Bảng mã lỗi photocopy Toshiba estudio 4508A/5008A

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba E STUDIO 2008A, 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008A đầy đủ và chi tiết nhất có hướng dẫn sửa máy. Khi máy photocopy Toshiba báo các lỗi trên màn hình (service code) điều đó cho chúng ta biết đang có sự cố trên máy và đòi hỏi các bạn kỹ thuật viên phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức trên máy.

Do đó, Đức Lan giới thiệu với các bạn bộ tài liệu kỹ thuật của máy photocopy Toshiba e studio 2008 A, 2508 A, 3008 A, 3508 A, 4508 A, 5005 A đầy đủ và chi tiết để các bạn có thể tra cứu bất kỳ các lỗi khi máy báo trên màn hình và sửa chữa nhanh nhất có thể để bàn giao lại máy cho khách hàng.

Xem thêm:

Tài liệu tra cứu mã lỗi máy photocopy Toshiba E-STUDIO 2008A, 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008A

Error Codes List

Mã: C010
Động cơ chính không bình thường
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC động cơ chính
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101 / 151) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối (CN650, CN651) của động cơ chính có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN303 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 5. Thay thế động cơ chính. 6. Thay thế bảng LGC. 2 Có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên bo mạch chính của động cơ không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ chính. 4. Thay thế bảng LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN303-7 đầu ra từ bảng LGC có luôn ở mức “L” không? 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho cực đầu vào CPU IC22-98 có luôn là “L” không? 3. Thay thế bảng LGC.

Mã: C040
Động cơ PFP không bình thường.
Nguyên nhân:
Động cơ PFP Bảng PFP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109 / 159) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu J952 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN245 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 7. Thay thế động cơ PFP. 2 Đèn LED trên bảng động cơ PFP có sáng mà không nhấp nháy không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3. Thay thế động cơ PFP. 3 Bảng PFP Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN245-7 đầu ra từ bảng PFP có luôn ở mức “L” hay không. 2. Kiểm tra xem điện áp được cung cấp cho cực đầu vào của máy vi tính IC5-17 có luôn ở mức “L” hay không. 3. Thay thế bảng PFP. 4. Thay thế bảng LGC.

Mã: C130, C140
[C130] Khay kéo giấy thứ nhất không bình thường [C140] Khay ngăn kéo thứ hai không bình thường
Nguyên nhân:
Bo mạch LGC Động cơ khay lên khay trên Động cơ khay dưới ngăn kéo thứ nhất Cảm biến khay lên ngăn thứ 2 Cảm biến khay lên ngăn kéo thứ 2
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 242, FS-03-243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên trên có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay dưới có bị ngắt kết nối hay không (J677). 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [0] / [E], FS-03- [F3] ON / [4] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem khe có chạm đến cảm biến không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: C150, C160
[C150] Khay ngăn kéo phía trên PFP không bình thường [C160] Khay ngăn kéo phía dưới PFP không bình thường
Nguyên nhân:
Bảng PFP Bảng LGC Động cơ khay lên Cảm biến khay lên
Biện pháp khắc phục:
1 Có khay đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 278, FS-03-280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên có bị ngắt kết nối hay không. (J967, J961, CN244) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2 Cảm biến khay lên có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [5] / [A], FS-03- [F1] ON / [5] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. 4 Bảng PFP 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng PFP có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng PFP.

Mã: C180
Động cơ khay lớn lên LCF không bình thường
Nguyên nhân:
Bo mạch LCF Bo mạch LGC Động cơ đẩy lên khay LCF Cảm biến khay lên LCF Cảm biến phía dưới cấp liệu LCF
Biện pháp khắc phục:
1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 271) Có 2 Không 1. Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271) 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay lên LCF có bị ngắt kết nối hay không. (CN5, CN50) 3. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2 Cảm biến đáy khay LCF và cảm biến đáy bên nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [8] / [A], FS-03- [F1] ON / [8] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu các đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (CN205, CN200, CN64) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1, CN2 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LCF.

Mã: C1A0
Động cơ hàng rào cuối LCF không bình thường
Nguyên nhân:
Bảng LCF Bảng LGC Bảng LCF động cơ cuối hàng rào LCF hàng rào cuối nhà cảm biến vị trí nhà LCF cảm biến vị trí dừng cuối hàng rào
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-207) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối hay không. (CN5, CN51) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN100 và CN101 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2 Các cảm biến vị trí nhà / dừng của hàng rào LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [D], / [5] / [C]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không. (CN4, CN40, CN400, N402, CN403) 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem khe có chạm tới các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LCF.

Mã: C1B0
Động cơ vận chuyển LCF không quay bình thường (khi có thể nạp giấy từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ LCF).
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ vận tải LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-122 / 172) Có 2 Không • Kiểm tra xem đầu nối CN3, CN30 của động cơ vận chuyển LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu CN100 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối đường dây điện CN101 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2 Động cơ vận chuyển LCF • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ vận chuyển LCF, bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Kiểm tra xem đầu ra chân CN102-3 của tín hiệu khóa PLL từ bảng LCF có luôn ở mức “L” hay không. • Kiểm tra xem điện áp được cung cấp cho chân IC103-17 đầu vào của máy vi tính có luôn ở mức “L” hay không.

Mã: C260
Lỗi phát hiện đỉnh (lỗi đèn chụp)
Nguyên nhân:
Bộ đèn chụp LED Bộ phận thấu kính Bảng SYS Khai thác
Biện pháp khắc phục:
1 Đèn phơi sáng có sáng không? (Kiểm tra đầu ra: FS-03-267) Có Nó sáng. 2 Không Nó không sáng. 3 2 Tấm chỉnh bóng 1. Kiểm tra xem có vết xước hoặc vết bẩn nào trên tấm chỉnh bóng hay không. 2. Kiểm tra xem tấm chỉnh bóng có bị xước hoặc bẩn không. Gương 1. Kiểm tra xem gương có bị nghiêng không. – Kiểm tra xem thấu kính có phản xạ trong gương khi nhìn vào ô-1 từ vị trí phía trên hay không. – Kiểm tra xem gương có được giữ chặt ở lò xo lá không. Lưu ý: Không vặn vít điều chỉnh gương quá mức cần thiết. Vận chuyển 1. Kiểm tra xem toa có bị nghiêng hay không bằng cách di chuyển sang điểm dừng bên trái. 2. Kiểm tra xem vít cố định dây có bị nới lỏng không. 3. Kiểm tra xem chuyển động của toa xe có không ổn định do trục lăn toa không. Đèn phơi sáng 1. Kiểm tra xem đèn phơi sáng có nhấp nháy khi bật không. 2. Kiểm tra xem đầu nối đã được kết nối đúng cách trong bo mạch của bộ đèn LED chưa. 3. Trong khi xe đang được điều khiển, hãy kiểm tra xem dây nịt có bắt kịp nó hoặc cản trở nó hay không. Bo mạch CCD 1. Kiểm tra xem đầu nối đã được kết nối đúng cách trong bo mạch CCD chưa. 2. Kiểm tra xem bo mạch CCD hoặc ống kính có bị nghiêng không. Kiểm tra xem vít đã được vặn chặt chưa. 3. Thay thế bộ phận thấu kính. Bảng SYS 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bảng SYS hay không. (CN120, CN123) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong các bộ phận gắn trên bo mạch SYS hoặc hình dáng của bo mạch SYS không. 3. Kiểm tra xem điện áp có được cấp từ nguồn cấp cho CCD hay không. 4. Thay thế bảng SYS. 3 Đèn tiếp xúc 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách với bo mạch của bộ đèn LED hay không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ vết xước hoặc hư hỏng nào trên bo mạch của bộ đèn LED hay không. 3. Thay thế bộ phận đèn phơi sáng. Dây nịt 1. Kiểm tra xem dây của dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS) có bất thường không. 2. Kiểm tra xem dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS) có vết xước nào trên đó hay bị hở mạch hoặc bị kẹt ở bất kỳ đâu. 3. Thay dây nịt (CN125 trên bảng SYS).

Mã: C262
Lỗi giao tiếp giữa bảng CCD (thấu kính dàn quang) và bảng SYS. Lỗi phát hiện đỉnh (nguồn sáng cực kỳ nhẹ)
Nguyên nhân:
Bộ ống kính Bảng SYS Khai thác
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận thấu kính 1. Kiểm tra xem đầu nối đã được kết nối đúng cách trong bo mạch CCD chưa. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào về sự xuất hiện của các bộ phận gắn trên bo mạch CCD hay không. 3. Kiểm tra xem có đầu ra + 5V cho bộ ống kính hay không. 4. Kiểm tra xem điện áp có được đưa ra từ bo mạch CCD hay không. 5. Thay thế bộ phận Ống kính. 2 Bảng SYS 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bảng SYS hay không. (CN120) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào về sự xuất hiện của các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS không. 3. Kiểm tra xem + 5V có được đưa ra bảng SYS hay không. 4. Thay thế bảng SYS. 3 Dây nịt 1. Kiểm tra xem dây nịt có vết xước nào trên đó hay bị hở mạch hoặc bị kẹt ở bất kỳ đâu. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường nào trong đầu nối hoặc bề mặt tiếp xúc của dây nịt phẳng không. 3. Thay thế dây nịt giữa bảng SYS và bảng CCD.

Mã: C270
Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không TẮT trong một thời gian nhất định / Tải xuống chương trình cơ sở với kiểu máy không chính xác
Nguyên nhân:
Bo mạch CCD Cảm biến vị trí nhà vận chuyển Dây nịt cảm biến vị trí nhà xe. Bảng SYS Quét động cơ Quét động cơ khai thác
Biện pháp khắc phục:
1 Khóa vận chuyển Kiểm tra xem vít khóa vận chuyển để đóng gói đã được gắn vào chưa. 2 Các toa có chuyển động nhẹ về hướng cấp liệu không? / Các toa có ở vị trí khác với vị trí nhà không? Có Kiểm tra xem các mạch của bảng CCD có bất thường không. Không 3 3 Bảng CCD • Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối hay dây nịt bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. (CN001) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch CCD có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Nếu mô hình của phần sụn được tải xuống không chính xác, sẽ xảy ra lỗi C270 (đèn phơi sáng nhấp nháy hai lần). Nếu đèn phơi sáng nhấp nháy hai lần, hãy tải xuống chương trình cơ sở chính xác. 4 Cảm biến vị trí nhà vận chuyển 1. Kiểm tra xem dây nịt của cảm biến vị trí nhà vận chuyển có được kết nối đúng cách hay không. (CN121, J002) 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị bắt hoặc bị hở mạch hay không. 5 Bảng SYS 1. Kiểm tra xem đầu nối của bảng SYS (CN120, CN121, CN124, CN105) có được kết nối đúng cách không. 2. Kiểm tra xem các bộ phận gắn trên bo mạch SYS có bị hư hỏng hoặc bất thường hay không. 3. Kiểm tra xem 24 V (CN105) trên bảng SYS có bị đoản mạch hay không. 4. Kiểm tra xem 24 V có được cung cấp cho bo mạch SYS (CN105) hay không. 6 Động cơ quét 1. Kiểm tra xem độ căng của dây đai có bị nới lỏng không. 2. Kiểm tra xem vít cố định động cơ có bị nới lỏng không. 3. Kiểm tra xem dây dẫn và dây đai thời gian có bị bung ra không. 4. Kiểm tra xem đầu nối (CN124) có được kết nối với động cơ đúng cách không. 5. Kiểm tra xem dây nịt của động cơ có bị vướng hoặc bị hở mạch hay không. 7 Cài đặt Xóa SRAM.

Mã: C280
Cảm biến vị trí HOME vận chuyển không BẬT trong một thời gian nhất định
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà vận chuyển Bộ cảm biến vị trí nhà vận chuyển Bộ cảm biến SYS Bo mạch quét Động cơ Quét dây nịt động cơ
Biện pháp khắc phục:
1 Khóa vận chuyển Kiểm tra xem vít khóa vận chuyển để đóng gói đã được gắn vào chưa. 2 Cảm biến vị trí lỗ vận chuyển 1. Kiểm tra xem dây nịt đã được kết nối đúng cách với cảm biến chưa. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị vướng hoặc bị hở mạch hay không. 3 Bảng SYS 1. Kiểm tra xem dây nịt (CN121, J002) của cảm biến vị trí nhà vận chuyển có được kết nối đúng cách hay không. 2. Kiểm tra xem các bộ phận gắn trên bo mạch SYS có bị hư hỏng hoặc bất thường hay không. 3. Kiểm tra xem 24 V (CM105) trên bo mạch SYS có bị đoản mạch hay không. 4. Kiểm tra xem 24 V có được cung cấp cho bo mạch SYS (CN105) hay không. 4 Động cơ quét 1. Kiểm tra xem độ căng của dây đai có bị nới lỏng hay không (nếu vít động cơ bị lỏng). 2. Kiểm tra xem dây dẫn và đai thời gian có bị bung ra không. 3. Kiểm tra xem đầu nối (CN124) đã được kết nối với động cơ đúng cách chưa. 4. Kiểm tra dây nịt của động cơ có bị vướng hoặc bị hở mạch hay không.

Mã: C290
Hệ thống SCAN không hoạt động do đứt cầu chì trong hệ thống quét.
Nguyên nhân:
Cầu chì bảng SYS (F203) Khai thác nguồn điện LVPS
Biện pháp khắc phục:
24V có được cung cấp cho bo mạch SYS không? Có Kiểm tra phần sau vì tín hiệu kiểm tra 24V trên bo mạch SYS không bình thường. 1. Kiểm tra xem CPU của máy quét (IC26) có bị hỏng hoặc bất thường hay không. 2. Kiểm tra xem các bộ phận gắn trên bo mạch SYS có bị hư hỏng hoặc bất thường hay không. 3. Kiểm tra xem 24V trên bảng SYS có bị đoản mạch hay không. 4. Kiểm tra xem 24V có được cấp cho bo mạch SYS (CN125) hay không. Không 1. Kiểm tra xem dây nguồn 24V có được kết nối đúng cách với đầu nối (CN125) hay không. 2. Kiểm tra xem 24V và SG trên bảng SYS có bị đoản mạch hay không. 3. Kiểm tra xem nguồn điện có bị đoản mạch hay không bằng cách rút dây nguồn trên bo mạch SYS (CN125). 4. Kiểm tra xem cầu chì trên LVPS (F203) có bị hở mạch hay không. 5. Kiểm tra xem không có bất thường nào trên LVPS.

Mã: C3D0
Lỗi ghi đè bộ nhớ bảng EPU
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận xử lý Kiểm tra xem bộ phận xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không, và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. Bo mạch bộ nhớ EPU Kiểm tra xem dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D1
Bộ nhớ bảng EPU lỗi phát hiện bộ phận mới
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Đơn vị quy trình 1. Nếu đơn vị quy trình đã được thay thế bằng đơn vị mới trước khi khởi động thiết bị, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại ở chế độ thay thế EPU. 2. Nếu đơn vị quy trình chưa được thay thế, hãy kiểm tra phần sau. 3. Kiểm tra xem bộ xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 4. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C3D2
Bộ nhớ bo mạch EPU lỗi phát hiện các bộ phận cũ
Nguyên nhân:
Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bảng bộ nhớ EPU của đơn vị xử lý 1. Kiểm tra xem đơn vị xử lý có phải là đơn vị mới không. Nếu là thiết bị mới, hãy kiểm tra những điều sau: 2. Kiểm tra xem bộ xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không và kiểm tra xem các chân kết nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ bất thường nào như biến dạng không. 3. Kiểm tra xem dây nịt được kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường nào không.

Mã: C411, C412
Sự miêu tả:
Thermistor / đèn sấy bất thường khi BẬT nguồn
Nguyên nhân:
Máy phát điện. Bảng nhiệt điện trở LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ nhiệt áp • Kiểm tra xem bộ nhiệt áp đã được lắp đặt đúng cách chưa. • Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo của bộ nhiệt áp có bị hỏng hoặc kết nối của nó được phát hiện không. 2 Điện áp nguồn Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không. (Điện áp trong quá trình hoạt động có ± 10% điện áp định mức không?) 3 Nhiệt điện trở • Kiểm tra xem nhiệt điện trở trung tâm, bên và phía trước đã được lắp đặt đúng chưa. • Kiểm tra xem các dây của điện trở nhiệt trung tâm, bên và phía trước có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem các đầu nối của điện trở nhiệt trung tâm, bên cạnh và phía trước có bị ngắt kết nối không (J623, J621, CN308). 4 Bộ cấp nguồn và bộ nhiệt áp • Bộ nhiệt áp có được lắp đặt đúng cách không? • Kiểm tra xem đèn sưởi có bị hỏng không. • Kiểm tra xem đầu nối của đèn sưởi có được gắn chắc chắn không. • Kiểm tra xem bộ điều nhiệt ở giữa và bên cạnh có bị thổi không • Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo có bị hỏng hoặc kết nối của nó được phát hiện không. • Kiểm tra xem các đầu nối của bộ cấp nguồn có bị ngắt kết nối không (CN504, CN508). • Kiểm tra xem bộ cấp nguồn có bất thường không. 5 Bảng LGC • Kiểm tra xem các đầu nối CN301 và CN308 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 6 Bộ đếm trạng thái Sau khi khắc phục sự cố gây ra lỗi [C411 / C412], hãy thực hiện như sau: • Thực hiện FS-08-2002. • Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1”, “2” hoặc “4” thành “0”. • TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái sẵn sàng bình thường.

Mã: C443, C445, C447
Đèn sấy bất thường sau khi đánh giá bất thường
Nguyên nhân:
đơn vị Fuser

Kiểm tra các quy trình từ 1 đến 6 cho [C411 / C412]. 7 Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23” , “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được viết trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443] [C445] Nhiệt độ của trục cuộn sấy không tăng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy là 40 độ C hoặc thấp hơn. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240 độ C. * [C450] Sự bất thường của điện trở nhiệt trong quá trình in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100 độ C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.

Mã: C449, C450, C452
Đèn sưởi bất thường sau khi đánh giá bất thường
Nguyên nhân:
đơn vị Fuser
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra các quy trình từ 1 đến 6 cho [C411 / C412]. 7 Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23” , “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như cho [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được viết trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443] [C445] Nhiệt độ của trục cuộn sấy không tăng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy là 40 độ C hoặc thấp hơn. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240 độ C. * [C450] Sự bất thường của điện trở nhiệt trong quá trình in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100 độ C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.

Mã: C4B0
Bộ đếm lỗi hợp nhất cho các thông số kỹ thuật ngoài
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị hở hoặc ngắn mạch không. 2. Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa. 3. Thay thế bảng LGC. 2. Xóa bộ đếm trạng thái 1. Thay đổi giá trị của bộ đếm trạng thái (FS-08-2002) thành “0”. 2. TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị ở trạng thái bình thường.

Mã: C4C0
Fuser unit mới / cũ phát hiện cầu chì bất thường
Nguyên nhân:
Đơn vị Fuser. bảng PC
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bộ nhiệt áp. 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Các dây nịt có bị hở mạch không? 3. Thay thế bộ nhiệt áp. 2. Kiểm tra bo mạch PC 1. Các đầu nối có bị ngắt kết nối không? 2. Dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch không? 3. Thay thế bảng.

Mã: C550
RADF I / F lỗi
Nguyên nhân:
Bảng RADF Bảng SYS
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF • Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch RADF và bo mạch SYS có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. (CN122, J12, CN71) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng RADF có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Kiểm tra đầu nối bảng SYS • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Kiểm tra trình kết nối

Mã: C551
Lỗi phát hiện mô hình bộ nạp tài liệu
Nguyên nhân:
RADF
Biện pháp khắc phục:
RADF Kiểm tra xem RADF đã cài đặt có phải là một tùy chọn dành riêng cho mô hình hay không. Thay thế RADF bằng thiết bị dành riêng cho mô hình.

Mã: C580
Lỗi giao tiếp giữa bảng LGC và bộ hoàn thiện
Nguyên nhân:
Bộ hoàn thiện
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem bộ hoàn thiện được chỉ định đã được đính kèm chưa.

Mã: C5A0
Giao tiếp EEPROM bất thường (bảng LGC)
Nguyên nhân:
Bảng EEPROM LGC
Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa.

Mã: C5A1
Dữ liệu EEPROM bất thường (bảng LGC)
Nguyên nhân:
Bảng EEPROM LGC
Biện pháp khắc phục:
EEPROM EEPROM kiểm tra bo mạch LGC • Kiểm tra ổ cắm IC • Kiểm tra bo mạch

Mã: C8E0
Giao thức truyền thông RADF bất thường
Nguyên nhân:
RADF
Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.

Mã: C911
Sự miêu tả:
Truy cập chip IC mực không bình thường.
Nguyên nhân:
Hộp mực Bảng CTIF Bảng LGC Khai thác
Biện pháp khắc phục:
1. Hộp mực 1. Kiểm tra xem hộp mực được khuyến nghị đã được sử dụng chưa. 2. Kiểm tra xem bo mạch CTRG đã được lắp đặt đúng chưa. 3. Lau điểm tiếp xúc bằng vải mềm nếu vết bẩn. 4. Tránh chạm vào điểm tiếp xúc. 2. Bảng CTIF 1. Kiểm tra xem lò xo điểm tiếp xúc có bị biến dạng không. 2. Kiểm tra xem lò xo điểm tiếp xúc có trở lại vị trí ban đầu khi nó bị đẩy hay không. 3. Kiểm tra xem bo mạch CTIF đã được lắp đặt đúng cách chưa. 3. Bảng LGC 1. Kiểm tra xem không có bất thường nào trên bảng LGC. 2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở hoặc ngắn mạch không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN325 có bị ngắt kết nối không. 4. Khai thác 1. Kiểm tra dây kết nối bo mạch LGC và bo mạch CTIF. 2. Kiểm tra các đầu nối (CN325 trên bảng LGC và CN231 trên bảng CTIF).

Mã: C940
Bất thường động cơ-CPU
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Engine-CPU và FROM Kiểm tra xem mẫu dây dẫn giữa Engine-CPU và FROM có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. Bảng mạch LGC Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: C970
Bo cao áp bất thường
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Phần cao áp 1. Bộ sạc chính có được lắp đặt chắc chắn không? 2. Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không. 3. Kiểm tra xem điện cực kim có bị hỏng hoặc lưới sạc chính bị biến dạng hay không. 4. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào trên điện cực kim hoặc lưới sạc chính hay không. 5. Kiểm tra xem con lăn chuyển và kim tách đã được lắp chắc chắn chưa. 6. Kiểm tra xem con lăn chuyển hoặc kim tách có được tháo ra không. 7. Kiểm tra xem có bất kỳ vật lạ nào bám trên trục lăn hoặc kim tách không.

Mã: CA10
Động cơ đa giác hộp laser không bình thường
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ đa giác có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF / [5] / [B]) Có 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 2. Thay thế bảng LGC. Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của dây nịt có bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN306) và bộ phận quang học laser hay không. Kết nối lại nó một cách an toàn nếu vậy. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch hay không và chân kết nối có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. 4. Thay thế bộ phận quang học laser. 5. Thay thế bảng LGC.

Mã: CA20
Lỗi liên quan đến đơn vị quang học laser. Lỗi phát hiện H-Sync
Nguyên nhân:
Bảng LGC Đơn vị quang học Laser
Biện pháp khắc phục:
1 Dây nịt có bị hở mạch và các đầu nối bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN304) và bộ phận quang học laser không? Có 1. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó, hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo an toàn. Không 1. Thay thế bảng LGC. 2. Thay thế bộ phận quang học laser

Các lỗi trên bộ hoàn thiện (Finisher) máy Toshiba E – STUDIO 2008A, 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008A.

Mã: CB00, CB01
[CB00] Trình hoàn thiện không được kết nối [CB01] Lỗi giao tiếp của trình hoàn thiện
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) Bảng LGC (LGC)
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở hoàn thiện. • Thay thế bo mạch PC điều khiển hoàn thiện. Bo mạch LGC • Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra đầu nối (CN314) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: CB10:
Động cơ lối vào của bộ chia bộ (sortrer) bất thường: Động cơ lối vào không quay bình thường. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ lối vào (M1) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Con lăn cho ăn Xoay con lăn cấp liệu. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ lối vào (M1) Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ lối vào (M1) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CB11
Bất thường động cơ dẫn hướng khay đệm: Mô tơ dẫn hướng khay đệm không quay hoặc thanh dẫn hướng khay đệm không di chuyển bình thường. * Lỗi [CB11] xảy ra nếu lỗi [ED16] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc lỗi [ED16] xảy ra trong quá trình khởi tạo. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Thanh dẫn khay đệm Nâng con lăn đệm và mở / đóng thanh dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: CB13
Động cơ thoát Finisher (M11) bất thường. Mô tơ thoát không quay hoặc con lăn thoát không chuyển động bình thường. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ thoát (M11) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát • Có vấn đề cơ học nào khi con lăn thoát được quay không? Đúng nếu vậy. Động cơ thoát (M11). • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN15) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra đầu nối (CN15) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB14, EAFE
[CB14] Động cơ cánh tay trợ lực (M10) bất thường [EAFE] Lỗi vị trí cam giữ giấy (kẹt giấy) MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Hỗ trợ động cơ cánh tay (M10) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam đẩy giấy không? Hỗ trợ động cơ cánh tay (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB15
Bắt động cơ bất thường MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ bắt (M21) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện khai thác (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Mô tơ bắt (M21) Có vấn đề gì về cơ khi quay mô tơ bắt không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Khai thác Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi mô tơ bắt (M21) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. Bộ hoàn thiện điều khiển bo mạch PC (FIN) • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB30
Sự bất thường của động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M1), Lỗi phát hiện trên khay giấy có thể di chuyển MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ thay đổi khay có thể di chuyển (M1) Điện từ phát hiện trên ngăn xếp (SOL1) Cảm biến phát hiện trên cùng của ngăn xếp-1 (S1) Cảm biến phát hiện trên ngăn xếp-2 (S2 Cảm biến giới hạn dưới của khay có thể di chuyển (S14) Tín hiệu khóa được phát hiện sau thời gian quy định * trong khi khay di động đang di chuyển. * Tín hiệu khóa không được giám sát từ khi bắt đầu điều khiển động cơ cho đến khi trôi qua thời gian quy định. Vị trí trên cùng của giấy sẽ không được phát hiện sau khi động cơ chuyển khay di chuyển (M1) được điều khiển trong thời gian quy định khi khay có thể di chuyển được di chuyển lên. Vị trí giới hạn dưới của đỉnh xếp giấy không được phát hiện sau khi mô tơ chuyển khay di động (M1) đã được điều khiển trong thời gian quy định trong quá trình di chuyển ban đầu của khay di chuyển. Việc TẮT của cảm biến giới hạn dưới của khay có thể di chuyển (S14) không được phát hiện khi khay di chuyển được di chuyển từ điểm mà cảm biến này được BẬT đến một điểm mà cảm biến này được TẮT sau khi động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M1) đã được điều khiển trong thời gian quy định.

Biện pháp khắc phục:
Bất thường động cơ chuyển khay di chuyển (M1) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bất thường của cảm biến giới hạn dưới của khay di động (S14) Đo điện áp trên TP17 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN4, CN10) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sự bất thường của điện từ phát hiện trên ngăn xếp (SOL1) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế điện từ. Sự bất thường của cảm biến phát hiện phía trên ngăn xếp-1 (S1) Đo điện áp trên TP11 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến phát hiện trên ngăn xếp-2 (S2) Đo điện áp trên TP20 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế điện từ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB30, EAFC:
[CB30] Sự bất thường của động cơ chuyển khay di chuyển [EAFC] Lỗi chiều cao khay di chuyển (kẹt giấy). MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M12) Vị trí khay có thể di chuyển A, B và C cảm biến (S13, S14 và S15) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Khay di động Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển khay di chuyển, hãy sửa cơ cấu này. Mô tơ chuyển khay di động (M12) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa mô tơ chuyển khay di chuyển (M12) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN19). Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác

Mã: CB31, EAFD
[CB31] Lỗi phát hiện đầy giấy của khay di động [EAFD] Lỗi di chuyển khay có thể di chuyển (kẹt giấy). MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Cảm biến đầy giấy trên khay có thể di chuyển (S16) Vị trí khay có thể di chuyển A, B và C (S13, S14 và S15) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi thiết bị truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN22) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác

Mã: CB40
Sự bất thường của động cơ căn chỉnh phía trước * Bạn nhận được lỗi [CB40] khi lỗi [ED13] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ căn chỉnh phía sau (M3) Cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía sau (S6) Việc TẮT cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía sau (S6) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm tại đó cảm biến này TẮT sau khi mô tơ căn chỉnh phía sau (M3) đã được điều khiển ở số xung đã chỉ định. Việc BẬT cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía sau (S6) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được TẮT đến một điểm mà cảm biến này được BẬT sau động cơ căn chỉnh phía sau (M3) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:
Động cơ căn chỉnh phía sau (M3) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S6) Đo điện áp trên TP16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB40
Sự bất thường của động cơ căn chỉnh phía sau * Bạn nhận được lỗi [CB40] khi lỗi [ED13] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Nếu có sự cố cơ học khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển, hãy sửa chữa cơ cấu. Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra các đầu nối và dây đai giữa động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN18).

Mã: CB50
Động cơ ghim (M10) bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ ghim (M10) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Đơn vị ghim kêu bất thường cảm biến vị trí nhà (S16) Đo điện áp trên CN16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó kiểm tra điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V „b5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Bộ phận ghim bấm không đúng cảm biến ngăn ngừa tiếng kêu lục cục (S15) bất thường Đo điện áp trên TP25 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN16, CN17) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến, công tắc và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Biện pháp khắc phục:
Động cơ bấm kim (M10) Bộ bấm ghim cảm biến vị trí nhà (S16) Bộ bấm ghim cảm biến vị trí nhà (S16) không phát hiện việc mở bộ bấm ghim sau khi động cơ bấm kim (M10) được điều khiển ngược lại trong thời gian quy định từ đóng trong quá trình chuyển động ban đầu của đơn vị chủ lực. Bộ phận bấm ghim cảm biến vị trí nhà (S16) không phát hiện thấy việc mở bộ bấm ghim trong thời gian quy định kể từ khi đóng trong quá trình di chuyển của bộ bấm ghim và cảm biến này cũng không phát hiện việc mở bằng cách quay ngược lại của động cơ sau khi kim bấm được dừng. Bộ phận dập ghim cảm biến vị trí tại nhà (S16) không phát hiện thấy việc đóng của bộ phận dập ghim sau thời gian quy định trong quá trình di chuyển của bộ phận dập ghim. Bộ phận bấm ghim cảm biến vị trí nhà (S16) không phát hiện thấy việc mở bộ bấm ghim khi bắt đầu ghim.

Mã: CB50
Lỗi vị trí chính của kim bấm * Bạn nhận được lỗi [CB50] khi lỗi [EA50] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển Stapler Finisher (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa kim bấm và bo mạch PC bộ điều khiển bộ hoàn thiện (CN2). • Kiểm tra dây nịt trong kim bấm.

Mã: CB51
Staple đơn vị trượt động cơ bấm kim(M7) bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ trượt đơn vị ghim (M7) Cảm biến vị trí trượt đơn vị ghim (S3) Việc TẮT cảm biến vị trí trượt tại nhà của bộ ghim (S3) không được phát hiện khi bộ phận ghim được di chuyển từ điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm tại đó cảm biến này TẮT sau khi động cơ trượt đơn vị ghim (M7) đã được dẫn động ở số xung đã chỉ định. Việc BẬT của cảm biến vị trí trượt tại nhà của bộ ghim (S3) không được phát hiện khi bộ ghim được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được TẮT đến một điểm mà cảm biến này được BẬT sau khi động cơ trượt bộ ghim (M7) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ trượt bộ phận ghim (M7) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế bộ phận ghim. Đơn vị ghim trượt cảm biến vị trí nhà (S3) bất thường Đo điện áp trên TP18 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3 „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3, CN18) Bất thường Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CB51, EAFB
[CB51] Lỗi dịch chuyển kim bấm về vị trí nhà [EAFB] Lỗi di chuyển kim bấm (kẹt giấy). MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà của bộ bấm kim (S10) Động cơ thay đổi bộ bấm kim (M9) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim Di chuyển kim bấm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của bộ kim bấm (S10) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim (S10) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN27) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của bộ kim bấm (S10) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Động cơ chuyển bộ kim bấm (M9) Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ chuyển bộ bấm kim (M9) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: CB60
Sự bất thường của động cơ thay đổi kim bấm: Động cơ thay đổi kim bấm không quay hoặc bộ phận bấm ghim không chuyển động bình thường. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ chuyển đơn vị kim bấm (M9) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển kim bấm, hãy sửa cơ cấu. Động cơ dịch chuyển bộ kim bấm (M9) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển bộ bấm kim (M9) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN15).

Mã: CB80
Finisher control PC board (FIN) lỗi RAM dự phòng. Dữ liệu RAM sao lưu bất thường: Giá trị tổng kiểm tra bất thường trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT. MJ-1042
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) vì nguyên nhân là do lỗi trong IC của RAM dự phòng.
Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra đọc dữ liệu được thực hiện sau khi ghi dữ liệu và kết quả của kiểm tra đọc dữ liệu không phù hợp với dữ liệu đã ghi. Thiết bị không vào trạng thái sẵn sàng sau khi thời gian quy định đã trôi qua kể từ khi ghi dữ liệu.

Mã: CB81
Flash ROM bất thường. Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện được phát hiện khi nguồn được BẬT. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển Finisher (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại. Bộ hoàn thiện kiểm soát bo mạch PC (FIN) Kiểm tra bo mạch

Mã: CB82
Lỗi chương trình chính của trình hoàn thiện. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển Finisher (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN) • Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CB83
Saddle chương trình chính lỗi MJ-1110
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển yên (SDL). • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CB84
Lỗi chương trình chính của đơn vị đục lỗ. Hole Punch Unit – Lỗi chương trình CPU chính. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) • Cập nhật phiên bản chương trình cơ sở của bo mạch PC kiểm soát đục lỗ (HP). • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CB92
Saddle Stitch Finisher RAM bất thường MJ-1110
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái lập TẮT nguồn rồi BẬT lại. Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CB93
Saddle Stitch Finisher bổ sung động cơ gấp bất thường. Xảy ra sự gián đoạn bất thường của xung mã hóa của động cơ gấp bổ sung. Lỗi [CB93] cũng xảy ra khi lỗi [EF18] đã xảy ra liên tiếp trong 3 lần. MJ-1110
Nguyên nhân:
Động cơ gấp bổ sung (M20) Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
• Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển gấp bổ sung không? Đúng nếu vậy. Động cơ gấp bổ sung (M20) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB94
Vận chuyển bất thường hoặc động cơ không chuyển động bình thường. Cơ chế giữ giấy hoặc chuyển mạch điện từ bất thường. Lỗi [CB94] cũng xảy ra khi lỗi [EAB0] hoặc [EF13] xảy ra liên tiếp trong 3 lần. MJ-1110
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển yên (M16) Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển • Có vấn đề cơ học nào khi con lăn vận chuyển quay không? Động cơ vận chuyển yên (M16) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CB95
Saddle Stitch Finisher động cơ xếp chồng lên nhau bất thường. Lỗi [CB95] cũng xảy ra khi lỗi [EF16] đã xảy ra liên tiếp trong 3 lần. MJ-1110
Nguyên nhân:
Động cơ xếp chồng Bảng điều khiển yên xe PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ xếp chồng • Có vấn đề cơ khí nào khi di chuyển bộ xếp chồng không? Động cơ xếp chồng (M14) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBA0
Máy dập ghim yên trước lỗi vị trí nhà. Việc phát hiện vị trí nhà của bộ phận bấm kim kết thúc bất thường. MJ-1110
Nguyên nhân:
Bộ ghim bấm ghim yên trước Bộ phận ghim điều khiển yên Bảng PC (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận ghim bấm ghim ở yên trước • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN2) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBB0
Máy dập ghim yên sau lỗi vị trí nhà. Việc phát hiện vị trí nhà của bộ phận bấm kim kết thúc bất thường. MJ-1110
Nguyên nhân:
Bộ ghim bấm ghim yên sau Bộ phận ghim điều khiển yên Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận ghim bấm ghim ở yên sau Kiểm tra độ khai thác Kiểm soát yên Bảng PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBC0
Bất thường động cơ căn chỉnh bên Saddle Stitch Finisher (M15). • Mô tơ căn chỉnh bên (M15) không quay hoặc máy chạy không chuyển động bình thường. • Lỗi [CBC0] cũng xảy ra khi lỗi [EF15] xảy ra liên tiếp trong 3 lần. MJ-1110
Nguyên nhân:
Động cơ căn chỉnh bên (M15) Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận khâu yên xe Có vấn đề gì về cơ khi chuyển động chạy bộ không? Đúng nếu vậy. Mô tơ căn chỉnh bên (M15) • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối (CN4) Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN4) • Kiểm tra bo mạch

Mã: CBE0
Bất thường động cơ gấp Saddle Stitch Finisher (M17). Lỗi gián đoạn xung bộ mã hóa hoặc sự bất thường về vòng quay xảy ra trong động cơ gấp hoàn thiện khâu yên . * Bạn nhận được lỗi [CBE0] khi lỗi [EF17] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1110
Nguyên nhân:
Cảm biến mã hóa động cơ gấp (S34) Động cơ gấp (M17) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến mã hóa động cơ gấp (S34) • Kiểm tra cảm biến (S34) • Kiểm tra đầu nối (CN13) • Kiểm tra độ khai thác Động cơ gấp (M17) • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối (CN19) Bảng PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN13, CN19 ) • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CC02
Stack thoát con lăn nip lỗi phát hiện vị trí nhà MJ-1042
Nguyên nhân:
MJ-1042
Biện pháp khắc phục:
Động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) Cảm biến vị trí nhà con lăn thoát ngăn xếp (S13) Cảm biến vị trí nhà con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện con lăn thoát không ở vị trí phía trên sau khi động cơ con lăn thoát ngăn xếp (M6) có được truyền động trong thời gian quy định khi con lăn thoát được di chuyển xuống. Cảm biến vị trí nhà của con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện ra rằng con lăn thoát đang ở vị trí phía trên sau khi động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) đã được điều khiển trong thời gian quy định khi con lăn thoát được di chuyển lên.

Mã: CC20
Lỗi giao tiếp ở yên xe. Lỗi giao tiếp giữa bảng PC điều khiển hoàn thiện và bảng PC điều khiển yên xe. MJ-1110
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra bo mạch Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra bo mạch Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện ( FIN). Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) Cập nhật phiên bản chương trình cơ sở của bo mạch PC điều khiển yên (SDL).

Mã: CC30
Sự bất thường của động cơ vận chuyển ngăn xếp: Mô tơ vận chuyển chất xếp chồng không quay hoặc đai vận chuyển chất xếp chồng không chuyển động bình thường. * Bạn nhận được lỗi [CC30] khi lỗi [EA70] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Đai vận chuyển chất xếp Di chuyển đai vận chuyển chất xếp chồng lên nhau. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC31
Sự bất thường của động cơ vận chuyển: Động cơ vận chuyển không quay hoặc con lăn vận chuyển chồng -1 và -2 không quay bình thường. * Bạn nhận được lỗi [CC31] khi lỗi [ED12] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ vận chuyển (M7) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển xếp chồng -1 Con lăn vận chuyển xếp hàng -2 Xoay con lăn vận chuyển xếp chồng -1 và -2. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ vận chuyển Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển (M7) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC41
Vị trí chính của cam giữ giấy bất thường: Cam giữ giấy không ở vị trí chính. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S6) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cam bộ đẩy giấy Xoay cam bộ đẩy giấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của ngăn chứa giấy (S6) Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của ngăn chứa giấy (S6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: CC51
Động cơ trượt đơn vị đột (M12) bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ trượt bộ đột lỗ (M12) Cảm biến vị trí nhà bộ phận đột lỗ (S23) Bộ phận trượt đột lỗ không trượt sau khi gửi yêu cầu trượt. Cảm biến vị trí nhà của thiết bị trượt đột lỗ (S23) không phát hiện ra rằng thiết bị đang ở vị trí chính của nó sau thời gian quy định khi thiết bị được đưa về vị trí chính hoặc cảm biến này không phát hiện ra rằng thiết bị đã ra khỏi vị trí chính của nó sau thời gian quy định khi đơn vị được phát hành. Cảm biến vị trí nhà của thiết bị trượt đột lỗ (S23) không phát hiện thiết bị đang ở vị trí chính sau thời gian quy định khi thiết bị được di chuyển hoặc cảm biến này không phát hiện thiết bị đang ở vị trí chính khi thiết bị được thả .
Biện pháp khắc phục:
bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà của bộ phận đột lỗ (S23) Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP): CN3, CN4, CN5, CN6, CN7) Bất thường bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP).

Mã: CC51
Bất thường động cơ điều chỉnh sang ngang (M2): Động cơ điều chỉnh sang ngang không quay hoặc dùi không chuyển dịch bình thường. * Bạn nhận được lỗi [CC51] khi lỗi [ED11] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc xảy ra trong quá trình khởi tạo. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Động cơ điều chỉnh lệch hướng (M2) Cảm biến vị trí nhà lệch hướng (S3). Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Mô tơ điều chỉnh sang ngang (M2) • Nếu có sự cố cơ học khi quay mô tơ điều chỉnh sang ngang (M2), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra đầu nối (CN10) và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và động cơ điều chỉnh sang hai bên (M2). Cảm biến vị trí nhà lệch bên đường (S3) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối (CN8)

Mã: CC52
Bất thường động cơ điều chỉnh xiên (M1): Động cơ điều chỉnh xiên không quay hoặc dùi không chuyển dịch bình thường. * Lỗi [CC52] xảy ra khi lỗi [ED10] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc trong quá trình hoạt động ban đầu. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà xiên (S2) Động cơ điều chỉnh xiên (M1) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ điều chỉnh xiên (M1) bất thường: Động cơ điều chỉnh xiên không quay hoặc dùi không chuyển dịch bình thường. Kiểm tra giấy đo mục Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Mô tơ điều chỉnh xiên (M1) • Nếu có sự cố cơ học khi quay mô tơ điều chỉnh xiên (M1), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra đầu nối (CN10) và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và mô tơ điều chỉnh xiên (M1). Cảm biến vị trí nhà nghiêng (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối (CN10)

Mã: CC54
Sự bất thường của cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25). Không điều chỉnh được cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25). MJ-1042
Nguyên nhân:
MJ-1042
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) bất thường Đo điện áp trên chân CN6.8 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 3.0V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1.2V hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận đèn hoặc phía phát sáng. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN4, CN5, CN6) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).

Mã: CC60, CC61
Đấm bất thường động cơ MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ đột lỗ (M11) Cảm biến phát hiện giấy (S24 / S25) Cảm biến vị trí nhà trục đột (S26) Cảm biến vị trí nhà trục đột phía sau (S22) Cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) không phát ra ánh sáng sau thời gian quy định khi chúng được chọn Mức độ nhận ánh sáng không bị giảm xuống sau khi lượng phát sáng của cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) được điều chỉnh đến giới hạn thấp hơn. Việc đấm không được thực hiện sau khi gửi yêu cầu đục lỗ, hoặc yêu cầu đục lỗ được gửi trong quá trình đấm. Trạng thái của cảm biến vị trí chính trục đột (S26) hoặc cảm biến vị trí chính trục đột phía sau (S22) không bị thay đổi sau khi gửi yêu cầu đột lỗ. Tín hiệu khóa đục lỗ được phát hiện nhất quán trong thời gian quy định. Cảm biến vị trí chính của trục đột (S26) hoặc cảm biến vị trí chính của trục đột phía sau (S22) không phát hiện ra rằng trục không ở vị trí chính của nó khi bắt đầu đột hoặc phát hiện đầy đủ chất thải đột.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ đột (M11) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột phía sau (S22) Đo điện áp trên TP25 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà trục đột (S26) Đo điện áp trên TP24 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến đồng hồ động cơ đột lỗ (S20) bất thường Đo điện áp trên TP27 trên bo mạch PC điều khiển máy đột lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN2, CN5, CN6, CN7, CN8) Bất thường Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).

Mã: CC61
Punch motor (M3) lỗi phát hiện vị trí nhà. Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ đột (M3): Động cơ đột không quay hoặc dùi không chuyển động bình thường. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà đột (S4) Động cơ đột (M3) Bảng điều khiển máy tính đột lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra. Động cơ đột (M3) • Nếu có sự cố cơ khi quay động cơ đột (M3), hãy sửa cơ chế. • Kiểm tra đầu nối (CN2) và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP) và mô tơ đột lỗ (M3). Đục cảm biến vị trí nhà (S4) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác • Kiểm tra đầu nối (CN3)

Mã: CC71
Lỗi tổng kiểm tra của ROM Punch: Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển lỗ đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra bo mạch PC kiểm soát lỗ đục lỗ (HP) Kiểm tra bo mạch

Mã: CC72
Lỗi đọc / ghi RAM Punch: Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển lỗ đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn. MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra bo mạch PC kiểm soát lỗ đục lỗ (HP) Kiểm tra bo mạch

Mã: CC80
Động cơ căn chỉnh phía trước (M2) bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
Động cơ căn chỉnh phía trước (M2) Cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S5) Việc TẮT cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S5) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm tại đó cảm biến này được TẮT sau khi động cơ căn chỉnh phía trước (M2) đã được điều khiển ở số xung được chỉ định. Việc BẬT cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S5) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được TẮT đến một điểm mà cảm biến này được BẬT sau động cơ căn chỉnh phía trước (M2) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:
bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước (S5) Đo điện áp trên TP15 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V „b5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: CC80
Bất thường động cơ căn chỉnh phía trước: Động cơ căn chỉnh phía trước không quay hoặc tấm căn chỉnh phía trước không chuyển động bình thường. * Bạn nhận được lỗi [CC80] khi lỗi [ED14] xảy ra ba lần liên tiếp. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía trước Nếu có sự cố cơ học khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển, hãy sửa cơ cấu. Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ căn chỉnh phía trước (M5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN18).

Mã: CC93
Knurled Shift shift solenoid bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
MJ-1042
Biện pháp khắc phục:
Bộ cảm biến vị trí con lăn có khía (SOL3) Động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Cảm biến vị trí con lăn có khía (S10) Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía ở vị trí phía trên sau động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) đã được dẫn động ở số xung xác định trong quá trình chuyển động tăng ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía không ở vị trí phía trên sau khi động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) đã được dẫn động ở số xung quy định trong quá trình chuyển động hạ thấp ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí nhà của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía ở vị trí phía trên khi quá trình điều áp của chuyển động thoát ngăn xếp kết thúc.

Mã: CC94
Động cơ quạt bất thường MJ-1042
Nguyên nhân:
MJ-1042
Biện pháp khắc phục:
Động cơ quạt (M9) Việc BẬT tín hiệu khóa quạt được phát hiện nhất quán sau thời gian quy định *. * Tín hiệu khóa không được giám sát từ khi bắt đầu điều khiển động cơ cho đến khi thời gian quy định trôi qua.

Mã: CDE0
Bất thường động cơ cánh khuấy: Động cơ cánh khuấy không quay hoặc cánh khuấy không quay bình thường. * Bạn nhận được lỗi [CDE0] khi lỗi [ED15] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc trong lần hoạt động đầu tiên. MJ-1109/1110
Nguyên nhân:
Động cơ cánh khuấy (M3) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cánh khuấy Quay lại cánh khuấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Động cơ cánh khuấy (M3) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ cánh khuấy (M3) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN16).

Mã: CE00
Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ đột. Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ đục lỗ: Lỗi giao tiếp giữa bảng PC bộ điều khiển bộ hoàn thiện và bảng PC bộ điều khiển đột. MJ-1109/1110 (MJ-6105)
Nguyên nhân:
Bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện đục lỗ (HP) Finisher control bo mạch
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện. • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: CE50
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm bất thường
Nguyên nhân:
Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN320 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của cảm biến nhiệt độ / độ ẩm có bị ngắt kết nối không? Dây nối giữa bo mạch LGC và cảm biến nhiệt độ / độ ẩm có bị ngắt kết nối không? Có 1. Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. Không 1. Thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm. 2. Thay thế bảng LGC.

Mã: CE90
Drum nhiệt điện trở bất thường
Nguyên nhân:
Điện trở nhiệt trống. Bảng bộ nhớ EPU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC Bộ xử lý 1. Kiểm tra nhiệt điện trở (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F1] ON / [3]) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ bất thường nào trên đầu nối giữa thiết bị và bộ xử lý không. 3. Có phải dây nịt giữa bo mạch LGC và đầu nối ngăn kéo cho bộ phận quy trình đã bị ngắt kết nối không? (J451, J454, J626) 4. Bộ phận khai thác bên trong bộ xử lý và bộ phận khai thác của điện trở nhiệt trống có bị ngắt kết nối không? 5. Đầu nối CN319 trên bo mạch LGC, hoặc đầu nối của điện trở nhiệt trống bị ngắt kết nối?

Mã: CF10
Lỗi ghi mô-đun giao tiếp kết nối.
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở hoàn thiện. Bo mạch LGC • Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không.

Các lỗi báo kẹt giấy trên máy photocopy Toshiba e – studio 2008A, 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008A.

Mã: E010
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát: Giấy đã đi qua bộ nhiệt áp không đến được cảm biến thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát LGC board Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 108/158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E020
Dừng kẹt giấy ở cảm biến thoát: Mép sau của giấy không vượt qua cảm biến thoát sau khi mép trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát LGC board Ly hợp con lăn đăng ký Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát • Thay bo mạch LGC 3 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 108/158) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp con lăn đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E030
Kẹt khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển giấy khi BẬT nguồn.
Nguyên nhân:
Cảm biến. Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến trong vùng kẹt giấy có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến • Thay bo mạch LGC. 3 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến đăng ký FS-03- [ALL] TẮT / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [B] Khu vực thoát Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến thoát FS -03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [C] ADU ADU Cảm biến lối vào ADU FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [G] Cảm biến lối ra ADU FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9 ] / [H] Khu vực nạp liệu (Bộ phận chính) Nắp nạp liệu Cảm biến vận chuyển thứ 2 FS-03- [F3] ON / [4] / [D] Nắp bên LCF LCF Cảm biến nạp LCF FS-03- [F1] ON / [9 ] / [F] Nắp bên PFP PFP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP FS-03- [F3] ON / [0] / [C] Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP FS-03- [F3] ON / [0] / [D ] Bộ cầu Bộ phận cầu Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-1 FS-03- [ALL] TẮT / [0] / [A] Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-2 FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [0] / [B] JSP Nắp JSP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [0] / [A]

Mã: E061
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn trên: Kích thước giấy trong ngăn thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cỡ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E062
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới: Kích thước giấy trong ngăn thứ 2 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cỡ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E063
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn trên PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cỡ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E064
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho ngăn dưới PFP: Kích thước giấy trong ngăn thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cỡ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E065
Cài đặt kích thước giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích thước giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị.
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Cỡ giấy Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp với kích thước giấy của cài đặt ngăn kéo và kích thước trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.

Mã: E090
Kẹt độ trễ dữ liệu hình ảnh: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh được in.
Nguyên nhân:
Bảng SYS Bảng LGC Ổ cứng HDD Bộ nhớ chính
Biện pháp khắc phục:
Khác • Lấy giấy còn lại phía trước cảm biến đăng ký) • Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại. Bo mạch SYS • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bộ nhớ chính • Kiểm tra bo mạch LGC • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch HDD • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra ổ cứng

Mã: E0A0
Vận chuyển hình ảnh đã sẵn sàng hết thời gian kẹt
Nguyên nhân:
Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Bảng LGC • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác (Bảng SYS – Bảng LGC)

Mã: E110
Nạp sai ADU (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã đi qua ADU không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình in hai mặt.
Nguyên nhân:
Động cơ ADU Bảng LGC Bảng ADU Các con lăn trong ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký đầu tiên. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-110 / 160) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ ADU có bị ngắt kết nối hay không. (J691) • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN422 và CN420 trên bo mạch ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế động cơ ADU. • Thay thế bo mạch LGC. • Thay thế bảng ADU. 4 Con lăn trong ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E120
Nạp sai khay (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ khay nạp tay không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nạp giấy Bỏ qua cảm biến giấy Bỏ qua con lăn cấp liệu Bỏ qua con lăn tách
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204) Cảm biến giấy bỏ tay có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [2] / [E]) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp tay và cảm biến giấy nạp có bị ngắt kết nối hay không. (J695, J696, J699) • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp giấy tay và cảm biến giấy nạp tay. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp liệu Bypass Pad tách • Kiểm tra con lăn nạp liệu và con lăn tách. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E130
Nạp sai ngăn kéo thứ nhất (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy được nạp từ ngăn nạp thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất. Bảng LGC Bộ ly hợp nguồn cấp ngăn kéo thứ nhất Con lăn nạp ngăn kéo thứ nhất Con lăn ngăn cách ngăn thứ nhất Con lăn nhận ngăn kéo thứ nhất
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận tải thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 201) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. (J666) • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp ngăn kéo thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu ngăn thứ nhất Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn cấp liệu ngăn thứ nhất, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E140
Nạp nhầm ngăn kéo thứ 2 (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy được nạp từ ngăn kéo thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2 Bảng LGC Bộ ly hợp nạp ngăn kéo thứ 2 Con lăn nạp ngăn kéo thứ 2 Con lăn ngăn cách ngăn thứ 2 Con lăn nhận ngăn kéo thứ 2
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [4] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối hay không. (J676) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp cấp liệu ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 202) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp ngăn kéo thứ hai. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu ngăn kéo thứ 2 Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn cấp liệu ngăn kéo thứ 2, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E150
Nạp sai cho ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn trên PFP): Giấy được nạp từ ngăn trên PFP không đến được cảm biến nạp ngăn trên của PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Bảng PFP Bảng LGC Bảng PFP ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP con lăn cấp liệu ngăn kéo trên PFP Con lăn tách ngăn kéo trên
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [0] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp trên ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 226) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp nạp ngăn kéo trên PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn trên PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn trên PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E160
Nạp sai ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn dưới PFP): Giấy được nạp từ ngăn dưới PFP không đến được cảm biến nạp ngăn dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. PFP board LGC board PFP ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP trục nạp ngăn kéo dưới, PFP con lăn ngăn ngăn dưới PFP trục nạp ngăn kéo dưới PFP
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [0] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 228) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp ngăn kéo dưới PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn nạp ngăn kéo dưới PFP, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E190
Nạp sai LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển LCF): Giấy được nạp từ LCF không đến được cảm biến nạp LCF.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển LCF Bảng LCF Bảng LGC Bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF Con lăn cấp liệu LCF Con lăn tách LCF Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên LCF. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển LCF không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [9] / [F]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN2 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-209) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nguồn cấp LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế ly hợp nguồn cấp LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn cấp liệu LCF Con lăn tách Con lăn nhận • Kiểm tra con lăn cấp liệu LCF, con lăn tách và trục nạp. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E200
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E210
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E220:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 2 (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo dưới.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E270
Bỏ qua kẹt xe (giấy không đến được cảm biến đăng ký [trục regist]): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký. Bảng LGC Bỏ qua ly hợp nguồn cấp dữ liệu Con lăn đăng ký
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 204) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp phụ có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp nạp phụ. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn đăng ký • Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn

Mã: E300
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E310
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E320
Kẹt vận chuyển ngăn trên PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [4] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp vận chuyển PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E330
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E340
Kẹt vận chuyển ngăn dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến cấp của ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E350
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2 sau khi đã qua cảm biến cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ 2. Bảng LGC PFP ly hợp vận chuyển Bảng PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ 2 không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [4] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ 2 có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ 2. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp vận chuyển PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E360
Kẹt vận chuyển ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đến cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP): Giấy không đến được cảm biến nạp ngăn kéo trên PFP sau khi đã qua cảm biến nạp ngăn kéo dưới PFP.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP Bảng PFP Bảng LGC Bộ ly hợp vận chuyển PFP Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn vận chuyển PFP
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp bên PFP. Có giấy nào phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [0] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp trên ngăn kéo PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong các đầu nối CN247, J959 hoặc J975 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bộ ly hợp nạp PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-226, FS-03- 228) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 hoặc J957 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bộ ly hợp vận chuyển PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển PFP • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3C0
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy không đến được cảm biến đăng ký sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ nhất.
Nguyên nhân:
Con lăn đăng ký Bảng LGC Ly hợp vận chuyển tốc độ cao / tốc độ thấp Con lăn nạp
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E3D0
Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất sau khi đã qua cảm biến vận chuyển thứ hai.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển thứ nhất Bảng LGC Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy ở phía trước của cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến vận chuyển thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không. (J661, J659) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không • Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay các ly hợp vận chuyển (tốc độ cao / tốc độ thấp). • Thay thế bo mạch LGC. 4 Con lăn nạp Con lăn tách Con lăn nhận Con lăn chuyển • Kiểm tra tình trạng của con lăn nạp, con lăn tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và thay thế chúng nếu chúng bị mòn. • Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.

Mã: E410
Nắp trước bị kẹt: Nắp trước đã bị mở trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc nắp trước Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp trước có mở không? Có Đóng nắp. Không 2 2 Công tắc nắp trước có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [7] / [C]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc nắp trước có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN319 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc nắp trước. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Hiệu điện thế 24V được cung cấp từ bộ nguồn? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [7] / [D]) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24 V có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.

Mã: E420
Kẹt mở nắp bên PFP: Nắp bên PFP đã mở ra trong khi in
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở nắp bên PFP Bảng PFP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp bên PFP có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp bên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [0] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp bên PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở nắp bên PFP. • Thay thế bảng PFP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch PFP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E430
Kẹt mở ADU (bộ đảo mặt hai): ADU đã bị mở trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở ADU Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 ADU có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng ADU. Không 2 2 Công tắc đóng / mở ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [7] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E440
Kẹt nắp nạp giấy mở: Nắp nạp giấy đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở nắp nguồn cấp dữ liệu Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp nguồn cấp dữ liệu có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F3] ON / [4] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp nguồn có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay công tắc đóng / mở nắp nạp. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay bo mạch LGC.

Mã: E450
Nắp tiếp cận kẹt LCF kẹt mở: Nắp bên tiếp cận kẹt giấy đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
LCF kẹt nắp truy cập công tắc đóng / mở Bảng LCF Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp truy cập kẹt LCF có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc đóng / mở nắp tiếp cận kẹt LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở nắp tiếp cận kẹt LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN7 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở nắp tiếp cận kẹt LCF. • Thay thế bảng LCF. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch LCF. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E480
Kẹt bộ phận cầu mở: Bộ phận cầu nối đã bị hở trong quá trình in.
Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở đơn vị cầu Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Bộ phận cầu nối có bị hở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng thiết bị. Không 2 2 Công tắc đóng / mở bộ cầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [7] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng / mở bộ cầu có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc đóng / mở bộ cầu. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay bo mạch LGC.

Mã: E490
Kẹt nắp bộ tách lệnh mở: Nắp bộ tách lệnh đã mở ra trong khi in.
Nguyên nhân:
Công tắc nắp JSP Bảng JSP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Nắp JSP có mở không? Có Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. Không 2 2 Công tắc vỏ JSP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [7] / [B]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của công tắc vỏ JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN261 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng JSP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế công tắc nắp JSP. • Thay thế bảng JSP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch JSP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E510
Kẹt giấy không đến được cảm biến lối vào ADU (bộ đảo hai mặt): Giấy không tiếp cận được với cảm biến lối vào ADU sau khi nó được chuyển trở lại trong phần thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào ADU Bo mạch LGC Động cơ lối ra / Động cơ đảo chiều Các con lăn trong con lăn Lối ra ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến lối vào ADU không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến lối vào ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [G]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối vào ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng ADU và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến lối vào ADU. • Thay thế bảng ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Động cơ thoát / động cơ đảo ngược (quay ngược lại) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 121/171) Có 4 Không [20ppm / 25ppm / 30ppm] • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát có bị ngắt kết nối không. (J609, J611) • Kiểm tra xem đầu nối CN324 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Thay thế động cơ thoát. • Thay thế bo mạch LGC. [35ppm / 45ppm / 50ppm] • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ đảo chiều có bị ngắt kết nối không. (J609, J611) • Kiểm tra xem đầu nối CN307 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Thay thế động cơ đảo ngược. • Thay thế bo mạch LGC. 4 ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU và con lăn thoát của thiết bị. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E520
Dừng kẹt trong ADU: Giấy không đến được cảm biến lối ra ADU sau khi đã qua cảm biến lối vào ADU.
Nguyên nhân:
Cảm biến lối ra ADU Động cơ ADU Bo mạch LGC Cảm biến lối ra ADU Bo mạch ADU Các con lăn trong ADU
Biện pháp khắc phục:
1 Mở ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến thoát ADU không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến lối ra ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [H]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến thoát ADU. • Thay thế bảng ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Động cơ ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-110 / 160) Có 4 Không • Kiểm tra xem đầu nối của động cơ ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN420 và CN422 trên bo mạch ADU có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC và bảng ADU có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế động cơ ADU. • Thay thế bảng ADU. • Thay thế bo mạch LGC. 4 ADU • Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: E550
Kẹt giấy còn lại trên đường vận chuyển: Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển khi in xong (do nạp nhiều giấy)
Nguyên nhân:
Cảm biến. Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến trong vùng kẹt giấy có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Bảng LGC • Thay thế bảng LGC.
Khu vực đăng ký Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến đăng ký FS-03- [ALL] TẮT / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [B] Khu vực thoát Bộ phận in hai mặt tự động Cảm biến thoát FS -03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [C] ADU ADU Cảm biến lối vào ADU FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [G] Cảm biến lối ra ADU FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9 ] / [H] Khu vực nạp liệu (Bộ phận chính) Nắp nạp liệu Cảm biến vận chuyển thứ 2 FS-03- [F3] ON / [4] / [D] Nắp bên LCF LCF Cảm biến nạp LCF FS-03- [F1] ON / [9 ] / [F] Nắp bên PFP PFP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP FS-03- [F3] ON / [0] / [C] Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP FS-03- [F3] ON / [0] / [D ] Bộ cầu Bộ phận cầu Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-1 FS-03- [ALL] TẮT / [0] / [A] Bộ cảm biến vận chuyển bộ cầu-2 FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [0] / [B] JSP Nắp JSP Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [0] / [A] Bộ hoàn thiện Cửa Bộ hoàn thiện Cảm biến trong bộ hoàn thiện

Mã: E551
Kẹt giấy còn lại trên đường vận chuyển (khi cuộc gọi dịch vụ xảy ra)
Nguyên nhân:
Cảm biến trong khu vực gây nhiễu. Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Đường vận chuyển kẹt giấy Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển và loại bỏ bất kỳ giấy nào trên đường vận chuyển. 2 Cảm biến trong khu vực kẹt giấy • Kiểm tra cảm biến (Tham khảo bảng bên dưới) • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối 3 Bảng LGC • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch Lưu ý: Nếu xảy ra kẹt trong ADU, LCF hoặc PFP, hãy kiểm tra bảng trong mỗi đơn vị.
Phần đường dẫn giấy Nắp bên Cảm biến đăng ký FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B] Fuser Fuser / Bộ thoát giấy Cảm biến thoát FS-03- [ALL] TẮT / [9] / [C] Cảm biến lùi FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [D]

Mã: E552
Kẹt giấy còn lại trên đường vận chuyển (khi nắp được đóng lại)
Nguyên nhân:
Cảm biến trong khu vực gây nhiễu. Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Đường vận chuyển kẹt giấy Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển và loại bỏ bất kỳ giấy nào trên đường vận chuyển. 2 Cảm biến trong khu vực kẹt giấy • Kiểm tra cảm biến (Tham khảo bảng bên dưới) • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối 3 Bảng LGC • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch Lưu ý: Nếu xảy ra kẹt trong ADU, LCF hoặc PFP, hãy kiểm tra bảng trong mỗi đơn vị.
Phần đường dẫn giấy Nắp bên Cảm biến đăng ký FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A] Cảm biến vận chuyển thứ nhất FS-03- [ALL] OFF / [9] / [B] Fuser Fuser / Bộ thoát giấy Cảm biến thoát FS-03- [ALL] TẮT / [9] / [C] Cảm biến lùi FS-03- [TẤT CẢ] TẮT / [9] / [D]

Mã: E570
Kẹt giấy không đến được cảm biến lùi: Giấy đã qua cảm biến thoát không đến được cảm biến lùi.
Nguyên nhân:
Cảm biến lùi Bo mạch LGC Con lăn thoát Bo mạch ADU động cơ ngược
Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra giấy • Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 2 2 Cảm biến lùi có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [D]) Có 3 Không – Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt bị hở mạch giữa cảm biến đảo ngược và đầu nối trên bo mạch LGC. Chỉnh sửa nếu có bất thường (CN321, CN420, CN421). – Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. – Thay cảm biến lùi. – Thay thế bảng ADU. – Thay bo mạch LGC. 3 Động cơ đảo ngược có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-120 / 121) Có Kiểm tra con lăn thoát. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch giữa mô tơ đảo ngược và đầu nối trên bo mạch LGC hay không. Chỉnh sửa nếu có bất thường. (CN321, CN420, CN422) • Thay thế động cơ đảo chiều. • Thay thế bảng ADU. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E580
Dừng kẹt giấy ở cảm biến lùi: Mép sau của giấy không vượt qua cảm biến lùi sau khi mép trước của nó đã chạm tới cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến lùi Bo mạch LGC Con lăn thoát Bo mạch ADU động cơ ngược
Biện pháp khắc phục:
dure Mục Kiểm tra Kết quả Đo lường Tiếp theo Bước 1 Kiểm tra giấy • Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra như sau: 2 2 Cảm biến lùi có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [D]) Có 3 Không – Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt bị hở mạch giữa cảm biến đảo ngược và đầu nối trên bo mạch LGC. Chỉnh sửa nếu có bất thường (CN321, CN420, CN421). – Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. – Thay cảm biến lùi. – Thay thế bảng ADU. – Thay bo mạch LGC. 3 Động cơ đảo ngược có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-120 / 121) Có Kiểm tra con lăn thoát. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch giữa mô tơ đảo ngược và đầu nối trên bo mạch LGC hay không. Chỉnh sửa nếu có bất thường. (CN321, CN420, CN422) • Thay thế động cơ đảo chiều. • Thay thế bảng ADU. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E712
Kẹt giấy không đạt đến cảm biến đăng ký: Giấy ban đầu được nạp từ khay nạp ban đầu không đến được cảm biến đăng ký.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký gốc Bo mạch RADF Con lăn nhận Thay thế nó nếu nó bị mòn Con lăn nạp Thay thế nó nếu nó bị mòn. Con lăn tách Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn nhận Con lăn nạp liệu Con lăn tách Làm sạch chúng nếu có vết bẩn. Cảm biến đăng ký gốc • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [H]) • Kiểm tra đầu nối (CN74, J88, J86) • Kiểm tra độ khai thác của bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối ( CN74) • Kiểm tra khai thác

Mã: E714
Kẹt nhận tín hiệu nạp: Tín hiệu nạp được nhận ngay cả khi không có bản gốc nào tồn tại trên khay nạp ban đầu.
Nguyên nhân:
Bo mạch RADF cảm biến trống
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến trống • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [B]) • Kiểm tra đòn bẩy • Kiểm tra đầu nối (CN75, J92, J96) • Kiểm tra khai thác bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Đầu nối kiểm tra (CN75) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: E721
Kẹt giấy không tiếp cận cảm biến đọc: Bản gốc không tiếp cận cảm biến đọc sau khi nó đã vượt qua cảm biến đăng ký (khi quét mặt ngược) hoặc cảm biến đảo ngược (khi quét mặt ngược).
Nguyên nhân:
Hướng dẫn bắt đầu đọc của RADF Hướng dẫn về giấy của RADF Cảm biến đọc Bảng RADF Con lăn đăng ký Thay thế nó nếu nó bị mòn. Đọc con lăn Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đăng ký Con lăn đọc Làm sạch con lăn đăng ký và con lăn đọc nếu chúng bị ố vàng. Đọc cảm biến • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [G]) • Kiểm tra đầu nối (CN75, J94) • Kiểm tra khai thác bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra khai thác

Mã: E722
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát (trong khi quét): Bản gốc đã qua cảm biến đọc không đến được cảm biến thoát khi nó được vận chuyển từ phần quét sang phần thoát.
Nguyên nhân:
Ban đầu cảm biến thoát / cảm biến lùi Bảng RADF Con lăn đọc Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn đọc Làm sạch con lăn đọc nếu nó bị ố vàng. Cảm biến lùi / lối ra ban đầu • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [E]) • Kiểm tra đầu nối (CN75, J93) • Kiểm tra khai thác bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối ( CN75) • Kiểm tra khai thác

Mã: E724
Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đăng ký sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng RADF Con lăn đăng ký Thay thế nó nếu nó bị mòn. Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-1 Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-2
Biện pháp khắc phục:
Con lăn đăng ký Làm sạch con lăn đăng ký nếu nó bị ố vàng. Cảm biến đăng ký • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [H]) • Kiểm tra kết nối (CN74, J88, J86) • Kiểm tra khai thác bảng RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN74 ) • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu-1 • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [8] / [F]) • Kiểm tra đầu nối (CN74, J86, J89) • Kiểm tra độ khai thác Chiều rộng ban đầu cảm biến phát hiện-2 • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [8] / [G]) • Kiểm tra đầu nối (CN74, J86, J90) • Kiểm tra khai thác

Mã: E725
Dừng kẹt ở cảm biến đọc: Cạnh sau của tài liệu gốc không vượt qua cảm biến đọc sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến này.
Nguyên nhân:
Đọc bảng cảm biến RADF Con lăn đọc Thay thế nó nếu nó bị mòn. Cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu
Biện pháp khắc phục:
Con lăn đọc Làm sạch con lăn đọc nếu nó bị ố vàng. Đọc cảm biến • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [G]) • Kiểm tra đầu nối (CN75, J94) • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào : FS-03- [F3] ON [7] / [F]) • Kiểm tra đầu nối (CN75, J94) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra độ chặt

Mã: E726
Kẹt nhận tín hiệu vận chuyển / lối ra: RADF nhận tín hiệu tiếp nhận vận chuyển / lối ra từ thiết bị khi không có bản gốc nào ở vị trí chờ tiếp xúc.
Nguyên nhân:
Bảng RADF Bảng SYS Chuyển đổi nguồn điện
Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch SYS • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ chặt Nguồn điện chuyển mạch • Kiểm tra xem đầu ra 24V và 5V của nguồn điện chuyển mạch có bình thường không. • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác

Mã: E731
Dừng kẹt ở lối ra / cảm biến lùi ban đầu: Cạnh sau của cảm biến gốc không vượt qua lối ra / cảm biến lùi ban đầu sau khi mép trước của nó đã chạm tới cảm biến này.
Nguyên nhân:
Cảm biến thoát Bo mạch RADF Con lăn thoát Thay thế nó nếu nó bị mòn.
Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát Làm sạch con lăn thoát nếu nó bị ố vàng. Dừng kẹt ở lối ra ban đầu / cảm biến lùi • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [E]) • Kiểm tra đầu nối (J93, CN75) • Kiểm tra độ khai thác của bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN75) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: E860
Nắp truy cập kẹt RADF mở: Nắp truy cập kẹt RADF đã mở ra trong quá trình vận hành RADF.
Nguyên nhân:
Cảm biến nắp truy cập kẹt RADF Bo mạch RADF
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến nắp truy cập kẹt RADF • Kiểm tra công tắc (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [C]) • Kiểm tra đầu nối (CN75, J92, J97) • Kiểm tra khai thác bo mạch RADF • Kiểm tra bo mạch • Đầu nối kiểm tra (CN75) • Kiểm tra khai thác

Mã: E870
Kẹt mở RADF: RADF đã mở trong quá trình hoạt động của RADF.
Nguyên nhân:
Cảm biến ép giấy bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến ép giấy • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F3] ON [7] / [D]) • Kiểm tra đầu nối (CN121, J1003, J1004) • Kiểm tra độ khai thác của bo mạch LGC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN121 ) • Kiểm tra khai thác

Mã: E910
Kẹt tại cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1: Giấy không đến được cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 sau khi đã qua cảm biến thoát.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) Bảng LGC Bộ cảm biến cổng đơn vị cầu
Biện pháp khắc phục:
Có vết xước trên mép giấy đầu tiên Thay thế nó nếu cần. Kiểm tra xem thanh dẫn hướng dẫn có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần. Tất cả các ngăn Kiểm tra để đảm bảo rằng giấy không bị lệch trong các thanh dẫn bên của ngăn. Lối ra bộ phận cầu Kiểm tra rằng Mylar trên lối ra bộ phận cầu không bị biến dạng. Thay thế nó nếu cần. (E920) Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem có xảy ra kẹt giấy trong bộ hoàn thiện hay không. Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF [0] / [A]) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801) • Kiểm tra khai thác Bộ phận cầu cổng điện từ • Kiểm tra điện từ (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS- 03-232) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801) • Kiểm tra khai thác bo mạch LGC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN311) • Kiểm tra khai thác Bộ cầu • Có vận chuyển con lăn của bộ phận cầu làm việc khi động cơ chính quay? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101 / 151) • Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu. • Kiểm tra xem các con lăn ở phần thoát, bộ phận cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.

Mã: E920
Dừng kẹt ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) Bảng LGC Bộ cảm biến cổng đơn vị cầu
Biện pháp khắc phục:
Có vết xước trên mép giấy đầu tiên Thay thế nó nếu cần. Kiểm tra xem thanh dẫn hướng dẫn có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần. Tất cả các ngăn Kiểm tra để đảm bảo rằng giấy không bị lệch trong các thanh dẫn bên của ngăn. Lối ra bộ phận cầu Kiểm tra rằng Mylar trên lối ra bộ phận cầu không bị biến dạng. Thay thế nó nếu cần. (E920) Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem có xảy ra kẹt giấy trong bộ hoàn thiện hay không. Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1 (cảm biến lối vào) • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF [0] / [A]) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801) • Kiểm tra khai thác Bộ phận cầu cổng điện từ • Kiểm tra điện từ (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS- 03-232) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801) • Kiểm tra khai thác bo mạch LGC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN311) • Kiểm tra khai thác Bộ cầu • Có vận chuyển con lăn của bộ phận cầu làm việc khi động cơ chính quay? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101 / 151) • Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu. • Kiểm tra xem các con lăn ở phần thoát, bộ phận cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.

Mã: E930
Kẹt tại cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2: Cạnh sau của tờ giấy không chạm tới cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF [0] / [B]) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J802) • Kiểm tra khai thác bo mạch LGC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN311) • Kiểm tra độ khai thác Bộ phận cầu • Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101 / 151) • Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu. • Kiểm tra xem các con lăn ở phần thoát, bộ phận cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.

Mã: E940
Dừng kẹt ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2: Cạnh sau của giấy không chạm tới cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2.
Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-2 (cảm biến lối ra) • Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF [0] / [B]) • Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J802) • Kiểm tra khai thác bo mạch LGC • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN311) • Kiểm tra độ khai thác Bộ phận cầu • Con lăn vận chuyển của bộ phận cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101 / 151) • Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu. • Kiểm tra xem các con lăn ở phần thoát, bộ phận cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.

Mã: E950
Kẹt giấy không đến được cảm biến vận chuyển của bộ tách lệnh: Giấy đã đi qua cảm biến thoát không đến được cảm biến vận chuyển của bộ tách lệnh.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP Bảng JSP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp JSP. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng JSP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP. • Thay thế bảng JSP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch JSP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E951
Dừng kẹt giấy ở cảm biến vận chuyển bộ tách lệnh: Mép sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển bộ tách lệnh.
Nguyên nhân:
Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP Bảng JSP Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp JSP. Có giấy tờ nào trên đường vận chuyển không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] ON / [3] / [D]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN262 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng JSP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu JSP. • Thay thế bảng JSP. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Thay thế bo mạch • Thay thế bo mạch JSP. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: E9F0
Kẹt đột: Lỗi xảy ra trong quá trình phát hiện vị trí chính của động cơ đột. Điều này xảy ra khi cố gắng đục lỗ giấy đã được nạp nhiều nhân từ thiết bị và vượt quá khả năng đục lỗ. [MJ-1042 (MJ- 6011) / MJ-1109/1110 (MJ-6105)] Nguyên nhân:
Punch HP sensor (S4) Punch sensor (S5) Punch motor (M3) Hole punch control Bo mạch PC (HP)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 (Khi MJ-6011 được lắp đặt) Sự bất thường của động cơ trượt bộ đột Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Punch trượt đơn vị cảm biến vị trí nhà bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển đột lỗ. Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cảm biến phát hiện giấy (thu phát sáng / phát sáng) (S24 / S25) Đo điện áp trên 8 chân CN6 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ. Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 3.0V hoặc cao hơn khi không được che chắn và 1.2 hoặc thấp hơn khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đột lỗ: CN3, CN4, CN5, CN6, CN7) Bất thường bo mạch PC điều khiển đột lỗ Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy thay bo mạch PC điều khiển đột lỗ. Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được lắp đặt) Kiểm tra xem có giấy nào trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Punch motor (M3) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến Punch HP (S4) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến Punch (S5) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Bảng điều khiển máy tính đục lỗ (HP ) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác

Mã: EA10
Kẹt làm chậm quá trình vận chuyển giấy: Giấy không đạt đến cảm biến lối vào của Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Giấy đã đi qua bộ phận cầu nối không đến được cảm biến đầu vào. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến nạp liệu (S22) Điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Động cơ đầu vào (M1) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ vận tải thứ nhất MJ-1042 (M8) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN22) Sự bất thường của động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN14) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109 / MJ-1110 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Cảm biến nạp liệu (S22) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến nạp liệu (S22) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt dẫn hướng truyền tải và bề mặt trên của đầu bộ đệm nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) (TẮT điện từ: 1,5 đến 2,1 mm , BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Kiểm tra sự cố định giữa bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) và bảng điều khiển bộ hoàn thiện (CN1). Nếu có bất thường, hãy sửa lại. Động cơ lối vào (M1) Kiểm tra dây đai giữa động cơ lối vào (M1) và bảng điều khiển bộ hoàn thiện (CN17). Nếu có bất thường, hãy sửa lại. Bộ hoàn thiện điều khiển bo mạch PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN1, CN17) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA20
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã đi đến cảm biến lối vào nhưng không đi qua nó (giấy còn lại trong một khoảng thời gian dài hơn quy định). [MJ-1042] Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy không đi qua cảm biến đầu vào. Giấy đã đi qua cảm biến đầu vào không đến được cảm biến nạp liệu. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào (S1) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của động cơ vận tải thứ nhất MJ-1042 (M8) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN22) Sự bất thường của động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN14) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109/1110 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra dây

Mã: EA21
Kẹt giấy lỗi kích thước: Giấy không tiếp cận với cảm biến vì giấy ngắn hơn thông số kỹ thuật. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Bảng điều khiển hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA22
Kẹt giấy vận chuyển (Cảm biến phát hiện cạnh đục lỗ của Bộ hoàn thiện): Cảm biến vị trí giấy trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện phát hiện giấy ngắn hơn khổ giấy được chấp nhận. [MJ-1109/1110 (MJ- 6105)] Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Cảm biến vị trí giấy (S6-1, S6-2) Bộ đục lỗ Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến vị trí giấy (Bộ đục lỗ) • Kiểm tra cảm biến (S6-1, S6-2) • Đầu nối kiểm tra (CN1, CN4, CN5) • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA23
Kẹt giấy vận chuyển (cảm biến vận chuyển): Giấy đang được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện bị dừng lại ở cảm biến đầu ra ở 27,56 inch hoặc lâu hơn. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển (S2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nếu có. Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA24
Kẹt giấy vận chuyển (giữa cảm biến đầu vào và vận chuyển): Mép trước của giấy đã vượt qua cảm biến lối vào trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện không đến được cảm biến vận chuyển. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Cảm biến lối vào (S1) Cảm biến vận chuyển (S2) Động cơ lối vào (M1) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nếu có. Chốt tay con lăn Kiểm tra vị trí của tay con lăn. Nếu nó bị lỗi, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) • Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt dẫn hướng truyền tải và bề mặt trên của đầu bộ đệm nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) (TẮT điện từ: 1,5 đến 2,1 mm, BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. • Kiểm tra sự cố định giữa bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) và bảng điều khiển bộ hoàn thiện (CN1). Nếu có bất thường, hãy sửa lại. Cảm biến đầu vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Động cơ đầu vào (M1) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác Bảng PC điều khiển hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8, CN17) • Kiểm tra khai thác

Mã: EA25
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (sau khi thoát ngăn xếp giấy): Giấy được phát hiện trong cảm biến khay hoàn thiện sau khi tập giấy đã thoát ra khỏi khay hoàn thiện. [MJ-1042] Kẹt giấy vận chuyển (sau khi thoát giấy xếp): Cảm biến phát hiện giấy của khay hoàn thiện sẽ phát hiện giấy sau khi chồng giấy thoát ra khỏi khay hoàn thiện. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy trên khay hoàn thiện (S12) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 Động cơ thoát ngăn xếp (M5) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN14) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và các đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109 / MJ-1110 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nếu có. Cảm biến phát hiện giấy trên khay hoàn thiện (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN25) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN25) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EA26
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (yêu cầu lệnh dừng): Thiết bị được yêu cầu dừng trong quá trình vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Kẹt giấy vận chuyển (yêu cầu lệnh dừng): Nhận được lệnh dừng vận hành thiết bị trong khi vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) Bảng LGC (LGC)
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Cập nhật chương trình cơ sở hoàn thiện. • Thay thế bo mạch PC điều khiển hoàn thiện. Bo mạch LGC • Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch hay không. • Thay thế bo mạch LGC.

Mã: EA27
Kẹt giấy vận chuyển (giấy chưa được lắp vào): Thiết bị phát hiện kẹt giấy không được lắp vào nhưng cảm biến lối vào được BẬT trước khi thiết bị dừng. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến lối vào (S1) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nếu có. Cảm biến lối vào (S1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra dây

Mã: EA28
Kẹt giấy vận chuyển (trì hoãn hoạt động của tấm giữ giấy): Đã cố gắng bắt đầu thao tác hỗ trợ cánh tay để làm rơi giấy trên khay hoàn thiện, nhưng thao tác hỗ trợ cánh tay trước đó vẫn chưa kết thúc. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Hỗ trợ động cơ dẫn hướng (M10) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nếu có. Hướng dẫn hỗ trợ Có bất kỳ vấn đề cơ khí nào khi xoay hướng dẫn hỗ trợ không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Động cơ dẫn hướng hỗ trợ (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra dây

Mã: EA29
Kẹt giấy vận chuyển (trì hoãn vận chuyển ngăn xếp): Khay đệm được mở rộng để thả một tập giấy lên khay hoàn thiện nhưng tập giấy trước đó vẫn chưa thoát ra. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nếu có. Thanh dẫn khay đệm Có vấn đề cơ học nào khi mở và đóng thanh dẫn hướng khay đệm trong khi con lăn đệm được nâng lên không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) • Kiểm tra mô tơ • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EA2A
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (giữa đường dẫn vào và cảm biến đường dẫn giữa): Cạnh trên của giấy đã vượt qua cảm biến đường vào, nhưng không đến được cảm biến đường giữa trong đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Bất thường động cơ vận tải thứ nhất (M8) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Bất thường động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn giữa (S7) Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN14, CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA2B
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn giữa): Giấy vẫn ở cảm biến đường dẫn giữa trong một thời gian dài hơn quy định trong khi được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Bất thường động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn giữa (S7) Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN14, CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA2C
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (giữa đường dẫn vào và cảm biến đường dẫn phụ): Cạnh trên của giấy đã vượt qua cảm biến lối vào, nhưng không chạm tới cảm biến đường phụ trong đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Bất thường động cơ vận tải thứ nhất (M8) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Bất thường động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn phụ (S8) Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến.

Mã: EA2D
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ): Giấy vẫn còn ở cảm biến đường dẫn phụ trong thời gian dài hơn quy định trong khi được vận chuyển trên đường vận chuyển Bộ hoàn thiện. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Bất thường động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế động cơ. Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn phụ (S8) Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến phát hiện đầy khay văn phòng phẩm (S11) Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN10, CN14, CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA2E
Vận chuyển giấy kẹt còn lại trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ): Giấy được phát hiện trong cảm biến đường dẫn phụ khi BẬT nguồn hoặc đóng nắp. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn phụ (S8) Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến phát hiện đầy khay văn phòng phẩm (S11) Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN10, CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA31
Vận chuyển giấy kẹt còn lại trong Bộ hoàn thiện: Giấy được phát hiện trong cảm biến đường vào hoặc cảm biến đường dẫn giữa khi BẬT nguồn hoặc đóng nắp. [MJ-1042] Kẹt giấy còn lại trên đường vận chuyển. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Sự bất thường của cảm biến đường vào (S19) Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn giữa (S7) Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Sự bất thường của cảm biến đường dẫn phụ (S8) Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN22) Bất thường Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).

Mã: EA32
Thoát giấy còn kẹt trong Bộ hoàn thiện: Giấy được phát hiện trong cảm biến của khay hoàn thiện khi BẬT nguồn. [MJ-1042] Thoát giấy kẹt còn lại. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến khay xử lý (S12) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 Sự bất thường của cảm biến khay hoàn thiện (S4) Đo điện áp trên TP14 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109/1110 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến khay xử lý (S12) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN25) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EA40
Kẹt mở nắp bộ hoàn thiện: Nắp bộ hoàn thiện bị mở ra trong quá trình vận chuyển giấy. [MJ-1042] Lỗi mở nắp: Nắp trước hoặc nắp khay cố định bị mở trong quá trình vận chuyển giấy. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Nắp khóa giá đỡ Nếu nó bị hỏng. Công tắc nắp trước (SW1) Công tắc đóng / mở khay văn phòng phẩm (SW2) Bảng điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 Sự bất thường của cảm biến đóng / mở đường phụ (S12) Đo điện áp trên TP12 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Công tắc nắp trước (SW1) bất thường Đo điện áp trên TP77 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi công tắc BẬT và trong phạm vi 3,3V + -5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế công tắc. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN10, CN13) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các công tắc, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Nắp đậy MJ-1109/1110 • Đóng nắp trước hoặc khay văn phòng phẩm nếu chúng được mở ra. Công tắc nắp trước (SW1) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Công tắc đóng / mở khay văn phòng (SW2) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch điều khiển bộ hoàn thiện • Kiểm tra đầu nối (CN14) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EA50
Kẹt ghim: Dập ghim không được thực hiện đúng cách. [MJ-1042/1109/1110] Nguyên nhân:
Bộ điều khiển Stapler Finisher Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 Cảm biến vị trí bắt đầu ghim kim ghim (S17) bất thường Đo điện áp trên TP23 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V + -5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Đơn vị ghim dập ghim cảm biến trống (S18) bất thường Đo điện áp trên TP24 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và trong phạm vi 3,3V + -5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế bộ ghim. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN17) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim và các đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Bấm kim MJ-1109/1110 • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hoặc trên khay hoàn thiện hay không. Tháo nó ra nếu có • Kẹt có được giải quyết bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo tờ ghim bị trượt khỏi hộp đựng ghim không? • Nếu bộ truyền động của cảm biến an toàn của kim bấm (S11) không chuyển động trơn tru, hãy tháo kẹp của nó ra khỏi cạnh và sau đó lắp lại. • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN19) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EA60
Kẹt giấy đến sớm: Kẹt giấy xảy ra do giấy từ thiết bị đến Bộ hoàn thiện quá sớm. [MJ-1042/1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến cho ăn (S22) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V + -5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi đã đề cập, hãy thay thế cảm biến. Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối của đầu nối có bình thường không. Nếu không dẫn điện, hãy thay thế đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN22) Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Giấy MJ-1109/1110 Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và lấy ra nếu có. Cảm biến nạp liệu (S22) • Kiểm tra cảm biến (S22) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EA70
Lỗi vị trí nhà của đai thoát ngăn xếp: Đai thoát của ngăn xếp không ở vị trí chính. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà thoát ra khỏi đai xếp chồng (S9) Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp (S9) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt không chính xác hoặc bị đứt cảm biến vị trí nhà lối ra đai xếp (S9) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN25) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà thoát đai ngăn xếp (S9) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối với động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) và dây nịt có được mở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: EA90
Kẹt mở cửa: Nắp giao hàng hoặc nắp đầu vào đã mở ra trong quá trình in. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Công tắc đóng / mở bộ phận may yên (SW5) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bộ phận khâu yên xe Đóng bộ phận khâu yên xe nếu nó đang mở. Giấy Lấy hết giấy trên ngăn xếp. Công tắc đóng / mở bộ phận khâu yên (SW5) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy công tắc đóng / mở bộ phận khâu yên (SW5) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem dây nịt giữa công tắc đóng / mở bộ phận khâu yên xe (SW5) và CN26 của bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: EAA0
Giấy còn lại trong Bộ hoàn thiện đường khâu yên: Giấy còn lại trong Bộ hoàn thiện đường khâu yên [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) Cảm biến đường vận chuyển-2 (S27) Cảm biến đường vận chuyển-3 (S28) Cảm biến con lăn đẩy (S29) Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Không sử dụng giấy ngắn hơn thông số kỹ thuật. Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến (S26) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra khai thác Cảm biến đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến (S27) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra khai thác Đường vận chuyển-3 cảm biến (S28) • Kiểm tra cảm biến (S28) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ bền Khai thác Kiểm tra xem cáp có phẳng giữa bộ điều khiển hoàn thiện không Bo mạch PC (FIN) và bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) bị ngắt kết nối hoặc hở mạch. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN21) • Kiểm tra dây đai Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra bo mạch • Đầu nối kiểm tra (CN3, CN6) • Kiểm tra khai thác

Mã: EAB0
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên: Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy hộp nối (S26) Cảm biến nạp (S22) Đường vận chuyển-2 (S27) Đường vận chuyển-3 (S28) Cảm biến con lăn đẩy (S29) Động cơ vận chuyển yên xe (M16) Động cơ đầu vào (M1) Điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5 ) Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) Bo mạch điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Không sử dụng giấy lâu hơn thông số kỹ thuật. Con lăn vận chuyển Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi con lăn vận chuyển được quay. Cảm biến nạp liệu (S22) • Kiểm tra cảm biến (S22) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến (S26) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến (S27) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển-3 (S28) • Kiểm tra cảm biến (S28) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Động cơ vận chuyển yên (M16) • Kiểm tra động cơ (M16) • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt thanh dẫn chuyển và bề mặt trên của đầu flapper nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của điện từ chuyển mạch đường vận chuyển (SOL5) (điện từ TẮT: 1,5 đến 2,1 mm, BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Kiểm tra xem dây nối giữa điện từ chuyển mạch đường vận chuyển (SOL5) và CN1 của bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Động cơ đầu vào (M1) • Kiểm tra động cơ (M1) • Kiểm tra đầu nối (CN17) • Kiểm tra dây đai Kiểm tra xem cáp phẳng giữa bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN) và bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN21) • Kiểm tra dây đai Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra bo mạch • Đầu nối kiểm tra (CN3, CN6) • Kiểm tra khai thác

Mã: EAB0
Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên: Kẹt vận chuyển giấy trong Bộ hoàn thiện khâu yên [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy hộp nối (S26) Cảm biến nạp (S22) Đường vận chuyển-2 (S27) Đường vận chuyển-3 (S28) Cảm biến con lăn đẩy (S29) Động cơ vận chuyển yên xe (M16) Động cơ đầu vào (M1) Điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5 ) Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) Bo mạch điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ khâu yên xe hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Không sử dụng giấy lâu hơn thông số kỹ thuật. Con lăn vận chuyển Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi con lăn vận chuyển được quay. Cảm biến nạp liệu (S22) • Kiểm tra cảm biến (S22) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác Cảm biến phát hiện giấy trong hộp nối (S26) • Kiểm tra cảm biến (S26) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển-2 (S27) • Kiểm tra cảm biến (S27) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Đường vận chuyển-3 (S28) • Kiểm tra cảm biến (S28) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Mở cảm biến con lăn (S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Động cơ vận chuyển yên (M16) • Kiểm tra động cơ (M16) • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra độ khai thác Bộ điện từ chuyển đổi đường vận chuyển (SOL5) Kiểm tra xem khe hở giữa bề mặt thanh dẫn chuyển và bề mặt trên của đầu flapper nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của điện từ chuyển mạch đường vận chuyển (SOL5) (điện từ TẮT: 1,5 đến 2,1 mm, BẬT điện từ: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Kiểm tra xem dây nối giữa điện từ chuyển mạch đường vận chuyển (SOL5) và CN1 của bo mạch PC bộ điều khiển hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Động cơ đầu vào (M1) • Kiểm tra động cơ (M1) • Kiểm tra đầu nối (CN17) • Kiểm tra dây đai Kiểm tra xem cáp phẳng giữa bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN) và bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối (CN21) • Kiểm tra dây đai Bo mạch PC điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra bo mạch • Đầu nối kiểm tra (CN3, CN6) • Kiểm tra khai thác

Mã: EAD0
Kẹt hết thời gian chờ lệnh kết thúc in: Quá trình in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa bảng SYS và bảng LGC khi kết thúc in.
Nguyên nhân:
Bảng SYS Bảng LGC
Biện pháp khắc phục:
Nguồn • Kiểm tra xem lỗi có được xóa hay không bằng cách TẮT nguồn và • sau đó BẬT lại. Bo mạch SYS • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch LGC • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch

Mã: EAE0
Nhận hết thời gian kẹt giấy: Quá trình in đã bị gián đoạn do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi giấy được vận chuyển từ thiết bị đến bộ hoàn thiện.
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển LGC Khai thác
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện • Bộ hoàn thiện có hoạt động không? • Kiểm tra xem điện áp (24V) có được cung cấp cho bộ hoàn thiện hay không. • Kiểm tra xem dây nịt kết nối đầu nối I / F của mặt hoàn thiện và bo mạch LGC có bị hở mạch không. • Kiểm tra kết nối bo mạch LGC • Kiểm tra đầu nối (CN314, J612) • Kiểm tra xem dây kết nối giữa bộ hoàn thiện và bo mạch LGC có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không.

Mã: EAF1
Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ nip con lăn thoát ngăn xếp: Việc phát hiện vị trí nhà của động cơ nip con lăn thoát ngăn xếp kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị kẹt trong khi vận chuyển, vì vậy nó được coi là kẹt giấy. [MJ-1042] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) Cảm biến vị trí nhà con lăn thoát ngăn xếp (S13) Cảm biến vị trí nhà con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện con lăn thoát không ở vị trí phía trên sau khi động cơ con lăn thoát ngăn xếp (M6) có được truyền động trong thời gian quy định khi con lăn thoát được di chuyển xuống. Cảm biến vị trí nhà của con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện ra rằng con lăn thoát đang ở vị trí phía trên sau khi động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) đã được điều khiển trong thời gian quy định khi con lăn thoát được di chuyển lên.

Mã: EAF2
Lỗi phát hiện vị trí nhà của động cơ trượt đơn vị kim bấm: Việc phát hiện vị trí nhà của động cơ trượt đơn vị kim bấm kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị kẹt trong khi vận chuyển, vì vậy nó được coi là kẹt giấy.

Mã: EAFA
Bắt lỗi phát hiện vị trí nhà động cơ động cơ
Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà bắt (S52) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện khai thác Bo mạch PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Mô tơ bắt (M21) Có vấn đề gì về cơ khi quay mô tơ bắt không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Cảm biến vị trí nhà bắt (S52) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà bắt và dây nịt có bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có. Bộ điều khiển hoàn thiện Bo mạch PC (FIN) • Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra khai thác

Mã: EAFB
Lỗi di chuyển kim bấm (kẹt giấy) [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà của bộ bấm kim (S10) Động cơ thay đổi bộ bấm kim (M9) Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Bấm kim Di chuyển kim bấm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của bộ kim bấm (S10) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính của bộ bấm kim (S10) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN27) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của bộ kim bấm (S10) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Động cơ chuyển bộ kim bấm (M9) Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ chuyển bộ bấm kim (M9) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: EAFC
Lỗi chiều cao khay di chuyển (kẹt giấy) [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Động cơ chuyển khay có thể di chuyển (M12) Vị trí khay có thể di chuyển A, B và C cảm biến (S13, S14 và S15) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Khay di động Nếu có sự cố cơ học khi di chuyển khay di chuyển, hãy sửa cơ cấu này. Mô tơ chuyển khay di động (M12) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa mô tơ chuyển khay di chuyển (M12) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN19). Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EAFD
Lỗi di chuyển khay có thể di chuyển (kẹt giấy) [MJ- 1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến đầy giấy trên khay di động (S16) Vị trí khay di động A, B và C (S13, S14 và S15) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) Khắc phục mọi sự cố cơ học xảy ra khi thiết bị truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN22) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy của khay di động (S16) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Vị trí khay di chuyển được các cảm biến A, B và C (S13, S14 và S15) • Kiểm tra đầu nối (CN20) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra độ khai thác

Mã: EAFE
Lỗi vị trí cam giữ giấy (kẹt giấy) [MJ- 1109/1110] Nguyên nhân:
Hỗ trợ động cơ cánh tay (M10) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam đẩy giấy không? Hỗ trợ động cơ cánh tay (M10) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN) • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EB30
Kẹt thời gian chờ sẵn sàng: Thiết bị phán đoán rằng việc vận chuyển giấy đến bộ hoàn thiện bị vô hiệu hóa do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện khi bắt đầu in.
Nguyên nhân:
Bảng điều khiển Bộ hoàn thiện LGC Bảng PC
Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem đầu nối trên thiết bị có bị ngắt kết nối với bộ hoàn thiện hoặc dây nịt bị hở mạch hay không. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: EB50:
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra việc nạp giấy sắp tới bị sai.
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng LGC Con lăn trên đường vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 ADU Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn 3 Không Thay thế cảm biến đăng ký. 3 3 Bo mạch LGC 1. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. 2. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không. (J659, J660) 3. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

Mã: EB60
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều giấy trước đó gây ra hiện tượng nạp sai giấy sắp tới (phát hiện lại sau khi không phát hiện thấy kẹt giấy ở [EB50]).
Nguyên nhân:
Cảm biến đăng ký Bảng LGC Con lăn trên đường vận chuyển
Biện pháp khắc phục:
1 Mở bộ in hai mặt Tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? Có Lấy giấy ra. Không 2 2 Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] OFF / [9] / [A]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không. (J659, J660) • Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không. • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Thay thế cảm biến đăng ký. • Thay thế bo mạch LGC. 3 Con lăn • Kiểm tra con lăn. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

Mã: ED10
Phát hiện bất thường ở vị trí nhà của động cơ điều chỉnh Skew (M1): Động cơ điều chỉnh Skew không ở vị trí nhà. [MJ-1109/1110 (MJ- 6105)] Nguyên nhân:
Động cơ điều chỉnh xiên (M1) Cảm biến xiên HP (S2) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Mô tơ điều chỉnh xiên (M1) Xoay mô tơ điều chỉnh xiên và sửa cơ chế của nó nếu nó không quay trơn tru. Cảm biến HP xiên (S2) Mô tơ điều chỉnh xiên (M1) Bo mạch PC điều khiển đột lỗ Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển đục lỗ (bo mạch HP) có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến HP xiên (S2) và mô tơ điều chỉnh xiên hay không, hoặc dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: ED11
Lỗi phát hiện vị trí nhà của mô tơ điều chỉnh Sideways (M2): Mô tơ điều chỉnh Sideways không ở vị trí nhà. [MJ-1109/1110 (MJ-6105)] Nguyên nhân:
Mô tơ điều chỉnh lối đi (M2) Độ lệch đường đi ngang Cảm biến HP (S3) Bảng điều khiển máy tính đục lỗ (HP)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Mô tơ điều chỉnh sang ngang (M2) Xoay mô tơ điều chỉnh sang ngang và sửa cơ cấu của nó nếu nó không quay trơn tru. Độ lệch sang ngang Cảm biến HP (S3) Mô-tơ điều chỉnh sang ngang (M2) Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC của bộ điều khiển đục lỗ (bo mạch HP) có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến HP lệch ngang (S3) và sang hai không động cơ điều chỉnh, hoặc dây nịt bị hở mạch. Chỉnh sửa nếu có.

Mã: ED13
Lỗi vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước: Tấm căn chỉnh phía trước không ở vị trí nhà. [MJ- 1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía trước (S7) Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía trước Di chuyển tấm căn chỉnh phía trước. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S7) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S7) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN25) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của tấm căn chỉnh phía trước (S7) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ căn chỉnh phía trước (M5) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ căn chỉnh phía trước (M5) và dây nịt có được mở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED14
Lỗi vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau: Tấm căn chỉnh phía sau không ở vị trí nhà. [MJ- 1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh phía sau. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính tấm căn chỉnh phía sau (S8) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính tấm căn chỉnh phía sau (S8) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN25) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) hay không và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối với động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED14
Lỗi vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau: Tấm căn chỉnh phía sau không ở vị trí nhà. [MJ- 1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Bộ điều khiển bộ hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh phía sau. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính tấm căn chỉnh phía sau (S8) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị gãy cảm biến vị trí chính tấm căn chỉnh phía sau (S8) hay không. Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN25) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí nhà tấm căn chỉnh phía sau (S8) hay không và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối với động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.

Mã: ED15
Lỗi vị trí nhà chèo: Cánh chèo không ở vị trí nhà. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Động cơ mái chèo (M3) Cảm biến vị trí mái chèo (S3) Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Cánh khuấy Xoay cánh khuấy. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ học nào, hãy sửa chữa cơ chế của nó. Cảm biến vị trí mái chèo Động cơ mái chèo Bộ điều khiển bộ hoàn thiện bảng PC Kiểm tra xem các đầu nối (CN15, CN16) trên bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC có bị ngắt kết nối với cảm biến vị trí nhà mái chèo (S3) và động cơ cánh khuấy (M3) hay dây nịt bị hở mạch . Chỉnh sửa nếu có.

Mã: ED16
Lỗi vị trí nhà khay đệm: Khay đệm không ở vị trí chính. [MJ-1109/1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà khay đệm (S5) Động cơ hỗ trợ (M10) Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) Bộ điều khiển hoàn thiện Bảng PC (FIN)
Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khay đệm Mở và đóng hướng dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc. Cảm biến vị trí chính khay đệm (S5) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối, lắp đặt sai hoặc bị hỏng cảm biến vị trí chính của khay đệm (S5). Nếu có, hãy lắp lại cảm biến một cách chính xác hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí chính của khay đệm (S5) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy. Động cơ cánh tay trợ lực (M10) Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ cánh tay trợ lực (M10) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. Mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi mô tơ dẫn hướng khay đệm (M2) và dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.

Mã: EF10
Giấy không được hỗ trợ cho Saddle Stitch Finisher: Kích thước, loại giấy không được hỗ trợ và số lượng trang vượt quá để ghim được chọn. [MJ- 1110] Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra khổ giấy, loại giấy hoặc số trang để ghim. Thay đổi chúng nếu chúng không được hỗ trợ.

Mã: EF11
Lỗi ghim Saddle Stitch Finisher (mặt trước): Ghim mặt trước không được thực hiện chính xác. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Bộ phận truyền động dập ghim ở yên trước Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Hộp mực dập ghim (mặt trước) • Có bị kẹt giấy khi tháo hộp ghim trước khỏi Bộ hoàn thiện và tháo tờ ghim bị trượt khỏi hộp đựng ghim không? Bộ phận truyền động kim ghim ở yên trước • Kiểm tra bộ phận • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng PC Điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN2) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF12
Lỗi ghim ghim Saddle Stitch Finisher (phía sau): Việc đóng ghim phía sau không được thực hiện chính xác. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Bộ phận truyền động dập ghim ở yên sau Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. • Sử dụng giấy được chấp nhận trong các thông số kỹ thuật. Hộp đựng ghim (mặt sau) • Kẹt có được giải phóng khi tháo hộp ghim sau khỏi Bộ hoàn thiện và tháo tờ ghim trượt khỏi hộp đựng ghim không? Bộ phận truyền động kim ghim ở yên sau • Kiểm tra bộ phận • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng PC Điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN1) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF13
Lỗi phát hiện vị trí chính của đường khâu yên: Không thể phát hiện được giấy giữ vị trí chính. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà giữ giấy (S38) Bộ ly hợp giữ giấy (CLT4) Động cơ vận chuyển yên (M16) Bảng PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Cam giữ giấy • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam giữ giấy không? Đúng nếu vậy. Cảm biến vị trí giữ giấy (S38) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bộ ly hợp giữ giấy (CLT4) Kiểm tra xem dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) và ly hợp giữ giấy (CLT4) có bị ngắt kết nối hoặc bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Cắm lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ ngắt kết nối nào.) Động cơ vận chuyển yên (M16) Kiểm tra xem dây nịt giữa bảng PC điều khiển yên (SDL) và động cơ vận chuyển yên (M16) có bị ngắt kết nối hoặc mở không mạch. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.) Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN5) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF15
Phát hiện vị trí nhà của động cơ căn chỉnh bên Saddle Stitch Finisher: Không thể phát hiện vị trí nhà của động cơ căn chỉnh bên. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà căn chỉnh bên (S36) Động cơ căn chỉnh bên (M15) Bảng điều khiển yên xe PC (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Chạy bộ • Có vấn đề gì về cơ học khi di chuyển máy chạy bộ không? Đúng nếu vậy. Cảm biến vị trí nhà căn chỉnh bên (S36) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ căn chỉnh bên (M15) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN4) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF16
Saddle Stitch Finisher phát hiện vị trí nhà của động cơ xếp chồng lên bất thường: Không thể phát hiện vị trí nhà của động cơ xếp chồng. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà xếp chồng (S33) Động cơ xếp chồng (M14) Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Bộ xếp chồng • Có vấn đề cơ khí nào khi di chuyển bộ xếp chồng không? Đúng nếu vậy. Cảm biến vị trí nhà xếp chồng (S33) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Động cơ máy xếp (M14) • Kiểm tra động cơ • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN8) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF17
Phát hiện vị trí nhà của lưỡi gấp Saddle Stitch Finisher: Không thể phát hiện vị trí nhà của lưỡi gấp. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà lưỡi gấp (S35) Bộ ly hợp lưỡi gấp (CLT3) Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Cam lưỡi gấp • Có vấn đề cơ học nào khi quay cam lưỡi gấp không? Đúng nếu vậy. Cảm biến vị trí chính của lưỡi gấp (S35) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN12) • Kiểm tra độ khai thác Bộ ly hợp lưỡi gấp (CLT3) • Kiểm tra ly hợp • Kiểm tra đầu nối (CN13) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN12 , CN13) • Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: EF18
Saddle Stitch Finisher phát hiện vị trí nhà của con lăn gấp bổ sung: Không thể phát hiện vị trí nhà của con lăn gấp bổ sung. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vị trí nhà gấp bổ sung (S39) Cảm biến mã hóa động cơ gấp bổ sung (S42) Động cơ gấp bổ sung (M20) Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Tàu sân bay gấp bổ sung • Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển tàu sân bay gấp bổ sung không? Đúng nếu vậy. Cảm biến vị trí nhà gấp bổ sung (S39) Cảm biến mã hóa động cơ gấp bổ sung (S42) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN7) • Kiểm tra khai thác Động cơ gấp bổ sung (M20) • Kiểm tra động cơ. Kiểm tra xem động cơ và đai thời gian đã được lắp đúng cách chưa. • Kiểm tra đầu nối (CN10) • Kiểm tra độ khai thác Bo mạch PC Điều khiển yên (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN7, CN10) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF19
Kẹt giấy gấp yên xe: Không thể vận chuyển giấy đã xử lý gấp đến trục gấp bổ sung. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến vận chuyển lối ra (S41) Bo mạch PC điều khiển yên (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần khâu yên của Bộ hoàn thiện không? Cảm biến vận chuyển lối ra (S41) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN7) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN7) • Kiểm tra bo mạch

Mã: EF20
Kẹt bộ xếp chồng yên: Không thể phát hiện giấy đã vận chuyển trong bộ xếp giấy. [MJ-1110] Nguyên nhân:
Cảm biến phát hiện giấy xếp chồng (S30) Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
Biện pháp khắc phục:
Giấy • Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần khâu yên của Bộ hoàn thiện không? Cảm biến phát hiện giấy xếp chồng (S30) • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra độ khai thác Bảng điều khiển yên xe PC (SDL) • Kiểm tra đầu nối (CN3) • Kiểm tra bo mạch

Mã: F070
Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Động cơ-CPU
Nguyên nhân:
Bảng LGC Bảng SYS Khai thác
Biện pháp khắc phục:
Mã lỗi • TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng công tắc nguồn chính, sau đó kiểm tra xem mã lỗi có chuyển sang mã khác không. • Nếu nó thay đổi thành một mã khác, hãy làm theo quy trình đối với mã lỗi đã thay đổi. Kiểm tra phiên bản chương trình cơ sở • Kiểm tra phiên bản chương trình cơ sở hệ thống trên bo mạch SYS. • Kiểm tra phiên bản phần sụn động cơ trên bo mạch LGC. Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra xem đầu nối (CN131, CN132) trên bo mạch SYS và đầu nối (CN309, CN310) trên bo mạch LGC đã được lắp hoàn toàn chưa. • Kiểm tra xem chân kết nối giữa các đầu nối bảng SYS (CN131, CN132) và các đầu nối bảng LGC (CN309, CN310) có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC và đầu nối CN512 trên PS-ACC đã được lắp hoàn toàn chưa. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC và bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch Khai thác • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra dây dẫn

Mã: F090
SRAM bất thường trên bảng SYS
Nguyên nhân:
Bảng SRAM SYS
Biện pháp khắc phục:
SRAM 1. Kiểm tra xem SRAM đã được cài đặt đúng cách chưa. 2. Tắt thiết bị. 3. Thực hiện [FS-08]. 4. Nhấn [CỔ ĐIỂN]. 5. Khi “SRAM YÊU CẦU BAN ĐẦU” xuất hiện trên màn hình LCD, xác nhận điểm đến và nhấn nút [BẮT ĐẦU]. Nếu đích đến không chính xác, hãy nhập số cho đúng và nhấn nút [BẮT ĐẦU]. 6. Khi thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình LCD, nhấn [INITIALIZE]. (Bắt đầu khởi tạo SRAM.) 7. Nhập chính xác số sê-ri của thiết bị. (FS-08- 9601) 8. Khởi tạo thông tin NIC. (FS-08-9083) 9. Tắt thiết bị. 10. Biểu mẫu [FS-05]. 11.Nhấn [CỔ ĐIỂN]. 12. Thực hiện “Truyền dữ liệu giá trị đặc trưng của máy quét”. (FS-05-3203, FS-05-3240) 13. Bằng cách sử dụng mẫu kiểm tra [4] [TEST PRINT], thực hiện “Điều chỉnh gamma tự động” <PPC>. (FS-05-7869) 14. Bằng cách sử dụng mẫu thử nghiệm [70] [TEST PRINT], thực hiện “Điều chỉnh gamma tự động” <PRT>. (FS-05-8008) 15. Khởi động lại thiết bị. 16.Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy thay thế SRAM. Bảng SYS Kiểm tra hội đồng quản trị

Mã: F110, F111
[F110] Lỗi giao tiếp giữa CPU hệ thống và CPU máy quét [F111] Phản hồi máy quét bất thường
Nguyên nhân:
Bảng SYS.
Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng công tắc nguồn chính. Kiểm tra phiên bản ROM Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống và ROM máy quét trên bo mạch SYS. Kiểm tra bo mạch • Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch hay không. • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra độ khai thác

Mã: F350
Hội đồng quản trị SYS bất thường
Nguyên nhân:
Bảng SYS
Biện pháp khắc phục:
Bảng SYS Kiểm tra bảng Sự kết hợp của phiên bản phần sụn • Kiểm tra sự kết hợp của phiên bản phần sụn của phần mềm hệ thống, phần mềm hệ thống, phần mềm động cơ và phần mềm máy quét. • Cài đặt lại chương trình cơ sở của sự kết hợp chính xác.

Mã: F400
Quạt làm mát bảng SYS bất thường
Nguyên nhân:
Bo mạch SYS Quạt làm mát bo mạch SYS
Biện pháp khắc phục:
Quạt làm mát bo mạch SYS Kiểm tra xem quạt có quay đúng không. Nếu không, hãy kiểm tra xem có vật lạ nào bị dính vào không. Bảng SYS Kiểm tra đầu nối (CN117) và đầu nối rơle.

Photocopy Đức Lan chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *