biến lùi ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế cảm biến thoát / lùi ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Thay thế con lăn trung gian lối ra, nếu nó bị mòn.

Mã: E746
Giấy thoát gốc / cảm biến đảo ngược còn lại kẹt giấy
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E762
Giấy đăng ký gốc còn kẹt giấy cảm biến
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E770
Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-1 giấy còn lại kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E771
Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-2 giấy còn lại kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E772
Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-3 giấy còn lại kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E773
Giấy cảm biến vận chuyển trung gian gốc còn lại kẹt giấy
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E774
Bản gốc đọc cảm biến bắt đầu kẹt giấy còn lại
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E775
Bản gốc đọc hết giấy sensot kẹt giấy còn lại
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E777
Giấy cảm biến thoát gốc còn lại kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX] / ON / [5] / [B], [E762]: [FAX] / ON / [7] / [H], [E770]: [FAX] / ON / [8] / [F], [E771]: [FAX] / ON / [8] / [G], [E772]: [FAX] / ON / [8] / [H], [E773] : [FAX] / ON / [7] / [F], [E774]: [FAX] / ON / [7] / [G], [E775]: [FAX] / ON / [5] / [D] , [E777]: [FAX] / ON / [7] / [E] 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hay dây nịt bị hở mạch. Đúng nếu trường hợp này xảy ra. 4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E860
Nắp tiếp cận kẹt gốc mở: Nắp truy cập kẹt gốc đã mở ra trong quá trình vận hành RADF.
Biện pháp khắc phục:
1. Đóng nắp tiếp cận kẹt giấy ban đầu hoặc bộ phận đảo ngược ban đầu nếu chúng được mở ra. Loại bỏ nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng chúng. 2. Cảm biến đóng / mở nắp truy cập kẹt gốc và cảm biến đóng / mở nắp đậy ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) Cảm biến đóng / mở nắp tiếp cận kẹt gốc: 03- [FAX] ON / [7] / [C], Cảm biến đóng / mở bộ revese gốc: 03- [FAX] ON / [5] / [C] * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy đánh dấu từ 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng / mở nắp truy cập kẹt ban đầu, cảm biến đóng / mở bộ revese ban đầu hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến đóng / mở nắp truy cập kẹt gốc hoặc cảm biến đóng / mở nắp ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E870:
Kẹt mở RADF: RADF đã mở trong quá trình hoạt động của RADF.
Biện pháp khắc phục:
1. Đóng RADF nếu nó được mở. Loại bỏ nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng nó. 2. Cảm biến đóng / mở RADF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [D]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra 3 đến 5 bên dưới. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng / mở RADF hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến đóng / mở RADF. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356). 6. Cảm biến đóng / mở RADF có được điều chỉnh trong phạm vi quy định không?

Mã: E871
Nắp đậy kẹt giấy ở trạng thái sẵn sàng đọc: Kẹt giấy do mở Nắp đậy tiếp cận kẹt giấy gốc hoặc nắp trước trong khi RADF đang đợi tín hiệu bắt đầu quét từ thiết bị.
Biện pháp khắc phục:
1. Đóng nắp tiếp cận kẹt giấy gốc hoặc nắp trước nếu chúng được mở ở trạng thái sẵn sàng đọc. 2. Cảm biến nắp truy cập kẹt gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [7] / [C]) 3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến nắp truy cập kẹt gốc hay dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có. 4. Thay thế cảm biến nắp tiếp cận kẹt ban đầu. 5. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).

Mã: E890
ADF hết thời gian kẹt
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy nào trong RADF không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Kiểm tra xem có giấy nào trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 3. Nếu vẫn xảy ra kẹt, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: E9F0
Kẹt lỗ đục lỗ: Việc đục lỗ không được thực hiện đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có phải đầu nối J1 trên bo mạch PC của trình điều khiển đục lỗ đã bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC trình điều khiển đột lỗ và cảm biến vị trí nhà đột (PI3P) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vị trí nhà đột có hoạt động bình thường không? l → KHÔNG → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến vị trí chính đột lỗ. 2. Thay thế cảm biến vị trí nhà đột. CÓ Thay thế bảng điều khiển máy tính đột dập.

Mã: EA10
Kẹt trễ vận chuyển giấy: Giấy đã qua cảm biến lối ra không đến được cảm biến đầu vào.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến đầu vào. 2. Gắn thiết bị truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó bị lệch. 3. Thay thế cảm biến đầu vào. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA20
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã đến cảm biến đầu vào không vượt qua cảm biến đầu vào.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong thiết bị hoàn thiện hoặc thiết bị chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối J17, J24, J9 và J11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến giấy vào đường dẫn bộ đệm (PI17) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến giấy đường dẫn bộ đệm (PI14) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến khay ghim (PI4) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến phân phối (PI3) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy vào đường dẫn bộ đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu truyền động.) Cảm biến giấy đường dẫn bộ đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến khay ghim có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Cảm biến phân phối có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối các đầu nối của cảm biến một cách chắc chắn. 2. Gắn các bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của chúng bị lệch. 3. Thay thế các cảm biến. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA30
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn ở cảm biến đầu vào khi BẬT nguồn.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối J17, J24 và J11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến giấy vào đường dẫn bộ đệm (PI17) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến giấy đường dẫn bộ đệm (PI14) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến phân phối (PI3) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy vào đường dẫn bộ đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu truyền động.) Cảm biến giấy đường dẫn bộ đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Cảm biến phân phối có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối các đầu nối của cảm biến một cách chắc chắn. 2. Gắn các bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của chúng bị lệch. 3. Thay thế các cảm biến. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA40
Kẹt mở cửa: Nắp trên hoặc nắp trước của Bộ hoàn thiện đã mở, hoặc cửa trên hoặc cửa trước của Bộ đục lỗ đã mở ra trong khi in.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong thiết bị hoàn thiện hoặc thiết bị chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Bộ hoàn thiện có được kết nối với thiết bị chính không? → KHÔNG → Kết nối bộ hoàn thiện với thiết bị chính. CÓ, Đầu nối J12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến khớp (PI15) có bị hở không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến khớp có hoạt động bình thường không? l → NO → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến khớp nối. 2. Thay thế cảm biến khớp. CÓ: Cánh cửa của người kết thúc có đóng không? → KHÔNG → Đóng cửa. CÓ, Đầu nối J12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến mở cửa (PI16) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến mở cửa có hoạt động bình thường không? l → NO → 1. Cắm chặt đầu nối của cảm biến mở cửa. 2. Thay thế cảm biến mở cửa. CÓ, Đầu nối J5 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và công tắc cửa (MS1) có được mở không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Có phải đầu nối J5 trên bo mạch PC của trình điều khiển đục lỗ đã bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của trình điều khiển cú đấm và công tắc cửa trước (MS2P) có bị hở không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Công tắc cửa trên và cửa trước có hoạt động bình thường không? ll → NO → 1. Cắm chặt các đầu nối của công tắc cửa và công tắc cửa trước. 2. Thay công tắc cửa trên / cửa trước. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA50
Kẹt ghim: Ghim không được thực hiện đúng cách
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện hoặc thiết bị hoặc trên khay ghim không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Kẹt có được giải quyết bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo tờ ghim bị trượt khỏi hộp ghim không? → CÓ → Kết thúc. KHÔNG Đầu nối J8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến vị trí gia đình của kim ghim (PI22) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vị trí chính của kim bấm có hoạt động bình thường không? l → KHÔNG → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến vị trí chính của kim ghim. 2. Thay thế cảm biến vị trí nhà ghim. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA60
Kẹt giấy đến sớm: Cảm biến đầu vào phát hiện giấy sớm hơn thời gian quy định
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến đầu vào. 2. Gắn thiết bị truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó bị lệch. 3. Thay thế cảm biến đầu vào. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EA80
Kẹt ghim: Ghim không được thực hiện đúng cách.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên xe hoặc bộ phận chính, hoặc trên khay ghim không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Kẹt có được giải phóng bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo các kim ghim bị kẹt trong bộ dập ghim không? → CÓ → Kết thúc KHÔNG Có phải đầu nối J8 trên bảng điều khiển máy khâu yên ngựa đã bị ngắt kết nối không? Có phải dây nịt kết nối bảng điều khiển máy khâu yên xe và công tắc vị trí chính của máy khâu (phía sau: MS5S, phía trước: MS7S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Các công tắc vị trí chính của máy khâu có hoạt động bình thường không? ll → KHÔNG → 1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của công tắc vị trí chính của máy khâu. 2. Thay thế các công tắc vị trí chính của máy khâu. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển máy khâu yên xe.

Mã: EA90
Kẹt cửa mở: Nắp giao hàng hoặc nắp đầu vào đã mở ra trong quá trình in.
Biện pháp khắc phục:
đơn vị chính? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cửa khâu yên xe có đóng không? → KHÔNG → Đóng cửa. CÓ Một trong các đầu nối J10 hoặc J11 trên bảng điều khiển máy khâu yên ngựa có bị ngắt kết nối không? Các dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển khâu yên và cảm biến mở nắp (PI2S: cảm biến đóng / mở cửa trước, PI3S: cảm biến nắp giao hàng, PI9S: cảm biến nắp vào) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Các cảm biến mở nắp có hoạt động bình thường không? l → KHÔNG → 1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến mở nắp. 2. Thay thế các cảm biến mở nắp. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EAA0
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy còn lại ở cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3, cảm biến giấy theo đường dọc hoặc cảm biến phân phối khi nguồn được BẬT.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ phận hoàn thiện hoặc bộ phận khâu yên xe không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối nào trong số các đầu nối J10, J13 và J9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe đã bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 1 (PI18S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 2 (PI19S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 3 (PI20S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên ngựa và cảm biến giấy đường dẫn dọc (PI17S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến phân phối (PI11S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu truyền động.) Cảm biến giấy đường dẫn dọc có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Cảm biến phân phối có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối các đầu nối của cảm biến một cách chắc chắn. 2. Gắn các bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của chúng bị lệch. 3. Thay thế các cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển máy khâu yên xe.

Mã: EAB0
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã qua cảm biến đầu vào không đạt hoặc vượt qua cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3 hoặc cảm biến phân phối.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên xe hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở không? Một trong hai đầu nối J10 hoặc J9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên ngựa có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 1 (PI18S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 2 (PI19S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 3 (PI20S) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến phân phối (PI11S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Cảm biến phân phối có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối các đầu nối của cảm biến một cách chắc chắn. 2. Gắn các bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của chúng bị lệch. 3. Thay thế các cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC bộ điều khiển máy khâu yên xe.

Mã: EAC0
Kẹt trễ vận chuyển: Giấy đã đến cảm biến đầu vào không vượt qua cảm biến đầu vào.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên xe hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của cơ cấu chấp hành.) Ll → NO → 1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến. 2. Gắn thiết bị truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó bị lệch. 3. Thay thế cảm biến. CÓ Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EAD0
Kẹt hết thời gian chờ lệnh kết thúc in: Quá trình in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa bảng SYS và bảng LGC khi kết thúc quá trình in.
Biện pháp khắc phục:
Động cơ chính có quay bình thường không? → KHÔNG 1. Kiểm tra xem có giấy nào trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại. 4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bảng SYS, bảng SYSIF, bảng SLG và bảng PLG có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các dây nối bảng SYS, bảng SLG và bảng PLG có bị hở mạch không. 6. Thay thế bảng SYS, bảng SYSIF và bảng LGC.

Mã: EAE0
Nhận giấy kẹt trong khoảng thời gian chờ: Không thể hoàn tất quá trình in bình thường do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và Bộ hoàn thiện khi giấy được vận chuyển từ thiết bị đến Bộ hoàn thiện.
Biện pháp khắc phục:
Máy hoàn thiện có hoạt động không? → CÓ → Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện. KHÔNG 1. Kiểm tra xem điện áp (24V) có được cung cấp cho bộ hoàn thiện hay không. 2. Kiểm tra kết nối của bo mạch LGC và bo mạch IPC. 3. Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch IPC và đầu nối I / F của bộ hoàn thiện của phía thiết bị có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem dây nịt kết nối đầu nối I / F của phía bộ hoàn thiện và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị hở mạch hay không. 5. Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EB30
Kẹt thời gian chờ sẵn sàng: Thiết bị phán đoán rằng việc vận chuyển giấy đến Bộ hoàn thiện bị tắt do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và Bộ hoàn thiện khi bắt đầu in.
Biện pháp khắc phục:
Có giấy trong thiết bị không? → KHÔNG → Thay thế bảng LGC. CÓ Bo mạch IPC và bo mạch LGC có được kết nối đúng cách với nhau không? → KHÔNG → Kết nối chúng đúng cách. CÓ Dây nịt được kết nối an toàn với bo mạch IPC không? → KHÔNG → Kết nối dây nịt đúng cách. CÓ. Có bất kỳ chân kết nối nào của dây kết nối thiết bị và bộ hoàn thiện bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ dây nối nào trong số đó bị hở mạch không? → KHÔNG → Kết nối chốt hoặc thay thế dây nịt. CÓ 1. Thay thế bo mạch IPC. 2. Thay thế bảng LGC. 3. Thay thế bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện.

Mã: EB50
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra việc nạp sai giấy sắp tới.
Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp giấy được nạp từ ngăn thứ nhất, bộ phận gấp hoặc Mở nắp bộ phận bên hông. Có giấy nào ở phía trước của cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo không? ll → CÓ → Lấy giấy ra. * Vệ sinh hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này thường xuyên xảy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Trong trường hợp giấy được nạp từ ngăn kéo thứ 2, ngăn kéo thứ 3, ngăn kéo thứ 4, Tandem LCF Mở nắp bộ phận phụ. Có giấy nào ở phía trước của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? ll → CÓ → Lấy giấy ra. * Vệ sinh hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này thường xuyên xảy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [1] / [C]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng.

Mã: EB60
Sự miêu tả:
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra hiện tượng nạp sai giấy sắp tới (= phát hiện lại sau khi không phát hiện thấy kẹt giấy ở [EB50]).
Biện pháp khắc phục:
Mở nắp bộ phận vòng tay. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [4] / [E]) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế cảm biến đăng ký. 6. Thay thế bảng LGC. CÓ Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng.

Mã: EC00
Chèn kẹt chậm trễ cho ăn
Biện pháp khắc phục:
Con lăn nạp, con lăn cấp liệu và con lăn tách có bị nhiễm bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến tách có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến tách có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến tách. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC10
Chèn kẹt dừng cho ăn
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến tách có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến tách có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến tách. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC20
Chèn đường lùi trễ kẹt-1
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn ngược có bị hở không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến đường dẫn ngược. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC30
Chèn đường đi ngược lại dừng kẹt-1
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn ngược có bị hở không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến đường dẫn ngược. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC40
Chèn đường lùi trễ kẹt-2
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn ngược có bị hở không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến đường dẫn ngược. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC50
Chèn đường ngược lại dừng kẹt-2
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn ngược có bị hở không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến đường dẫn ngược. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC60
Inserter vận chuyển chậm trễ jam-1
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị nhiễm bẩn không? → CÓ → Làm sạch trục lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vận chuyển có hoạt động ngẫu nhiên không? → CÓ → Thay thế cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC70
Inserter vận chuyển dừng kẹt-1
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị nhiễm bẩn không? → CÓ → Làm sạch trục lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vận chuyển có hoạt động ngẫu nhiên không? → CÓ → Thay thế cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC80:
Inserter vận chuyển chậm trễ jam-2
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị nhiễm bẩn không? → CÓ → Làm sạch trục lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vận chuyển có hoạt động ngẫu nhiên không? → CÓ → Thay thế cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: EC90
Inserter vận chuyển dừng kẹt-2
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị nhiễm bẩn không? → CÓ → Làm sạch trục lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vận chuyển có hoạt động ngẫu nhiên không? → CÓ → Thay thế cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: ECA0
Giấy còn lại trong Bộ chèn khi BẬT nguồn
Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại ở đường vận chuyển bộ chèn không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến tách, cảm biến đường lùi và cảm biến vận chuyển có hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế các cảm biến. KHÔNG Thay thế bảng điều khiển bộ chèn.

Mã: ECB0
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho Bộ chèn
Biện pháp khắc phục:
Kích thước giấy trên khay nạp giấy có phù hợp với kích thước được đặt trong bảng điều khiển máy photocopy không? → KHÔNG → Đặt cùng kích thước giấy trên khay. CÓ Cảm biến tách hoạt động không đúng cách không? → CÓ → Thay thế cảm biến tách. KHÔNG Thực hiện việc điều chỉnh chiều rộng của thanh dẫn bên khay nạp giấy.

Mã: ECC0
Cung cấp sai đơn vị Inserter
Biện pháp khắc phục:
Tình trạng có được cải thiện khi công tắc nguồn máy photocopy được TẮT / BẬT không? → KHÔNG 1. Thay bo mạch LGC máy photocopy. 2. Thay thế bảng IPC. 3. Thay thế bảng điều khiển bộ chèn

Mã: ECD0
Bộ chèn cửa kẹt mở
Biện pháp khắc phục:
Sự cố có được giải quyết bằng cách mở nắp truy cập kẹt bộ chèn không? → KHÔNG 1. Kiểm tra trạng thái lắp đặt của nắp. 2. Thay thế công tắc nắp và lò xo tấm.

Hướng dẫn sửa các lỗi HDD, SRAM, báo lỗi bo SYS máy photocopy Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855

Mã: F070
Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Động cơ-CPU
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bảng SYS và CN130, CN131, CN134 trên bảng SYSIF có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem đầu nối CN10 trên bảng SLG có bị ngắt kết nối hay không. (3) Kiểm tra xem dây kết nối bảng SYSIF và bảng SLG có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. (4) Kiểm tra xem dây kết nối bảng SYSIF và bảng LGC có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. (5) Kiểm tra xem kết nối của bảng SYS (CN104) và bảng SYSIF (CN130) có bị hở mạch hay không. (6) Nếu bảng SYS đã được thay thế, hãy kiểm tra xem cài đặt chân jumper trên bảng SYS có đúng không. (Chân jumper phải được lắp vào giữa chân 2 và 3 của CN103 và CN115.) (7) Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bo mạch SYS. (8) Kiểm tra phiên bản của phiên bản ROM động cơ trên bảng LGC. (9) Kiểm tra phiên bản ROM của máy quét trên bảng SLG. (10) Thay thế bảng SYS. (11) Thay thế bảng SLG. (12) Thay thế bo mạch LGC. (13) Thay thế bảng SYSIF.

Mã: F090
SRAM bất thường trên bảng SYS
Biện pháp khắc phục:
(1) TẮT nguồn và khởi động Chế độ cài đặt (08). (2) Khi “LỖI SRAM DO NÓ BAN ĐẦU” hiển thị trên màn hình LCD, hãy kiểm tra điểm đến rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. Nếu điểm đến không chính xác, hãy nhập đúng điểm đến rồi nhấn nút [BẮT ĐẦU]. (3) Sau khi thông báo xác nhận hiển thị trên màn hình LCD, nhấn nút [INTERRUPT] (để khởi tạo SRAM). (4) Thực hiện hiệu chuẩn bảng điều khiển (08-692). (5) Thực hiện khởi tạo khi nâng cấp phiên bản phần mềm (08-947). (6) Nhập số sê-ri (08-995). Đảm bảo rằng số sê-ri giống với số trên nhãn nhận dạng được gắn trên nắp sau của thiết bị. Lưu ý: Địa chỉ MAC của thiết bị được tạo dựa trên số sê-ri này. Việc nhập sai số sê-ri có thể dẫn đến không thể truy cập mạng do địa chỉ MAC không hợp lệ. (7) Khởi tạo thông tin NIC (08-693). (8) TẮT nguồn và sau đó khởi động với chế độ Điều chỉnh (05). (9) TẮT nguồn rồi BẬT lại. Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục, hãy thay SRAM trên bo mạch SYS.

Mã: F100
Lỗi định dạng ổ cứng: Ổ cứng không thể được định dạng bình thường.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem ổ cứng đã được gắn chưa. (2) Kiểm tra xem ổ cứng được chỉ định đã được gắn chưa. (3) Kiểm tra xem các chân kết nối của ổ cứng có bị cong không. (4) Kiểm tra xem đầu nối nguồn điện có bị ngắt kết nối không. (5) Kiểm tra xem đầu nối CN109 và CN114 trên bo mạch SYS có bị ngắt kết nối hay không. (6) Thay dây nịt. (7) Khởi tạo ổ cứng. (Nhập “2” tại 08-690.) (8) Thay thế ổ cứng. (9) Thay thế bảng SYS.

Mã: F101
Chưa kết nối ổ cứng: Không phát hiện được kết nối của ổ cứng.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của dây nịt bị đứt hay không. (3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. (4) Thay thế bảng SYS.

Mã: F102
Lỗi khởi động HDD: HDD không sẵn sàng để khởi động.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của dây nịt bị đứt hay không. (3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. (4) Thay thế bảng SYS.

Mã: F103
Hết thời gian truyền dữ liệu HDD: Việc đọc hoặc ghi dữ liệu không được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của dây nịt bị đứt hay không. (3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. (4) Thay thế bảng SYS.

Mã: F104
Lỗi dữ liệu ổ cứng: Phát hiện sự bất thường trong dữ liệu của ổ cứng.
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của dây nịt bị đứt hay không. (3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. (4) Thay thế bảng SYS.

Mã: F105
Các lỗi HDD khác
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không. (2) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của dây nịt bị đứt hay không. (3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra là OK, hãy khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng. (4) Thay thế bảng SYS.

Photocopy Đức Lan chúc các bạn kỹ thuật sửa máy photo Toshiba e-studio 555, 655, 755, 855 thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *